Invitació a estudis de pau

Invitation to Peace Studies és el primer llibre de text sobre el terreny que posa èmfasi en la investigació i controvèrsies del segle XXI i que fomenta l’ús més freqüent de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la pau, la guerra i la violència. Les recents investigacions empíriques constitueixen el nucli de la majoria de capítols, però també es presta una atenció substancial a les idees, moviments i pioners de la pau basats en la fe.

Invitació a estudis de pau Llegir més »