Kultura mira i oslobodilačko obrazovanje (EDUC 6275)

Naziv programa / kursa / treninga: Kultura mira i oslobodilačko obrazovanje (EDUC 6275)

Organizacija / institucija: Univerzitet Portoriko

Logo
Vrsta programa:

Sertifikat / Kont. Ed / Prof. Dev.

Kultura mira i oslobodilačko obrazovanje (EDUC 6275) - postdiplomski 3 kurs.
Seminar-radionica o teorijama, praksama i novim linijama istraživanja, stvaranja i djelovanja povezanih s različitim kritičkim, kreativnim i oslobodilačkim pedagogijama. Akcenat je dat na diferenciranim, personalizovanim i raznovrsnim iskustvima učenja koja svakom učeniku pružaju odgovarajuće i inovativne doprinose koji se bave kulturom nasilja u različitim obrazovnim scenarijima. Posebna pažnja posvećuje se procesu refleksije-akcije-transformacije svojstvenom oslobodilačkom obrazovanju kako bi se izgradila teorija prakse u kontekstu predlaganja emancipatorskog pedagoškog projekta usmjerenog ka kulturi mira.

Dođite na vrh