Koncentracija u obrazovanju za mir i ljudska prava

Naziv programa / kursa / treninga: Koncentracija u obrazovanju za mir i ljudska prava

Organizacija / institucija: Učiteljski fakultet Univerziteta Columbia

Naziv odsjeka / koledža: Program međunarodnog i komparativnog obrazovanja (ICE) u okviru Odjela za međunarodne i transkulturne studije

Logo
Stepen nivoa:

Postdiplomski - master / doktorski

Kao priznanje neviđenih dimenzija pitanja sigurnosti, rata i mira, ljudskih prava i globalne pravde, te održivog razvoja u svijetu nasilnih sukoba, ICE program nudi koncentraciju u obrazovanju za mir i ljudska prava (PHRE). PHRE se prvenstveno bavi rješavanjem direktnog, strukturnog i kulturnog nasilja kroz transformaciju pedagogije, kurikuluma i politike vezane za obrazovanje u formalnom i neformalnom kontekstu. Kroz koncentraciju studentima se pruža konceptualno razumijevanje pitanja vezanih za mir i ljudska prava, kao i praktične vještine u dizajniranju kurikuluma i razvoju programa. Studenti se potiču da slijede program koji će ih pripremiti za postizanje ciljeva mira i ljudskih prava u bilo kojem području obrazovanja koje se odluče koncentrirati.

Obrazovanje za mir i ljudska prava koncentracija je u okviru magistarskog (MA) programa (32 kredita) i magistarskog obrazovanja (Ed.M) (60 kredita). Da bi se postigla ova koncentracija, najmanje 12 bodova mora biti na kursevima koji su povezani sa obrazovanjem za mir i ljudska prava.

Dođite na vrh