Ponavljajući

Obrazovanje za život World Meeting

Webinar / Virtualni događaj

Svjetski skup Obrazovanje za život (2-6, 8. novembar) je projekat koji ima za cilj da reflektuje i kreira dijalog o obrazovanju, načinima života koje smo usvojili kao čovječanstvo i mogućnostima da ih transformišemo kroz drugačije obrazovanje. 

Treća međunarodna konferencija – Paulo Freire: Globalno naslijeđe

Webinar / Virtualni događaj

Treća međunarodna konferencija - Paulo Freire: Globalno naslijeđe (3.-29.) okupit će edukatore, akademike, studente, istraživače i praktičare kako bi razmišljali o trenutnom statusu njegove pedagoške misli i njene primjene u širokom spektru akademske discipline. 

$ 75

Rat i životna sredina (online kurs)

Webinar / Virtualni događaj

Utemeljen na istraživanju mira i ekološke sigurnosti, ovaj online kurs World BEYOND War fokusira se na odnos između dvije egzistencijalne prijetnje: rata i ekološke katastrofe. (17. januara - 27. februara 2022.)

$ 100