#mir i razvoj

Ostavljeni, I dalje čekaju

Kada su se SAD povukle iz Afganistana, hiljade avganistanskih partnera prepušteno je osveti Talibana – mnogi od njih su univerzitetski profesori i istraživači. Podstičemo stalnu akciju civilnog društva u traženju podrške administracije i Kongresa za poštenu i ubrzanu obradu zahtjeva rizičnih naučnika za J1 vize.

Izvještaj afganistanskog civilnog društva

Afghans for Tomorrow je nedavno izdao saopštenje o trenutnoj situaciji sa donatorima u Afganistanu i njenom uticaju na organizacije civilnog društva, obrazovanje i žene. Među njihovim prijedlozima za rješavanje ove krize je obezbjeđivanje i određivanje prioriteta u obrazovanju i mogućnostima zapošljavanja za djevojčice i žene.

Održavanje obrazovanja na sigurnom

Za mnogu djecu širom svijeta postojanje sigurnog prostora za učenje nije daleko zagarantovano zbog prijetnje oružanim sukobom i ciljanja škola. U ovom gostujućem tekstu za „U fokusu“, pravni zagovarački program PEIC - Zaštita obrazovanja u nesigurnosti i sukobu (PEIC) Peter Klanduch i Margaret Sinclair of Education Above of Education - objašnjavaju pozadinu ovog globalnog problema i važnost održavanja obrazovanja sigurnim za sve djeca.

Dođite na vrh