#Islam

Nova knjiga: Mir i pomirenje u međunarodnom i islamskom pravu

“Mir i pomirenje u međunarodnom i islamskom pravu” istražuje sinergije i razlike između dva sistema međunarodnog i islamskog prava u oblasti rješavanja sukoba s fokusom na odabrana poprišta sukoba širom svijeta; zajedno sa povezivanjem sa međunarodnim humanitarnim normama, standardima ljudskih prava, ugovorima, najboljom praksom u odnosu na istraživanje inovativnih koncepata kao što je teodiplomacija kao sredstva za pokušaj da se olakša mirno rješenje sukoba.

Mirovno obrazovanje u Indoneziji

Muhammad Syawal Djamil sugerira da se mirovno obrazovanje, ukorijenjeno u islamskim principima, može posijati kroz porodicu i obrazovne institucije u Indoneziji kako bi se njegovala svijest o važnosti mira i može podržati razvoj civiliziranog i pravednog društva.

U vrijeme islamofobije učite složeno

Kada predaju o Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi, američki se učitelji često suočavaju s nedostatkom tačnog i nijansiranog materijala o historiji, politici i ljudima u regiji. Ova kriza kritičke svijesti uglavnom se materijalizira kroz dva narativa koji se ponavljaju u glavnim medijima, političkom diskursu i popularnoj kulturi: „Islam kao antizapadni“ i sukob podstaknut „drevnom mržnjom“. Ovi narativi zajedno rade na stvaranju jednodimenzionalne koncepcije MENA, koja zauzvrat potiče rastuću islamofobiju u američkim školama i društvu.

Dođite na vrh