#humanitarni poslovi

Ženska prava NE smiju biti moneta za pregovaranje između Talibana i međunarodne zajednice

Dok nastavljamo serijal o talibanskim zabranama obrazovanja i zapošljavanja žena, za naše razumijevanje i daljnju akciju od suštinskog je značaja da čujemo direktno od afganistanskih žena koje najbolje znaju kakvu štetu ove zabrane nameću; ne samo na pogođene žene i njihove porodice, već na čitavu avganistansku naciju. Ova izjava koalicije afganistanskih ženskih organizacija u potpunosti opisuje ove štete.

Nova publikacija - Izvještaj sa sastanka foruma u Oslu za 2016. godinu

Domaćini Centra za humanitarni dijalog (HD) i Kraljevskog norveškog Ministarstva vanjskih poslova, Forum u Oslu redovito okuplja posrednike u sukobu, mirotvorce, donosioce odluka na visokom nivou i ključne aktere mirovnog procesa u nizu neformalnih i diskretnih povlačenja. Krovna tema događaja 2016. bila je „Prilagođavanje novom konfliktnom okruženju“, odražavajući nove izazove s kojima se medijatori suočavaju u odgovoru na promjenjivo lice sukoba.

Dođite na vrh