#više obrazovanje

“Kolumbijski univerzitetski kampusi moraju biti prostori za znanje i izgradnju mira”: ministrica Aurora Vergara Figueroa

“U Nacionalnoj vladi posvećeni smo izgradnji kulture mira, kroz vježbu koja mora pozvati cijelo društvo da prevaziđe cikluse nasilja koji su decenijama stvarali povrede i bol. Nastavićemo da pratimo nadređene obrazovne institucije u osmišljavanju i implementaciji strategija, protokola i puteva nege i prevencije protiv bilo koje vrste nasilja u kampusu…” – Aurora Vergara Figueroa, ministarka obrazovanja

Univerziteti koji angažiraju muškarce da zaustave nasilje nad ženama

Programi prevencije nasilja kod muškaraca (MVP) nastoje preobraziti muškinu i neaktivnost muškaraca u savezništvo i promjene. Međutim, trebalo bi biti jasno: MVP je komplementarni pristup ostalim djelima nasilja nad ženama (VAW). Poanta nije usredsređivanje muškaraca, već podrška ženskom aktivizmu, istraživanju i vođstvu ka cilju ukidanja nasilja nad ženama gdje god je to moguće.

Dođite na vrh