#gender

rodna pitanja i ženska prava

Mir u održivom razvoju: Usklađivanje Agende 2030. sa ženama, mirom i sigurnošću (politički sažetak)

Agenda za održivi razvoj 2030. prepoznaje mir kao preduslov za održivi razvoj, ali ne prepoznaje ukrštanje roda i mira. Kao takva, Globalna mreža žena graditeljica mira pripremila je ovaj sažetak o politici kako bi ispitala veze između žena, mira i sigurnosti (WPS) i Agende 2030 i dala praktične preporuke za njihovu sinergijsko sprovođenje.

Mir u održivom razvoju: Usklađivanje Agende 2030. sa ženama, mirom i sigurnošću (politički sažetak) Čitaj više "

Novi kurikulum osnovnih škola u Španiji koji će uključivati ​​mirovno obrazovanje

Ravnopravnost spolova, obrazovanje za mir, obrazovanje za odgovornu potrošnju i održivi razvoj i obrazovanje za zdravlje, uključujući afektivno-seksualno zdravlje, neki su od pedagoških principa novog nastavnog programa osnovnog obrazovanja koji Vlada Španije priprema za 2022/21. akademske godine.

Novi kurikulum osnovnih škola u Španiji koji će uključivati ​​mirovno obrazovanje Čitaj više "

Dođite na vrh