#dialogue

ANGEL konferencija 2023

ANGEL Conference 2023 (19-20. jun) ima za cilj okupiti zainteresirane strane iz svih sredina na dva uzbudljiva dana sesija na kojima se prikazuju istraživanja, projekti i novi razvoji povezani s globalnim obrazovanjem i učenjem ili obrazovanjem za globalno građanstvo i drugim srodnim poljima kao što su kao razvojno obrazovanje, obrazovanje za ljudska prava, obrazovanje za održivi razvoj, obrazovanje za mir i interkulturalno obrazovanje.

Nigerijska mreža i Kampanja za mirovno obrazovanje za organiziranje međugeneracijskog dijaloga o obrazovanju

Mladi su češće gurnuti na periferiju procesa donošenja politika u oblastima obrazovanja, mira, održivosti i globalnog građanstva; na njih se ne gleda kao na ključne dionike. Inicijativa Talking Across Generations on Education (TAGe) želi osnažiti nigerijsku omladinu omogućavanjem neobuzdanog dijaloga između mladih ljudi sa iskusnim i visokim donosiocima odluka na visokom nivou

Dijaloški zaokret: Pregledni esej „Izgradnja mira kroz dijalog: obrazovanje, transformacija čovjeka i rješavanje sukoba“

„Izgradnja mira kroz dijalog“ dragocjena je zbirka razmišljanja o značenju, složenosti i primjeni dijaloga. Kolekcija unapređuje naše razumijevanje dijaloga i njegove primjenjivosti u višestrukim i raznolikim kontekstima. Ovaj pregledni esej Dalea Snauwaerta sažima specifična promišljanja dijaloga u domenima obrazovanja, nakon čega slijedi promišljanje o dijaloškom zaokretu u moralnoj i političkoj filozofiji.

Dođite na vrh