CV

Manifest Alpe-Jadran: Nova politika za svijet COVID

Ova koronska veza uvodi manifest Alpe-Jadran, deklaraciju o regionalnoj prekograničnoj saradnji i građanskoj namjeri. Ovaj manifest uspostavlja „ciljeve i procese nadilaska separacija i otuđenja koji kvare mogućnosti mira u sadašnjim međunarodnim strukturama“. Podijelimo ovaj Manifest kao potencijalni okvir učenja pogodan za kozmopolitsku viziju mira i obrazovanja o globalnom građanstvu. [nastavi čitati…]

Vijesti i najvažniji događaji

COVID-19 Nova normalnost: militarizacija i nova agenda žena u Indiji

U ovoj Koronskoj vezi, Asha Hans razmišlja o militarističkom odgovoru na COVID-19 u Indiji, ilustrirajući međusobne odnose među višestrukim „normalnim“ nepravdama koje je ova pandemija razotkrila, pokazujući kako su one manifestacija visoko militarizovanog sigurnosnog sistema. Ona takođe poziva nastavnike da započnu pedagoško zamišljanje i strukturiranje željene budućnosti. [nastavi čitati…]