Pomirenje i obrazovanje u Bosni i Hercegovini: od segregacije do održivog mira

Nova knjiga

Pomirenje i obrazovanje u Bosni i Hercegovini: od segregacije do održivog mira

Autor: Eleonora Emkić
Izdavač / datum:
Springer / 2018
[icon name = ”share” class = ”” unprefixed_class = ””] posjetite Springer za više informacija i kupovinu

  • Važno za prosvjetne radnike koji doprinose dugoročnom planu obrazovnog sistema u postkonfliktnim zemljama
  • Konkretni koraci o tome kako integrirati vrijednosti mirovnog obrazovanja u formalni obrazovni sistem i u širu zajednicu
  • Važno za sve dionike koji se bave obrazovanjem na nacionalnom nivou u postkonfliktnom okruženju

Dvije decenije nakon rata, Bosna i Hercegovina (BiH) i dalje se suočava sa slabim nacionalnim identitetom i etničkim i vjerskim podjelama koje dalje sprečavaju zemlju u postizanju održivog mira i razvoja. Obrazovni sistem je takođe podijeljen po etničkim i vjerskim linijama. Ova studija raspravlja o istraživačkim pitanjima o izazovima s kojima se BiH suočila na putu ka transformaciji mira; o odnosu između trenutnog obrazovnog sistema i razvoja održivog mira u BiH; kao i da odgovori kako postići pozitivan i održiv mir u BiH kroz mirovno obrazovanje. Kako bi ponudio okvir za izgradnju mira, studija nudi analizu uloge obrazovanja i obrazovnih programa (formalnih i neformalnih) u stvaranju etničkog identiteta i mirnog suživota u BiH od Osmanskog carstva do danas. Studija se oslanja na intervjue sa dionicima iz BiH o prazninama u procesu izgradnje mira, obrazovnom sistemu i prijedloge za poboljšanje.

blizu

Pridružite se kampanji i pomozite nam #SpreadPeaceEd!

1 Komentar

Pridruži se diskusiji ...