Zajednička izjava EU i UN povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima (19. jun)

Pročitajte više o Međunarodnom danu borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima

“Nepokolebljiva posvećenost”: od artikulacije do akcije za mir

Države i međudržavne organizacije sklone su rješavanju problema izdavanjem velikih izjava. Zajednička izjava u nastavku je vrijedna čitanja mirovnih edukatora kao osnova za istraživanje integralnog odnosa ljudskih prava žena prema postizanju pravednog i stabilnog mira. Može se koristiti i za olakšavanje procjene praktičnih mogućnosti za ispunjenje „nepokolebljive posvećenosti“ onih koji su dali ovu izjavu.

Šta bi bilo potrebno da države zaista podrže žrtve i okončaju nekažnjivost? Koja je vjerovatnoća da će konkretni koraci koje zagovara ova izjava biti osnova organizirane i potpuno finansirane političke akcije? Šta bi moglo biti potrebno od civilnog društva da potakne države da kreiraju i provode takvu politiku? Koje bi učenje moglo biti potrebno da bi civilno društvo uspjelo u tom poduhvatu? Najznačajnije, kako bi se takve politike mogle uračunati u namjernu tranziciju ka pravednom i održivom do mira čemu su se države također artikulirale.

Decenijama su žene zagovornice mira glasno žalile zbog seksualnog nasilja koje je sastavni dio oružanog sukoba. Kao što je Kora Vajs često primećivala: "Ne možete zaustaviti silovanje dok rat traje." Seksualno nasilje je namjerna strategija rata. Mizogini kulturni korijeni koji se ovdje pominju su široko priznati. Ali malo pažnje je posvećeno globalnom sigurnosnom sistemu koji donosi kulturu, proizvod patrijarhata koji prožima većinu ljudskih društava i institucija.

Na sesiji nevladinih organizacija na ovu temu, decenijama unazad, ponudio sam neka od sljedećih zapažanja koje sam primoran ponoviti dok razmatramo ovu izjavu, tražeći da mirovni edukatori i učenici koje oni vode razmotre i procijene sljedeće tvrdnje:

  • Da bismo konačno okončali seksualno nasilje u oružanom sukobu, moramo stati na kraj oružanom sukobu;
  • Da bismo stavili tačku na oružani sukob, moramo ukinuti instituciju rata;
  • Da bismo ukinuli rat, moramo postići univerzalno opšte i potpuno razoružanje prema međunarodnom pravu;
  • Da bismo održali razoružani međunarodni sigurnosni sistem, moramo prilagoditi postojeće međunarodno pravo i institucije i osmisliti nove koje bi mogle biti potrebne;
  • Za prilagođavanje i dizajniranje potrebnih institucija biće potrebna akcija obrazovanog globalnog civilnog društva posvećenog transformaciji ratnog sistema;
  • Obrazovanje za transformaciju ratnog sistema zahtijeva “nepokolebljivu posvećenost” mirovnih edukatora.

Prema riječima naslova filma od 12. juna objavljenog prošle nedjelje, “U našim je rukama!” (BAR, 6.)

Zajednička izjava visokog predstavnika EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borrell-a i posebne predstavnice UN-a za seksualno nasilje u sukobu, Pramile Patten, povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu

Izjava za javnost: Za odmah objavljivanje
Brisel/Njujork, 17. jun 2022

Na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima, Ujedinjeni narodi i Europska unija udružuju svoje glasove kako bi pozvali međunarodnu zajednicu da ubrza svoje napore za iskorjenjivanje seksualnog nasilja povezanog sa sukobima i spašavanje narednih generacija od ove pošasti.

Naša poruka je jasna: vrijeme je da se pomaknemo dalje od reaktivnih pristupa i pozabavimo temeljnim uzrocima i nevidljivim pokretačima seksualnog nasilja, kao što su diskriminacija na osnovu spola, nejednakost i isključenost, kao i štetne društvene norme koje se odnose na čast, stid i okrivljavanje žrtava.

Duboko smo šokirani uticajem rata u Ukrajini na živote civila, i ozbiljno smo zabrinuti zbog mučnih ličnih svedočenja i rastućih optužbi za seksualno nasilje. Oštro osuđujemo ovakve zločine i pozivamo na hitan prekid nasilja. Oružani sukobi i masovno raseljavanje povećavaju rizik od svih oblika seksualnog nasilja, kao i trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, koja nesrazmjerno pogađa žene i djevojčice, a plijen i one koje traže utočište od rata.

Također smo u protekloj godini vidjeli povećanu militarizaciju, uključujući epidemiju državnih udara i vojnih preuzimanja vlasti, od Afganistana, do Gvineje, Malija, Mjanmara i drugdje, što je vratilo vrijeme na prava žena. Čak i kada nove krize eskaliraju, ratovi nisu prestali nigdje drugdje, uključujući Centralnoafričku Republiku, Demokratsku Republiku Kongo, Somaliju, Južni Sudan, Siriju ili Jemen. Obilježeni su alarmantnim nivoom seksualnog nasilja povezanog sa sukobom koji se koristi kao taktika rata i terora, oruđe političke represije i oblik zastrašivanja i odmazde protiv aktera i aktivista s fronta. Od ključne je važnosti njegovati zaštitno okruženje koje odvraća i sprječava seksualno nasilje na prvom mjestu i omogućava sigurno prijavljivanje i adekvatan odgovor. Prevencija je najbolji oblik zaštite, uključujući i prevenciju samog sukoba.

Imperativ je podsticati otpornost pojedinaca i zajednica u opasnosti kako bi im se pomoglo da izdrže ekonomske i sigurnosne šokove i da se strateški angažuju sa državnim i nedržavnim akterima kako bi se osigurala usklađenost sa međunarodnim normama i standardima. Ovo mora uključivati ​​usvajanje mjera predostrožnosti i preventive u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, kako bi se civilno stanovništvo, njihova imovina i osnovna civilna infrastruktura, uključujući zdravstvene ustanove, poštedjeli od napada.

Hitno je potrebna ciljana akcija za poboljšanje prevencije, kroz političke i diplomatske angažmane na rješavanju seksualnog nasilja u prekidu vatre i mirovnim sporazumima; korištenje indikatora ranog upozoravanja na seksualno nasilje za praćenje, analizu prijetnji i ranu reakciju; ograničavanje protoka malokalibarskog i lakog naoružanja; rodno odgovornu reformu sektora pravde i sigurnosti, uključujući provjeru, obuku, kodekse ponašanja, politike nulte tolerancije, rodnu ravnotežu i djelotvoran nadzor i odgovornost; i pojačavanje glasova preživjelih i pogođenih zajednica, uključujući podršku braniteljicama ljudskih prava žena i organizacijama civilnog društva.

Na ovaj dan, ujedinjeni smo u našoj nepokolebljivoj posvećenosti podršci preživjelima i okončanju nekažnjivosti počinitelja. Moramo osigurati da oni ne budu zaboravljeni u klimi uzastopnih kriza, uključujući oporavak od globalne pandemije, i ograničenih resursa. Moramo osigurati da međunarodno pravo ne bude prazno obećanje. Tužilaštvo može pomoći da se stoljetna kultura nekažnjivosti za ove zločine pretvori u kulturu odvraćanja. Preživjeli moraju biti viđeni od strane njihovih društava kao nosioci prava, koja treba poštovati i provoditi, u vrijeme rata i mira.

Za upite o medijima, molimo kontaktirajte:
Géraldine Boezio
Ured specijalnog predstavnika UN-a za seksualno nasilje u sukobu, New York
geraldine.boezio@un.org

blizu
Pridružite se kampanji i pomozite nam #SpreadPeaceEd!
Pošaljite mi emailove:

Pridruži se diskusiji ...

Dođite na vrh