politika

UNESCO je usvojio značajne smjernice o sveobuhvatnoj ulozi obrazovanja u promoviranju mira

Dana 20. novembra 2023. godine, 194 države članice UNESCO-a usvojile su Preporuku o obrazovanju za mir, ljudska prava i održivi razvoj na Generalnoj konferenciji UNESCO-a. Ovo je jedini globalni instrument za postavljanje standarda koji postavlja kako obrazovanje treba koristiti za postizanje trajnog mira i podsticanje ljudskog razvoja kroz 14 vodećih principa.

Mir u održivom razvoju: Usklađivanje Agende 2030. sa ženama, mirom i sigurnošću (politički sažetak)

Agenda za održivi razvoj 2030. prepoznaje mir kao preduslov za održivi razvoj, ali ne prepoznaje ukrštanje roda i mira. Kao takva, Globalna mreža žena graditeljica mira pripremila je ovaj sažetak o politici kako bi ispitala veze između žena, mira i sigurnosti (WPS) i Agende 2030 i dala praktične preporuke za njihovu sinergijsko sprovođenje.

Revizija Preporuke iz 1974.: Države članice UNESCO-a postižu konsenzus

Države članice UNESCO-a su se 12. jula složile oko revidiranog teksta Preporuke iz 1974. o obrazovanju za međunarodno razumijevanje, saradnju i mir i obrazovanju u vezi sa ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Ovaj međunarodni dokument pruža jasnu mapu puta kako bi obrazovanje trebalo evoluirati u dvadeset prvom vijeku kako bi doprinijelo suočavanju sa savremenim prijetnjama i izazovima.  

Fondacija SOLIDAR objavljuje politički dokument o mirovnom obrazovanju

Dokument o politici obrazovanja za mir. “Održivo putovanje u mir: mirovno obrazovanje u kontekstu obrazovanja za globalno građanstvo” predstavlja kulminaciju cjelogodišnjih aktivnosti Fondacije SOLIDAR i njenih članova na temu mirovnog obrazovanja kao alata za postizanje učenja i održivih društava.  

“Kolumbijski univerzitetski kampusi moraju biti prostori za znanje i izgradnju mira”: ministrica Aurora Vergara Figueroa

“U Nacionalnoj vladi posvećeni smo izgradnji kulture mira, kroz vježbu koja mora pozvati cijelo društvo da prevaziđe cikluse nasilja koji su decenijama stvarali povrede i bol. Nastavićemo da pratimo nadređene obrazovne institucije u osmišljavanju i implementaciji strategija, protokola i puteva nege i prevencije protiv bilo koje vrste nasilja u kampusu…” – Aurora Vergara Figueroa, ministarka obrazovanja

Šta obrazovanje može konkretno (i realno) učiniti da ublaži savremene prijetnje i podstakne trajni mir?

Ova bijela knjiga koju je predstavila Globalna kampanja za mirovno obrazovanje daje pregled uloge i potencijala mirovnog obrazovanja za rješavanje savremenih i nastalih globalnih prijetnji i izazova miru. Na taj način daje pregled savremenih pretnji; ističe temelje efikasnog transformativnog pristupa obrazovanju; razmatra dokaze o efikasnosti ovih pristupa; i istražuje kako ovi uvidi i dokazi mogu oblikovati budućnost područja mirovnog obrazovanja.

Dođite na vrh