Mogućnosti finansiranja

Poziv za prijavu: Mirovni i pravdi transformišući lideri

Odabrani studenti biće pozvani na koledž Gettysburg na sedmicu intenzivnog programiranja osmišljenog da razviju njihove liderske vještine na području mira i pravde. Svi studenti dodiplomskih studija (iz Kanade, SAD-a i Meksika) kojima je preostala najmanje jedna akademska godina po završetku stipendije imaju pravo da se prijave (rok: 15. septembar). [nastavi čitati…]

Mogućnosti finansiranja

Open-Oxford-Cambridge doktorsko partnerstvo za osposobljavanje koje nudi potpuno finansiranu doktorsku nagradu za istraživanje mira i antinuklearnog aktivizma

Pozivaju se prijave za nagradu za otvoreni univerzitet u saradnji sa Britanskom bibliotekom za političke nauke i ekonomiju (LSE Library), koju Open-Oxford-Cambridge AHRC finansira od DTP-a, na otvorenom univerzitetu. Istraživanje bi se trebalo usredotočiti na temu koja se odnosi na mir i / ili antinuklearni aktivizam od 1945. godine. [nastavi čitati…]