Izvještaji o aktivnostima

Rat i militarizam: međugeneracijski dijalog među kulturama

Webinar “Rat i militarizam: međugeneracijski dijalog među kulturama” koji je organizirao World BEYOND War istraživao je uzroke i posljedice rata i militarizma u različitim okruženjima i prikazao inovativne pristupe koji se koriste za podršku naporima za međugeneracijsku izgradnju mira na globalnom, regionalnom planu. , nacionalnom i lokalnom nivou.

Nigerijska mreža i Kampanja za mirovno obrazovanje za organiziranje međugeneracijskog dijaloga o obrazovanju

Mladi su češće gurnuti na periferiju procesa donošenja politika u oblastima obrazovanja, mira, održivosti i globalnog građanstva; na njih se ne gleda kao na ključne dionike. Inicijativa Talking Across Generations on Education (TAGe) želi osnažiti nigerijsku omladinu omogućavanjem neobuzdanog dijaloga između mladih ljudi sa iskusnim i visokim donosiocima odluka na visokom nivou

Dođite na vrh