Ponavljajući

Obrazovanje za život World Meeting

Webinar / Virtualni događaj

Svjetski skup Obrazovanje za život (2-6, 8. novembar) je projekat koji ima za cilj da reflektuje i kreira dijalog o obrazovanju, načinima života koje smo usvojili kao čovječanstvo i mogućnostima da ih transformišemo kroz drugačije obrazovanje.