CV

Muzeji za mir: izvori

Muzeji mira su neprofitne obrazovne institucije koje promiču kulturu mira prikupljanjem, prikazivanjem i tumačenjem materijala vezanog za mir. Međunarodna mreža muzeja za mir kurira nekoliko izvora koji se odnose na muzeje mira, uključujući globalni imenik, zbornik sa konferencija i recenzirane članke. [nastavi čitati…]