Кампании

Родина Земя: Кампания за насърчаване на осведомеността за планетите

На 15 март Австрийският учебен център за мир и разрешаване на конфликти стартира глобалната кампания „Родна земя“, която има за цел да допринесе за укрепване на „планетарната осведоменост“, предпоставка за адекватен отговор на глобалната поликриза и нейните предизвикателства, пред които сме изправени. изправени пред. [продължавай да четеш…]

Характеристики:

Вирусът на „кризисния национализъм“

Вернер Уинтерщайнер твърди, че кризата в Корона разкрива, че глобализацията досега е довела до взаимозависимост без взаимна солидарност. Вирусът се разпространява в световен мащаб и борбата с него ще изисква глобални усилия, но държавите реагират с национална тунелна визия. За разлика от това перспективата за глобално гражданство би била подходяща за световната криза. [продължавай да четеш…]

изследване

Изследване на училищните учебници на 22 азиатски държави: „Фокусът върху шовинистичната национална идентичност е предизвикателство“

Докладът, озаглавен „Преосмисляне на училищното образование за 21 век: състоянието на образованието за мир, устойчиво развитие и глобално гражданство в Азия“, стартира във Индия във вторник в Индийския международен център в националната столица. [продължавай да четеш…]