CAN и PAX публикуват „Рискови връщания: производители на ядрени оръжия и техните финансисти“

Докладът от 2022 г. „Рискови връщания: Производител на ядрено оръжие и техните финансисти“ описва подробно как 306 финансови институции са предоставили над 746 милиарда долара на 24 компании, активно ангажирани в производството на ядрени оръжия, между януари 2020 г. и юли 2022 г.