Дейвид Хикс: насърчаване на бъдещата перспектива

„Перспективата за бъдещето е от решаващо значение за ефективното преподаване и учене в образованието за мир. Като позволяват на учащите да мислят по-критично и креативно за силите, които създават вероятни и за предпочитане бъдеще, те са в състояние да предприемат по-целенасочени и целенасочени действия за промяна. "

-Дейвид Хикс, Фючърс образование. В Енциклопедия на образованието за мир (2008).

Научете повече за тази оферта, като посетите собствената Глобална кампания за образование за мир Цитати за мирно образование и мемове: Библиография за мирно образование. Библиографският указател е редактирана колекция от коментирани цитати на перспективи за теория, практика, политика и педагогика в образованието за мир. Всеки цитат / библиографски запис се допълва от художествен мем, който ви препоръчва да изтеглите и разпространите чрез социалните медии.

Бъдете първите, които коментират

Включете се в дискусията ...