Групата за специални интереси по глобални проблеми в езиковото образование отпразнува публикуването на 100-то издание на техния бюлетин

Групата със специални интереси „Глобални проблеми в езиковото образование“ празнува публикуването на 100 -то издание на техния тримесечен бюлетин.

Глобалната група за специални интереси в езиковото обучение (GILE SIG) на Японската асоциация за преподаване на езици (JALT) има за цел: а) да насърчи интегрирането на глобални проблеми, глобалната информираност и социалната отговорност в преподаването на езици, (б) да насърчи работата в мрежа и взаимна подкрепа между преподаватели по езици, занимаващи се с глобални проблеми, в) насърчаване на осведомеността сред учителите по езици за важните развития в световното образование и областите на екологичното образование, образованието по правата на човека, образованието за мир и образованието за развитие.

Глобалното образование е подход към преподаването на езици, който има за цел да даде възможност на учениците ефективно да усвоят и използват чужд език, като същевременно им даде възможност със знанията, уменията и ангажираността, необходими на световните граждани за решаването на глобални проблеми. Глобалните проблеми се отнасят до световни проблеми като война, глад, бедност, потисничество, расизъм, сексизъм, разрушаване на околната среда и до понятия като мир, справедливост, права на човека, световно развитие, социална отговорност и международно разбирателство.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-download-alt” color = ”# dd3333 ″] Изтеглете 100 -ия брой на бюлетина на GILE SIG
[icon type = ”glyphicon glyphicon-download-alt” color = ”# dd3333 ″] Изтеглете oПРЕГЛЕД на бюлетина на GILE от 1990-2016 г.
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Посетете уебсайта на GILE SIG за допълнителни ресурси

 

Бъдете първите, които коментират

Включете се в дискусията ...