İnsan Hüquqları Təhsili: Əsas Uğur Faktorları

Tədqiqat müəyyən edir ki, İHM tələbələrin insan hüquqlarına dair bilik və anlayışlarına, habelə onların münasibət və davranışlarına müsbət təsir göstərə bilər. O, cəmiyyətin bütün səviyyələrində və ömürboyu öyrənmə obyektivi vasitəsilə İHM-ni təşviq etmək istəyən təhsildə maraqlı tərəflər üçün vacib mənbədir.

İnsan Hüquqları Təhsili: Əsas Uğur Faktorları Daha çox oxu "