# kollektiv yaddaş

Tarix təhsili və (post) münaqişə cəmiyyətlərində barışıq

Jamie Wise tərəfindən yazılan bu məqalə, (sonrakı) münaqişə kontekstlərində kollektiv yaddaşın və qruplararası münasibətlərin formalaşmasında tarix təhsilinin rolunu nəzərdən keçirir. Tarix təhsili, barış təhsili ilə keçmiş zorakılıqla bağlı povestlərin münaqişədən sonrakı təhsil şəraitində necə qurulduğuna və qurulduğuna diqqət yetirməklə kəsişir.

Nesnələr, yaddaş və barışıq quruculuğu

Keçmişlə bağlı tək bir həqiqət yoxdur. Bununla birlikdə, Rei Vəqfi alimi Dody Wibowonun iddia etdiyi kimi, bəzən tarixin tək bir qəti versiyasına məruz qalırıq və inanmağımızı xahiş edirik. Barışıq təhsili obyektivindən istifadə edərək, hökumət tərəfindən idarə olunan muzeylərin motivlərini və strategiyalarını nəzərdən keçirməyimizi xahiş edir və sülh quruculuğuna töhfə verən muzey tətbiqetmələri yolu ilə irəli bir yol təklif edir.

Top gedin