#ən yaxşı təcrübələr

Sülh üçün Təhsil: Təcrübədən Təcrübələr (Çernoqoriya və Serbiya)

“Sülh üçün Təhsil-Təcrübədən Təcrübələr” kitabçası ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur və indi onlayn olaraq əldə edilə bilər. Əl kitabçası “Təhsil Qurumları Sülh üçün Təhsil həyata keçirir” regional layihəsi iştirakçılarının əməkdaşlığının nəticəsidir və barışıq üçün təhsil elementləri ilə məqalələri və dərs hazırlıqlarını özündə cəmləşdirir. Layihə Serbiya MDB və Çernoqoriya MDB (GPPAC Qərbi Balkanlar) tərəfindən birgə həyata keçirilmişdir. Əl kitabının rəsmi tanıtımı 16 iyul 2016-cı il tarixində Nansen Dialoq Şəbəkəsi nümayəndələrinin görüşü zamanı Belqradda keçirildi.

Sülh üçün Təhsil: Təcrübədən Təcrübələr (Çernoqoriya və Serbiya) Daha çox oxu "

Top gedin