In Factis Pax: Yeni Sülh Təhsili və Sosial Ədalət Jurnalı (Cild 14.1)

Cild 14 Sayı 1, 2020

In Factis Pax-ın yeni sayına daxil olun

Əfqanıstanda Sülh Təhsili: Münaqişə və Münaqişədən Sonra Məktəb Dərsliklərinin Müqayisəli Bir Araşdırması
Hafiza Yazdani tərəfindən

Dünyanın Ən Böyük Dərsində Sülh Müzakirəsini Problemləşdirmək: Şiddət Müzakirələri ilə Bilik İstehsalının Kritik Bir Araşdırması
Maggie O'Neil tərəfindən

Əvvəlcə özümüzü dəyişdiririk. Sülh Araşdırmasında və Sülh Təhsilində Paradiqma Dəyişməsinin Gərəkliyi
Francesco Pistolato tərəfindən

Təmizləyici Filmin və Televiziya Kriminologiyası və Barışıq İmkanları
Laura Finley tərəfindən

Ali Təhsildə Sülh Araşdırmalarına Əlverişli Yanaşmalara dair Bəzi Düşüncələr
Shawn Bryant və Noah B. Taylor tərəfindən

 

Şərh yazan ilk kişi olun

Müzakirə ol ...