JEUGOPNAMEVERSLAG: Jeugkennis en -belangstelling in vredesopvoeding

Jeugkennis en belangstelling in vredesopvoeding

In April 2021, die Globale veldtog vir vrede onderwys (GCPE) 'n jeuggerigte opname gedoen om bewustheid van en belangstelling in vrede en sosiale geregtigheid onderwys onder hoërskool- en kollege-ouderdom jeug beter te verstaan. Hierdie verslag is die resultaat van die Global Campaign se bevindinge en ontleding. Uiteindelik hoop GCPE dat hierdie verslag insig sal gee in die jeugbewustheid van en belangstelling in vredesopvoeding in 'n poging om die jeugbetrokkenheid te verhoog.

Die Youth Survey on Peace and Social Justice Education is uitgevoer deur die Global Campaign for Peace Education Youth Team, wat hoofsaaklik saamgestel is uit studente in die Justice and Peace Studies-program aan die Georgetown Universiteit. Spanlede sluit in: Keaton Nara, Caelan Johnston, Maude Peters, Heather Huang en Gabby Smiley. Die verslag en ontleding is onder toesig van Micaela Segal de la Garza, Programbestuurder, en Tony Jenkins, koördineerder van die Global Campaign for Peace Education.

Die Global Campaign for Peace Education Youth Team volg die respondente op om die ontwikkeling van 'n vredesonderwys-jeugnetwerk te verken.

Sleutelbevindinge en aanbevelings word hieronder weergegee. Vir bykomende besonderhede en ontleding, laai die volledige verslag af.

Laai die volledige verslag af

Sleutel Bevindinge

 • In terme van bestaande vredesopvoedingsprojekte en -programme het respondente die hoogste vlakke van belangstelling in geweldvoorkoming, menseregte, globale ontwikkeling, wêreldburgerskap en geslagsgeweld getoon.
 • Respondente het die minste mate van bewustheid in meditasie en herstellende praktyke getoon.
 • Daar was 'n sterk belangstelling in sosiale geregtigheid, spesifiek met betrekking tot kwessies van geslagsgeweld, terrorisme en rassegeweld, wat almal as belangrike onderwerpe oor demografiese groepe geïdentifiseer is.
 • Vir wêreldkollege-ouderdom demografie – beide ingeskryf en nie ingeskryf vir vredestudieprogramme nie – was politieke polarisasie die top-gegradeerde onderwerp vir belangstelling in sosiale geregtigheid-projekte en -programme.
 • Om belangstelling in jeuggerigte opleiding te meet, het die opname bevind dat respondente gemiddeld die hoogste vlak van belangstelling in kreatiewe afsetpunte getoon het (dws geleenthede om nuwe idees in te bring deur kreatiewe uitdrukking)

Aanbevelings

 • Die meerderheid respondente, ongeag ouderdom, ligging of inskrywing vir vredestudieprogramme, het van vredesopvoedingsprogramme en -projekte buite die skool geleer. Daar is 'n duidelike gebrek aan formele vredesopvoeding in skole ten spyte van merkbare belangstelling.
  Aanbeveling: Ondersteun die ontwikkeling van vredesopvoedingsgeleenthede in skole wat studente se belange aanspreek; studente met vaardighede in staat stel sodat hulle vir vredesopvoedingsprogrammering kan pleit (iets waarin respondente sterk belangstelling getoon het).
 • Vredesopvoeding is inherent gemeenskapsgedrewe, en dit is juis daardie gemeenskaplike aspek waarin die jeug blykbaar die meeste belangstel.
  Aanbeveling: Skep klubs in skole wat studente opvoed oor vredesopvoeding en terselfdertyd 'n ruimte skep om gemeenskapsbande te smee; bring vredesopvoeding na gemeenskapsentrums; voorsien vredesonderrig naskoolse programme.
 • Die verskaffing van geleenthede vir die jeug om aktiewe deelnemers aan hul opvoeding te wees, is van die uiterste belang.
  Aanbeveling: Vredesopvoedingsprogrammering en -inhoud moet afgelei word van en ontwerp word om studente se sosiale geregtigheidsbelange te ontmoet en nie net die belange van onderwysers/fakulteit nie.
 • Sosiale media-platforms is ongelooflik belangrik vir jeugprogrammering en gemeenskapsbetrokkenheid. Instagram, Facebook, Twitter en nuusbriewe het na vore gekom as die mees gebruikte hulpmiddels onder respondente.
  Aanbeveling: Skep sosiale media-platforms wat die jeug betrek; plasings te skep wat 'n beroep doen op die spesifieke onderwerpe binne vredesopvoeding waarin hulle belangstelling toon; respondente het gemiddeld die hoogste vlak van belangstelling in kreatiewe afsetpunte vir jeuggerigte opleiding getoon, en sosiale media is 'n uitstekende medium hiervoor.
 • Baie respondente het belangstelling in 'n nuwe jeuggefokusde netwerk getoon, alhoewel inskrywing in 'n vredestudieprogram gewoonlik 'n hoër vlak van belangstelling aandui.
  Aanbeveling: Ontwikkel 'n nuwe jeug-gefokusde netwerk vir diegene wat belangstel om betrokke te raak en verbindings met mekaar te maak.

Vredesonderwysvoorspraak

Die GCPE het 'n besondere belangstelling daarin dat studente hul eie kurrikulum en onderwys kan pleit. Jeuginsluiting by besluitneming is van die uiterste belang, en daarom is respondente gevra oor hul belangstelling in die aanleer van vaardighede om te pleit vir vredesopvoeding in hul skole en gemeenskappe. In die algemeen het respondente hoë vlakke van belangstelling in die aanleer van vredesopvoedingsvoorspraakvaardighede getoon, met die gemiddelde reaksie oor groepe wat 3.6 was met 5 die hoogste vlak van belangstelling. Hierdie neigings word in die onderstaande grafiek gedemonstreer:

1 Kommentaar

 1. Baie ingewikkelde vrae konfronteer die wêreld se leierskap en alle vooraanstaande godsdienstige instrukteurs wat dors na 'n eenparige gevolgtrekking vir globale veiligheid in die huidige penarie van kernverspreiding binne die konteks van die morele krisis in politieke etiek en godsdienstige konflikte.

  Tans is akademie, instellings en beheerliggame slegs toegewy om die beliggaming van die probleme aan te pak; ignoreer die negatiewe aspekte wat dag vir dag toeneem as 'n ingewikkelde uitdaging voor die hele wêreld. Ons bedoel, binne die impak van globalisering en vinnige tegniese verandering, kan ons vandag sien hoe korrupsie en ongelykheid ekonomiese angs verhoog en sosiale samehorigheid, menseregte en vrede ondermyn wat die publiek se vertroue in die algemeen belemmer.

  Binne hierdie omstandighede is onderwys gebaseer op die kernwaardes van SDG 4.7 die beste instrument om die kontemporêre politieke en professionele instrumente wat ons wel nodig het vir 'n geïntegreerde aksie om die 2030-agenda te bereik, te herdefinieer. Verder hou ons idee om SDG 4.7 te bevorder ten diepste die basiese ideologie om die globale gemeenskap te lei om die SDG 16.a in een idee aan te neem, vir die bevordering van vrede en nie-geweld en waardering van kulture se bydrae tot volhoubare ontwikkelings. Trouens, sonder vrede en globale eenheid is dit onmoontlik vir die wêreld se leierskap om toegewyde aandag te skenk aan die sukses van SDG's mettertyd.

  Tans is die gewete van ons jong generasie tussen 10 en 29 ouderdomme veral kwesbaar, dit word in alle vorme van geweld gebruik en is die grootste wêreldwye uitdaging wat 'n "eenparige gevolgtrekking" nodig het vir die verbetering van ons toekomstige generasie en om die KERNVERPREIDING in werklikheid te voorkom. feit.

  Meer nog, die gaping en verskil tussen ons godsdienstige leerstellings verskaf die veilige grond vir die besigheid van rassisme en fanatisme wat die grondslag van oorlog en terrorisme vererger terwyl die dodelike aspek van kernverspreiding volgens hul eie politieke standpunte en posisies geïgnoreer word. Dus, die basis van oorlog en terrorisme is nog onoorwinlik vir die wêreldleierskap en al die toonaangewende godsdienstige leringe wat tot nou toe sukkel met die vaandel van vrede en kulturele diversiteit. Daarna, in hierdie omstandighede, is die wêreld se geld- en geweermag nie potensieel genoeg om die gedagtes van rassisme, radikalisering en terrorisme wat hul sondes agter godsdienstige narcisme verberg, te bestry nie.

  Dit is outentieke feite wat nie tot elke prys geïgnoreer kan word nie. In hierdie opsig het die wêreldgemeenskap 'n innovasie van intellektuele krag (literatuur) nodig om die gewete van ons jong generasie te herdefinieer wat in doolhowe van geloof (godsdienstige leerstellings), aardse glans en die dodelike aspekte van frustrasie bekoor is, terwyl hulle hul professionele vaardighede ontwikkel het. Dit is wat ons bedoel is die definisie van "UN-SDG 4.7", die enigste manier om die wêreldgemeenskap te help om die "UN-SDG16.a" in werklikheid te bereik.

  Tans navigeer die romans en literatuur van groot skrywers van regoor die wêreld wat aanbeveel word vir "onverkorte skooluitgawe" meestal die gewete van die nuwe generasie na 'n ontwykende wêreld wat buite hul verbeelding is om die kulturele diversiteit te bevorder wat ons wel moet bou ’n “regverdiger wêreld”. Dit verteenwoordig ongetwyfeld die groot ideologieë wat verband hou met verlede en huidige situasie, maar sonder 'n behoorlike oplossing wat ons nodig het om die kulturele diversiteit in werklikheid te bevorder. Dit dien as 'n vermaaklikheid vir morele bevordering binne 'n perk en help ook die studente om hul kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hier wat ons voorstel is 'n uitbreiding van daardie idee deur die ontwikkeling van die grasie van literatuur vir beide vermaak en verligting, want vandag herleef die prestasies van professionele, politieke en wetenskaplike insig verby die proses van die Natuur en die genades van die mensdom en spiritualiteit daal na 'n gevaarlike afgrond, en die skep van die basis vir rassisme, radikalisering, onverdraagsaamheid en ander humanitêre krisis as struikelblokke op pad om vertroue tussen alle kulture, norme en sedes te bou, wat ons wel nodig het om die kulturele diversiteit te bevorder om by te dra tot die sukses van alle volhoubare ontwikkelingsdoelwitte.

  Ons projek is spesiaal ontwerp vir akademiese spilpunte, om die basis vir verligting deur middel van vermaak en openbaring oor te dra. Dit vorm 'n eksperiment met Engelse letterkunde om die tyd vir sy leserspubliek te kondenseer met effektiewe verduideliking en noodsaaklike verkenning binne enkele woorde. Ons heersende beginsel bring wetenskap en geloof bymekaar vir die eenwording van die hele mensdom buite nie net godsdienstige grense, grense en verskille nie; maar ook politieke sienings om die wetenskaplike grondslae van effektiewe lewe te belig en om te illustreer hoe positiewe ingesteldhede en deugde die lewens van individue en, uiteindelik, die welstand van die samelewing verbeter.

  Ons bedoeling is nie net om die bestaan ​​van die mensdom geskei deur godsdienstige skeurings en kompetisies te verenig nie, maar ook om al die definisies van ons geloof in 'n enkele idee, idee en konsep buite ons oorgeërfde denkstelsels te bevorder om 'n dialoog met die wetenskap te bevorder wat elimineer spiritualiteit. Dit is, eerlik, ontwerp vir die vereniging van ons bestaan ​​op die fondamente van vrede – nie vir mededinging, argumente of kontroversie nie.

  Ek glo, julle sal almal graag aandag gee om ons voorgestelde ideologie aan te neem, aangesien ons wel nodig het om ons doelwitte in werklikheid te bereik. Dankie

Sluit aan by die bespreking ...