Aanhalings en memes vir vredesonderwys: 'n vredesonderwysbibliografie

"Kwotasie"

Mense moet aangemoedig word om beeld te hê, geleer om 'n vermoë uit te oefen wat hulle wel het, maar wat nie gewoond is aan die gebruik van 'n gedissiplineerde manier nie. Die struikelblokke vir beelding lê deels in ons sosiale instellings, insluitend skole, wat beelding ontmoedig omdat dit lei tot alternatiewe wat bestaande sosiale reëlings uitdaag, visualiseer.

notas:

In hierdie boek word daar ondersoek ingestel na die manier waarop 'n suksesvolle wêreldwye burgerlike kultuur bereik kan word, en dit beklemtoon die behoefte om gewortel te bly in plaaslike gemeenskappe en tradisies, terwyl hulle saamwerk met en respekteer diegene wie se lewens ander patrone volg. Die eerste deel van die boek handel oor die huidige stand van die wêreldwye burgerlike kultuur, wat 'n konteks stel binne die geskiedenis en ons huidige sosiale stelsels om 'n beter toekoms te bou. Die hoofstukke in deel 1 is: (1) Die uitbreiding van ons gevoel van tyd en geskiedenis; (2) 'n Planeet in oorgang: die interregeringsorde; (3) 'n Planeet in oorgang: die nie-regeringsorde; en (4) konflik, diversiteit en spesie-identiteit. Die tweede deel handel oor nuwe perspektiewe op onderwys wat nie in skoolonderrig gevind word nie. Die hoofstukke in deel 2 is: (5) Grootword in 'n hoëtegnologiese kultuur: probleme om te weet; (6) Gebruik van die verbeelding; (7) die opstel van die burgerlike kultuur deur internasionale nie-regeringsorganisasies; en (8) Peace Proxis: The Craft and Skills of Doing Peace. Hierdie bundel behandel die probleme van die verstaan ​​van verskillende kulture en ondersoek probleemoplossing en konflikoplossing oor kulturele en nasionale hindernisse. Hierdie boek word aanbeveel vir kursusse in onderriggrondslae, filosofie en sosiologie van onderwys, en konflik- en vredestudies. In die boek is twee bylaes ingesluit: "Portfolio of Global Experience"; en, "'n Werkboek vir die beelding van 'n wêreld sonder wapens." Die bylaes is praktiese hulpbronne vir studente wat hierdie boek gebruik.

Scroll na bo