Aanhalings en memes vir vredesonderwys: 'n vredesonderwysbibliografie

Outeur (s): Elise Boulding

"Kwotasie"

Mense moet aangemoedig word om beeld te hê, geleer om 'n vermoë uit te oefen wat hulle wel het, maar wat nie gewoond is aan die gebruik van 'n gedissiplineerde manier nie. Die struikelblokke vir beelding lê deels in ons sosiale instellings, insluitend skole, wat beelding ontmoedig omdat dit lei tot alternatiewe wat bestaande sosiale reëlings uitdaag, visualiseer.

notas:

Hierdie boek ondersoek maniere waarop 'n suksesvolle wêreldwye burgerlike kultuur bereik kan word, en beklemtoon die behoefte om gewortel te bly in plaaslike gemeenskappe en tradisies terwyl hulle saamwerk met en respekteer diegene wie se lewens ander patrone volg. Die eerste deel van die boek handel oor die huidige stand van die wêreldwye burgerkultuur, wat 'n konteks binne die geskiedenis en ons huidige sosiale stelsels stel om 'n beter toekoms te bou. Die hoofstukke in deel 1 is: (1) Die uitbreiding van ons sin vir tyd en geskiedenis; (2) 'n Planeet in oorgang: Die Interregeringsorde; (3) 'n Planeet in oorgang: Die Nie-regeringsorde; en (4) Konflik, Diversiteit en Spesie-identiteit. Die tweede deel handel oor nuwe perspektiewe op onderwys wat nie in die skool voorkom nie. Die hoofstukke in deel 2 is: (5) Grootword in 'n hoë-tegnologie-kultuur: probleme om te weet; (6) Gebruike van die verbeelding; (7) Die skep van die burgerlike kultuur deur internasionale nie-regeringsorganisasies; en (8) Peace Proxis: The Craft and Skills of Doing Peace. Hierdie bundel spreek die probleme van die verstaan ​​van verskillende kulture aan en ondersoek probleemoplossing en konflikoplossing oor kulturele en nasionale hindernisse heen. Hierdie boek word aanbeveel vir kursusse in grondslae van onderwys, filosofie en sosiologie van onderwys, en konflik- en vredestudies. Ingesluit in die boek is twee bylaes: "Portefeulje van globale ervaring"; en, "'n Werkboek vir die beeld van 'n wêreld sonder wapens." Die bylaes is praktiese hulpbronne vir studente wat hierdie boek gebruik.

Scroll na bo