Aanhalings en memes vir vredesonderwys

Welkom by ons gids vir aanhalings en memes!

Hierdie gids is 'n geredigeerde versameling van geannoteerde aanhalings van perspektiewe op teorie, praktyk, beleid en pedagogie in vredesopvoeding. Die gids is ontwerp as 'n algemene bibliografiese hulpbron sowel as 'n hulpmiddel vir gebruik in onderwysersopleiding in vredesopvoeding. Elke aanhaling word aangevul deur 'n artistieke meme wat ons jou aanmoedig om af te laai en via sosiale media te versprei. Het jy 'n inspirerende en betekenisvolle aanhaling wat jy graag ingesluit wil sien? Ons nooi en moedig jou aan om kwotasies in te dien om ons te help om ons gids uit te brei. Handig u kwotasies in met ons aanlynvorm hier.

Om toegang tot die volledige, geannoteerde inskrywing te kry (en om die meme af te laai), klik op die skrywer se naam of prent.

Vertoon 1 - 30 van 90

Outeur (s): Douglas Allen

Lêer oplaai

"Die grootste krag van Gandhi se vredesopvoeding: voorkomende maatreëls vir die geleidelike langtermynveranderings wat nodig is om die oorsake en oorsaaklike bepalers te identifiseer en te transformeer wat ons vasgevang hou in toenemende siklusse van geweld."

Lêer oplaai

"Kom ons werk aan ons innerlike vermoë om vrede te bou deur geweld te transformeer na nie-geweld, gemeenskap op te bou, gemeenskaplike welsyn saam te werk, assertief te kommunikeer en mekaar se idees en gedagtes te respekteer. As u dit in u daaglikse lewe doen, sal u 'n model om vrede op te bou, 'n onderwyser van vrede deur u optrede deur Menseregte te bevorder, deur u en ander om u te vertrou en om te gee "

Uiteindelik gaan kritieke vredesopvoeding nie oor die vind van definitiewe antwoorde nie, maar om elke nuwe vraag nuwe vorms en prosesse van ondersoek te laat ontstaan.

Outeur (s): Monisha Bajaj

Lêer oplaai

“Vir kritieke vredesopvoeders moet plaaslike leerplanne rondom menseregte- en geregtigheidskwessies ontwikkel word met die doel om gelyktydig die deelnemers se ontledings van strukturele ongelykhede en 'n gevoel van outoriteit te kweek om hierdie kwessies aan te spreek."

Outeur (s): Monisha Bajaj

Lêer oplaai

"Die transformerende potensiaal van vredesopvoeding om leerders te betree tot groter billikheid en sosiale geregtigheid kan en moet gegalvaniseer word deur die groter sosiale en politieke realiteite wat navorsing en praktyk in die veld struktureer, beperk en moontlik maak."

Outeur (s): Monisha Bajaj

Lêer oplaai

'Menseregte is 'n natuurlike raamwerk vir vredesopvoeding, maar as dit staties eerder as dinamies, en soms teenstrydig, behandel word, ignoreer dit die kompleksiteit daarvan.'

Outeur (s): Tauheedah Baker

Lêer oplaai

'Die poging om 'n magswanbalans wat rassistiese gewelddade wettig, af te breek, sonder om die klaskamerpraktyke en die rassehiërargieë in ons leerplanne aan te spreek, hou die sistemiese rassisme voort. Slegs 'n transformatiewe pedagogiek, gebaseer op rasse-geregtigheid, sal ons in staat stel om ons ideale van diversiteit en inklusiwiteit te verwesenlik. '

Outeur (s): Tauheedah Baker

Lêer oplaai

'As ons 'n meer sosiaal-regverdige samelewing vir almal wil sien, moet ons eers rassisme ongedaan maak. Ons moet in die klaskamer begin, en onderwysers moet inderdaad leer om die wêreld te verander. ”

Outeur (s): Cécile Barbeito

Lêer oplaai

"Die erkenning van die positiewe aspekte van konflik impliseer 'n diepgaande perspektiefverandering: dit behels die waardering van verskille, om kontroversie te geniet en kompleksiteit te aanvaar."

Kritieke pedagogiek is die middelpunt van die vraag hoe magsverhoudinge werk in die konstruksie van kennis en hoe onderwysers en studente transformatiewe demokratiese agente kan word wat leer om onreg, vooroordeel en ongelyke sosiale strukture aan te spreek.

Outeur (s): Augusto Boal

Lêer oplaai

“Teater is 'n vorm van kennis; dit moet en kan ook 'n manier wees om die samelewing te transformeer. Teater kan ons help om ons toekoms te bou, eerder as om net daarop te wag. ”

Outeur (s): Elise M. Boulding

Lêer oplaai

"Ons sal nooit respekvolle en eerbiedige verhoudings met die planeet hê nie - en sinvolle beleid oor wat ons in die lug, die grond, die water plaas - as baie jong kinders nie letterlik in hierdie huise oor hierdie dinge begin leer nie, agterplase, strate en skole. Ons moet mense hê wat so gerig is vanaf hul vroegste herinneringe. "

Outeur (s): Elise Boulding

Mense moet aangemoedig word om beeld te hê, geleer om 'n vermoë uit te oefen wat hulle wel het, maar wat nie gewoond is aan die gebruik van 'n gedissiplineerde manier nie. Die struikelblokke vir beelding lê deels in ons sosiale instellings, insluitend skole, wat beelding ontmoedig omdat dit lei tot alternatiewe wat bestaande sosiale reëlings uitdaag, visualiseer.

Outeur (s): Elise Boulding

Lêer oplaai

'Hoe leer iemand ooit 'n nuwe ding? Aangesien utopieë per definisie 'nuut' is, 'nog nie', 'ander', kan mense daarin funksioneer op maniere wat ons nie weer na die ou orde laat terugkeer as ons genoeg aandag aan die leer gee nie. Wensdenkery oor die gewenste transformasie van bewussyn as 'n onvermydelike historiese proses lei ons af van die bestudering van die moeilike dissiplines wat transformasie moontlik sal maak. ”

Lêer oplaai

"Die deelnemende komponent van die vredesleerproses is ook 'n praktyk van vryheid self, en 'n praktyk waar besinning en aksie plaasvind."

Lêer oplaai

"Vredesonderrig alleen sal nie die nodige veranderinge vir vrede kan bereik nie: dit berei leerders voor om verandering te bewerkstellig."

Outeur (s): Candice Carter

Vrede is 'n opvoering... Dit behels kognitiewe, sensoriese, geestelike en fisiese prosesse wat doelgerig gedoen word om die toestand van vrede te hê. Baie van hierdie prosesse is nie "normale" alledaagse aksies nie, veral as reaksies op konflik. Inteendeel, dit behels dikwels veranderde gedagtes en gedrag wat herken, ontleed en aanbeveel is as stappe na vrede. Aangesien vrede 'n opvoering van doelgerigte interaksies is wat nie algemeen in formele onderwys van moderne skole onderrig word nie, het teaterervarings elders sulke onderrig moontlik gemaak. Leer deur betrokkenheid by teater en dans, veral in hul toegepaste modelle, het die nodige uitvoeringsonderrig verskaf.

Outeur (s): Paco Cascón

Lêer oplaai

"Voorsien op onderwysvlak sal beteken dat u in die konflik ingryp wanneer dit op sy vroegste stadium is, sonder om te wag dat dit in 'n krisis sal ontwikkel."

"La provención a nivel educativo va a significar intervenir en el conflictto cuando está en sus primeros estadios, sin esperar a que llegue la fase de crisis."

Outeur (s): Paco Cascón

Lêer oplaai

"In die nuwe eeu is dit 'n groot uitdaging om konflikte op 'n regverdige en nie-gewelddadige manier op te los, en wat opvoeders vir vrede nie kan vermy nie, en ons wil ook nie."

"En el nuevo siglo, aprender a resolver conflictos de manera justa y novio- lenta es todo un reto que la educación para la paz no puede ni quiere soslayar."

Outeur (s): Paco Cascón

Lêer oplaai

"Opvoeding vir konflik beteken om konflik te leer en te ontleed en op te los op mikrovlak (interpersoonlike konflikte in ons persoonlike omgewing: klaskamer, huis, woonbuurt, ens.) Sowel as op makrovlak (onder andere sosiale en internasionale konflikte)."

"Educar para el conflictto supone aprender a analizarlos y resolverlos, tanto a nivel micro (los conflictos interpersonales en nuestros ámbitos más cercanos: clase, casa, barrio, ...), como a nivel macro (conflictos sociales, internacionales, ... ). "

Outeur (s): John Dewey

Lêer oplaai

"Die oortuiging dat alle opvoeding deur ervaring tot stand kom, beteken nie dat alle ervarings eg of ewe opvoedend is nie."

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

"Bewusmaking impliseer dus 'n konstante verheldering van wat in ons verborge bly terwyl ons die wêreld bewandel, alhoewel ons nie noodwendig die wêreld as die voorwerp van ons kritiese besinning beskou nie."

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

"Slegs dialoog, wat kritiese denke vereis, is ook in staat om kritiese denke te genereer. Sonder dialoog is daar geen kommunikasie nie, en sonder kommunikasie is daar geen ware opvoeding nie."

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

'Want afgesien van ondersoek, behalwe die praktyk, kan individue nie regtig menslik wees nie. Kennis kom slegs na vore deur uitvind en heruitvind, deur die onrustige, ongeduldige, voortdurende, hoopvolle ondersoek wat mense in die wêreld, met die wêreld en met mekaar nastreef. ”

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

"conscientização", volgens Freire se vertaler, "verwys die term conscientização na die leer om sosiale, politieke en ekonomiese teenstrydighede waar te neem, en om op te tree teen die onderdrukkende elemente van die werklikheid."

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

“Outentieke bevryding - die proses van humanisering - is nie nog 'n deposito wat by mans gemaak moet word nie. Bevryding is 'n praktyk: die optrede en besinning van mans en vroue oor hul wêreld om dit te transformeer. Diegene wat werklik toegewyd is aan die saak van bevryding, kan nie die meganistiese konsep van bewussyn aanvaar as 'n leë vaartuig wat gevul moet word nie, en ook nie die gebruik van bankwyse van oorheersing (propaganda, slagspreuke - deposito's) in die naam van bevryding nie. '

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

'Die onderwyser is nie meer net die een-wat-onderrig nie, maar iemand wat self onderrig word in gesprek met die studente, wat op sy beurt ook onderrig gee. Hulle word gesamentlik verantwoordelik vir 'n proses waarin almal groei. ”

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

'Onderwys word dus voortdurend in die praktyk herbou. Om te kan wees, moet dit word. Dit is 'duur' (in die Bergsoniaanse betekenis van die woord) word gevind in die wisselwerking tussen die teenoorgestelde permanensie en verandering. '

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

'' Elke situasie waarin sommige individue ander verhinder om in die proses van ondersoek betrokke te raak, is gewelddadig. Die gebruikte middele is nie belangrik nie; om mense van hul eie besluitneming te vervreem, is om dit in voorwerpe te verander. ”

Outeur (s): Paulo Freire

Lêer oplaai

“Die laaste deug, indien moontlik, is die vermoë om studente lief te hê, ten spyte van alles. Ek bedoel nie 'n soort sagte of lieflike liefde nie, maar inteendeel 'n baie bevestigende liefde, 'n liefde wat aanvaar word, 'n liefde vir studente wat ons aanspoor om verder te gaan, wat ons meer en meer verantwoordelik maak vir ons taak. '

Scroll na bo