UNESCO soek senior projekbeampte (geslag en opvoeding)

Pos nommer: ED / PA 184
Graad: P-4
Ouersektor: Onderwyssektor (ED)
Pligstasie: Parys
Werkgesin: Onderwys
Soort kontrak: Projekafspraak
Duur van kontrak: 1 jaar
Werwing oop vir: Interne en eksterne kandidate
Sperdatum vir aansoeke (Middernag-Parys-tyd): 23-AUG-2021

leer meer en pas hier toe

OORSIG VAN DIE FUNKSIES VAN DIE POS

Onder die algemene gesag van die assistent-direkteur-generaal vir onderwys, leiding van die direkteur van die afdeling vir onderwys in 2030 en die onmiddellike toesig van die hoof van die afdeling, sal die posbekleër help om die implementering van die UNESCO-strategie vir geslagsgelykheid te bevorder en deur Onderwys en UNESCO se Inisiatief vir haar opvoeding, ons toekoms. Hy/sy sal veral:

1. Gee strategiese advies en tegniese terugslag vir die ontwikkeling en implementering van landsprojekte en -programme, en bied bewysgebaseerde leiding oor: die moontlikheid van wetlike en regulatoriese raamwerke vir geslagstransformatiewe onderwys, institusionele veranderinge om geslagsgelykheid in onderrig, leer en bestuur te verseker, geslagsgevoelige kurrikulum en pedagogiese praktyke, en sosiale norme verander om geslagsgelykheid te bevorder.

2. Ontwikkel programvoorligting en kwaliteitsversekeringsinstrumente om landsprojekte en -programme suksesvol te implementeer. Dit sluit tegniese ondersteuning in vir die ontwikkeling van logiese raamwerke, teorieë oor verandering en raamwerke vir monitering en evaluering wat die versameling van tydige en akkurate strategiese inligting bevorder wat gebruik kan word om die vordering na verwagte resultate te bepaal.

3. Identifiseer en mobiliseer addisionele hulpbronne vir UNESCO se werk oor geslagsgelykheid in en deur onderwys, in oorleg en koördinering met die toepaslike eenhede binne UNESCO, veldkantore en institute, VN -vennote en ander relevante belanghebbendes met die oog op die uitbreiding van UNESCO se programme oor geslagsgelykheid in en deur die onderwys.

4. Ondersteun samewerkingsmeganismes om UNESCO se werk aan geslagsgelykheid in en deur middel van opvoeding te bevorder, insluitend die Gender Flagship van die Global Education Coalition van UNESCO, gesamentlike programmetodes met die VN en ander vennote en ander vennootskapsmodelle.

5. Fasiliteer kennisopbou en kennisdeling oor UNESCO se werk om geslagsgelykheid in en deur onderwys te bevorder, insluitend deur dokumentasie, verslagdoening en ander kommunikasiepogings.

naby
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo