Die uitdaging van die nuwe Mexikaanse skool om geweld uit te wis

(Geplaas van: Sterrewag vir Opvoedkundige Innovasie. 4 Desember 2020)

Deur Ulises Avila, Margarita Euán en Rodolfo Sánchez

"Gesins- en geslagsgeweld in al sy vorme het tydens die pandemie toegeneem."

Onderwys in Mexiko staar kritieke uitdagings in die gesig weens die wêreldwye COVID-19-pandemie. Hierdie geleentheid het die metodes van onderrig en leer ingrypend verander. Dit het ook spanning, werkloosheid, vrees en geweld in al sy manifestasies verhoog. Namate die pandemie voortduur, neem geweld teen vroue toe. Volgens VN-gegewens het 'huishoudelike geweld teen vroue met 60% toegeneem' in Mexiko tydens hierdie pandemie. Dit beteken dat twee uit drie vroue tussen 15 en 18 jaar geweld ervaar het.

Geweld in sy veelvuldige vorme manifesteer heftiger in tye van pandemie. Nege maande gelede, toe die stryd teen die SARS-CoV-2-virus in Mexiko begin het (en daarmee saam nuwe lewenswyses), was die statistieke oor geweld al onrusbarend. In al sy vorme het gesins- en geslagsgeweld, onderskeidend van gesinsgeweld, onderskeidelik van 23.4% tot 100.7% toegeneem, met gegewens van die Observatorium vir geslagsgeweld in die verslag van die Ministerie van Veiligheid en Burgerbeskerming in Mexiko in Maart 2020. In geheelgetalle het hierdie geweldsmisdrywe toegeneem van 147 tot 295, in vergelyking met Maart 2019 met Maart 2020 (p.2). Hierdie aantal gewelddadige geweld is kommerwekkend en moet deur verskillende instellings en meganismes aangespreek word; onderwys is die sentrale as vir mense se goedheid.

'Die onderwysvlak met die hoogste uitval in Mexiko is hoërskoolonderwys. Geweld in sy verskillende manifestasies is die dominante faktor waarvoor 'n jong persoon die skool verlaat. '

geslagsgeweld

Geweld word vergemaklik deur die infrastruktuur van geweld in Mexiko, 'n gewelddadige land wat gewoond is aan die lewe in hierdie situasie. In 2017 het daar sewentig moorde per dag plaasgevind: hierdie statistiek en die daad gaan ongemerk deur die Mexikaanse samelewing en, nog erger, deur die regering van destyds. Volgens INEGI (2018) het “66% van die vroue die een of ander vorm van geslagsgeweld ervaar, en 44% het geweld van hul lewensmaat of man ervaar” (p.2).

Vroue verteenwoordig meer as 51% van die bevolking; volgens Mexiko se National Discrimination Survey 2017, wat onlangs in 2019 gepubliseer is, het hulle egter minder toegang tot onderwys en werk. Wat die onderwys betref, word daar in die verslag gewys op die gebrek aan opsies vir jong vroue in Mexiko, ondanks die feit dat hulle 'n hoër onderwysvlak bereik het as mans . Dieselfde word ook weerspieël in 'n geslagsgaping in die arbeidsmag wat die bevordering van vroue se geleenthede beperk.

Hoe bou ons 'n samelewing vry van geweld? Hoe herken ons ons menslike wese? Hoe kan ons die humanistiese persepsie van die New Mexican School en sy doeleindes ons eie maak? Hoe dra ons by tot die bou van 'n skool wat vanuit die perspektief van menseregte begin, 'n oop struktuur bedink, die gemeenskap integreer en hoop om 'n "humanistiese opvoeding met 'n geslagsperspektief wat interklusief, interkultureel, wetenskaplik en uitstekend is?"

Die wêreldwye uitdaging in Doel 4 van die VN se 2030-agenda vir volhoubare ontwikkeling is gehalte-onderwys. Die Nuwe Mexikaanse Skool (NMS) het hierdie doel opgeneem om onderwys vir vrede te bereik, en beskou dit selfs as 'n onmiddellike vraag, nie net in hoër onderwys nie, maar op alle vlakke, wat wissel van laerskool tot hoërskool, kollege en nagraadse opleiding.

Die Nuwe Mexikaanse Skool

In Mexiko, begin met die 2018-onderwyshervorming, is nuwe wetgewing deurgevoer wat die artikels 3, 31 en 73 gewysig het, en is ook die sekondêre wetgewing uitgereik, wat die nasionale onderwysstelsel heroriënteer het om elke Mexikaanse burger die reg op onderwys te waarborg. Hierdie aksies bied 'n nuwe opvoedkundige benadering vanuit die perspektief van "menseregte en substantiewe gelykheid, wat die onderwyskultuur beïnvloed deur medeverantwoordelikheid en die strewe om sosiale transformasies binne die skool en die gemeenskap te bewerkstellig."

Die NMS is die instelling van die Mexikaanse staat wat verantwoordelik is vir die vervulling van die reg op onderwys in die loopbaan van alle Mexikane van 0 tot 23 jaar. Hierdie instelling fokus op die integrale opleiding van kinders, adolessente en jongmense. Die doel is om uitstekende leer te bevorder wat insluitend, multikultureel, samewerkend en billik is gedurende die student se opvoedkundige reis, vanaf geboorte tot aan die einde van hul studie, wat aangepas is vir alle streke in die Republiek. Die NMS het gelei tot die daarstelling van nuwe openbare beleidsrigtings vir die Mexikaanse onderwysstelsel, wat geformuleer is om te verseker dat jongmense toegang tot die skool het, op skool kan bly en met gevestigde leerlinge kan studeer. Dit beteken dat studente "leer om te leer", dat die leerlinge volhard en dat hulle jongmense word wat vrede waardeer, individueel en sosiaal. Om dit te bereik, is die wil en toewyding nodig van onderwysers, personeel en administrateurs wat bereid is om hulself te transformeer.

Die geskiedenis van onderwys in die wêreld bevestig dat lande met beter onderwysstelsels belê het in verfynde, noukeurige, gratis en verpligte opleiding van hul onderwysers, direkteure en administratiewe en ondersteuningspersoneel, wat die perspektief van menseregte en die algemene welsyn aanvaar. Dit is nou die groot uitdaging van die New Mexican School.

Die hoërskool (“Educación Media Superior:” EMS) in Mexiko is die vlak van onderwys met die hoogste uitvalsyfer volgens die nasionale opname oor skoolverlating. (Hoërskool is die opvoedkundige vlak wat hierdie artikel aanspreek). Op hierdie vlak is geweld in sy verskillende manifestasies die algemeenste rede waarom 'n jong persoon die skool verlaat. Volgens gegewens van die Derde Nasionale Opname oor uitsluiting, onverdraagsaamheid en geweld in hoërskole, meld 72% van mans en 65% van hoërskoolvroue dat hulle slagoffers was van een of ander vorm van aggressie of geweld deur hul skoolmaats, hetsy liggaamlik of verbaal. (2014, p 3).

Watter elemente moet ons in die skool integreer om by te dra tot die verdwyning van die verskillende vorme van geweld? Wat doen 'Middle Higher Education' (hoërskool) om 'n geweldvrye samelewing te help bou aan die hoofdoel van die New Mexican School?

Hierdie en baie ander vrae moet die belangrikste kwessies wees vir die skole om aan te spreek; daar is egter steeds ernstige tekortkominge om te konfronteer ten spyte van die grondwetlike hervorming en die New Mexican School. Ons is almal gedompel in 'n kultuur wat geweld as natuurlik beskou, waar gesonde naasbestaan ​​vervaag, en opvoeding vir burgers, gesonde naasbestaan ​​en vrede voorlopig in die status van goeie bedoelings bly - omdat ons tans nie wettige, opvoedkundige bepalings toepas nie ten minste in die EBW geïmplementeer.

Onderwysuitdagings in Mexiko

Die groot uitdaging vir onderwys in Mexiko in die New Mexican School is die samestelling van 'n samelewing wat onderwys beskou as 'n transformator van die werklikheid in die land, waar opleiding, nie net 'n riglyn nie, lei tot onderwys wat humanisties, inklusief, geslagsgevoelig, interkultureel is. , wetenskaplik en uitstekend (NEM, 2019, p.3). Ons praat van onderwys wat bydra tot die vermindering en uitwissing van geweld, wat jongmense in Mexiko die geleentheid bied om hul reg op onderwys en ordentlike en egalitêre behandeling te bereik en uit te oefen.

Ons het paradigmaskuiwe nodig wat bereik word deur die opleiding van skoolpersoneel, wat dieselfde leergeleenthede vir alle Mexikane verseker, en waarborg dat uitstekende diens moontlik sal wees as ons die herwaardering en holistiese opleiding van onderwysers, direkteure, ondersteuningspersoneel en toesighouers as verpligtend beskou. Die opvoedingstransformasie van ons jongmense moet begin vanuit die perspektief van die reg op menseregte.

Ons stel voor dat die bande tussen skool en gemeenskap versterk word deur:

 • Onderwys vir vrede deur opleiding in die Nuwe Mexikaanse Skool.

 • Die dringende opleiding van onderwysers, bestuurders en ondersteuningspersoneel in die EBW, met die fokus op die menseregteperspektief.

 • Navorsingsgerigte opleiding.

 • Opleiding vir onderwysersraad en sertifisering.

 • Bestuursopleiding wat minder ure per skooljaar benodig, sowel vir die aspirant van 'n bestuurspos as vir die kantoorbestuurders:

  • in opleiding vir vrede,

  • in opleiding in die New Mexican School,

  • die verpligting om 'n magisterprogram te volg wat aangebied word deur en vir bestuurspersoneel (alle personeel).

  • Bestuursopleiding volgens die streekskonteks waar die funksie uitgeoefen word.

Opleiding wat voortspruit uit die konstruksie van die gemeenskaplike goed vereis, nie van die onderwyser nie, nie van die skoolhoof nie, nie van die studieleier nie, nie van bo na onder nie, maar van die konstruksie van ons as 'n onderwysstelsel onbeperkte respek vir menseregte.

Die integrasie en samewerking van die menslike span en infrastruktuur is nodig om jongmense en hul gesinne wat begeleiding benodig, te diagnoseer, by te woon en op te volg; ook die dringende aanstelling van gespesialiseerde personeel soos sielkundiges, maatskaplike werkers en beraders wat die aktiwiteite in die New Mexican School bevorder wat verseker dat die geweld in al sy manifestasies sal stop, wat die bestaande programme nie gekonfronteer en verminder het nie.

Die Nuwe Mexikaanse Skool kan die Mexikaanse volkskultuur beïnvloed en paradigmaskuiwe teweegbring onder alle betrokkenes by die skoolstelsel. Dit vereis onderwysers met passie, roeping, toewyding en waardes, wat opleiding het in geslagsbewustheid.

Om die personeel wat die hegemoniese machismo genaamd patriargie wil uitroei, met die vaste oortuiging om nooit, nooit op te hou leer nie, in die klaskamers uit te roei, is die enigste manier waarop ons kan waarborg dat ons 'n inklusiewe, billike, kwalitatiewe opleiding sal hê en niemand agterlaat nie. .

naby
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo