Inleidingsverslag: bevordering en handhawing van allyship in Georgetown - 'n dialoog oor die begrip van voorregte

Inleiding

Op April 18th, die Vredesonderwysklas * aan die Universiteit van Georgetown, onderrig deur dr. Tony Jenkins, het 'n inleiding oor alliansie moontlik gemaak om institusionele geweld teen onderdrukte identiteite aan te spreek wat deur die huidige politieke klimaat aangemoedig is. Deelnemers verwerf die nodige vaardighede en bates vir vredesbou om aktiewe bondgenote buite Georgetown en hul gemeenskappe te word. Deur erkenning te gee aan die voorreg wat ingebore is in jouself, leer individue om hul regte te benut om na die onderdruktes te luister om hulle te ondersteun in hul voortdurende poging om vryheid te verkry.

Die probleemstelling wat die doelstellings en motivering vir die inlewering saamgevat het, het die probleme opgelewer wat die leerling probeer oplos het. Die inleiding het die deelnemers se huidige perspektief effektief uitgedaag om hul persepsie van voorreg en alliansie in die samelewing en aan die universiteit te heroorweeg. Die konsensus was dat die deelnemers oor die algemeen verskillende voorregte het. Hierdie konsensus is bereik deur verskille te erken en die belangrikheid van die bondgenoot te beklemtoon. Die onderrig het deelnemers aangespoor om empatie te kweek om aktiewe bondgenote te word. Oor die algemeen was die inleerwerk suksesvol, maar sommige deelnemers het aangedui dat hulle meer wil leer oor hoe om 'n bondgenoot te wees eerder as om te leer hoe die alliansie lyk. Die tydsbeperking het die bespreking beperk en beïnvloed die mate waarin die leerinligting die deelnemers kon leer oor voorreg en alliansie. Miskien sou die inleer meer tyd kon bereik met meer tyd, insluitend om die deelnemers ten volle te leer hoe om aktiewe bondgenote te wees.

Probleemstelling

Hierdie inleiding tot alllyhip poog om sistemiese identiteitsgebaseerde geweld aan te spreek wat deur die huidige politieke klimaat aangemoedig word - sulke geweld het 'n invloed op individue in Georgetown en regoor die land. Ons voorregte, as studente van Georgetown, handhaaf dikwels onkunde in die lig van inherente diskriminasie en strukturele geweld in ons gemeenskap. Daarom is dit noodsaaklik dat ons alliansie moet aankweek om teen ongeregtigheid op te tree.

Ons voorregte, wat op individuele vlak verskil, gaan om verskeie redes ongesiens, insluitend gebrek aan opvoeding, onkunde en sosiale instelling. Deur die voorreg te erken, kan ons mekaar beter verstaan ​​en die vooruitsig op alliansie verhoog. Deur ons voorreg en verskille ten opsigte van ons eweknieë te erken, kan ons beter verbind word. Die gebrek aan begripsvoorreg verlaag die kans op alliansie.

Om 'n bondgenoot te wees, beteken dat ons onsself verdiep en tasbaar optree om die vooroordele wat ons eweknieë in die gesig staar te bestry, asook om ander aan te moedig om dieselfde te doen. Deur middel van interaktiewe oefeninge en dialoog, hoop ons om 'n ruimte te skep vir nadenke oor wat alliansie beteken en hoe ons aktiewe bondgenote in ons gemeenskap kan wees.

Om aktiewe bondgenote te wees, beteken nie net om ons voorreg te erken en hoe dit met ander verband hou nie, maar ook om ander te help om hul voorreg te erken en hulle aan te moedig om 'n positiewe verskil in hul gemeenskappe en die gemeenskap te maak. Deur bewustheid van u voorreg, kan ons die sistemiese identiteitsgebaseerde geweld wat ons samelewing teister, transformeer.

Beoogde uitkomste: Opvoedkundige doelwitte / leerdoelstellings

Leerdoelwitte:

 • Om te definieer wat dit beteken om 'n bondgenoot in Georgetown en verder te wees in die huidige politieke klimaat
 • Om spesifieke aksies en die nodige instrumente te bespreek om 'n gemeenskap in 'n gemeenskap te beoefen
 • Om Georgetown-spesifieke aksie-items te ontwikkel om die bewustheid van bevoorregting en die behoefte aan allyhip en egte dialoog te verhoog
 • Leer belangrike definisies (byvoorbeeld strukturele geweld, bondgenoot, ongelykheid)
 • Om 'n bewustheid te ontwikkel van die ongeregtighede wat in die VSA voorkom, waarvan hulle weens hul eie voorreg miskien nie bewus is nie
 • Om die bewustheid te definieer en te verhoog oor wat dit beteken om bevoorreg te wees in die huidige politieke klimaat
 • Om inligting te bekom en aktief en reflekterend te luister en daarby te oefen
 • Neem deel aan stimulerende besprekings wat buite ons mededingers se gemaksones is

Opvoedkundige doelwitte:

 • Om ons eweknieë aan te moedig om meer bewus te raak van potensiële kwessies in ons politieke klimaat
 • Om gemotiveerd te raak om met ander in gesprek te tree om begrip van alle kante te bereik
 • Om deelnemers aan te moedig om allianship aan ander te versprei en voorstanders teen onreg te wees
 • Om 'n verbintenis tot aktivisme te ontwikkel en 'n bewustheid van hoe ons optrede aandadig kan wees aan onreg in die VSA
 • 'N Langtermyn begrip van voorreg en hoe dit manifesteer in 'n mens se persoonlike lewe en die implikasies daarvan vir die samelewing as geheel.

Beskrywing van Pedagogiek / Metodiek

Die definisies van Privilege and Allyship is gedefinieër omdat ons besig was met meer aktiwiteite.

Die pedagogie het interaktiewe oefeninge geskep wat dialoog en kritiese denke bevorder het. Gedurende die inleerwerk was daar maar min van ons wat interaksie gehad het en ons refleksies gedeel het om ander aan te spoor om in die veilige ruimte wat ons geskep het, te praat.

Onderrig-uiteensetting

 1. Inleidende oefening: selfrefleksie; Studente word in twee saamgevoeg en bied elkeen 'n vinnige inleiding van twee minute aan wat volgens hulle alliansie en voorreg beteken.
 2. Stap in, stap uit Oefening. Studente word voorsien van 'n reeks stellings waarin hulle in die kring sal stap as hulle met 'n stelling saamstem.
 3. Tafeloefening. Studente word in klein groepies van 3 of 4 geskei en kry die taak om 'n tafel te skep wat rondom alliansie / voorreg sentreer.
 4. Afsluitingsoefening
  • Om voortaan 'n verbintenis te maak
  • Sluitingsopname (aanlyn-instrument)
  • Opvolg-e-pos (week later)

Geannoteerde bronne oor allyship & privilege

Voor die inleiding het die Peace Education-klas 'n oorvloed bronne bymekaargemaak met die doel om deelnemers te help om hulself voor te berei op en voort te gaan leer en groei na ons tyd saam. Ons lys bronne word hierin gevind inleidende artikel oor die inleer, nuus- en meningsartikels oor allyskap, voorreg, opvoeding en aktuele gebeure ingesluit.

Die bronne oor voorreg, om te begin, het konsepte soos "The Origins of Privilege" en "White Privilege as Economic Reality" bespreek. Artikels soos hierdie bied aan deelnemers en ander belangstellendes die geleentheid om te ondersoek wat presies vir wit mense en kleurlinge beteken. Om ons bespreking oor allyship te definieer en te versterk, bevat ons bronne stukke soos 'n "Guide to Allyship" en "How to be an Allly in Trump's America."

Vervolgens het die artikels wat ons oor onderwys gedeel het, ons deelnemers aan alternatiewe onderwysmetodes voorgestel. Hierdie stukke het ons gehoor 'n venster gegee vir wyses waarop alliansie deur middel van onderwys gekweek kan word. Ten slotte het ons 'n paar artikels gedeel oor die huidige gebeure rakende alliansie en voorreg, aangesien ons sien hoe dit in ons huidige politieke klimaat in wisselwerking tree. Hierdie artikels, wat die verhouding tussen die Black Lives Matter-beweging en die reaksionêre "All Lives Matter" beklemtoon, toon die belangrikheid daarvan om solidariteit met alle gemarginaliseerde identiteite te hê en dit te bewys.

Kortom, ons hoop dat hierdie hulpbronne ons onderrigdeelnemers en ander bondgenote effektiewe metodes bied om voort te gaan met inspirasie en opvoeding oor voorreg en alliansie in ons gemeenskap en in ons huidige politieke klimaat. Ons sien daarna uit om met hierdie individue saam te werk om nie alleen Georgetown nie, maar waar ons ook al gaan, te bevorder.

Studente vir vredesonderwys kursusse wat die onderrig ontwerp en fasiliteer, sluit in: Alice Collins, Autumn Eastman, Jesse Ferman, Abreham Gebre, Alyssa Gibson, Amanda Holloway, Katherine Khoury, Sabrina Leon Landegger, Aviv Lis, Avery Moje, Aly Panjwani, Cassandra Saenz , Annabel Schulz & Justine Worden.

Wees die eerste om te kommentaar lewer

Sluit aan by die bespreking ...