Menseregte-onderrig: Sleutelsuksesfaktore

Die studie bevind dat HRE 'n positiewe impak kan hê op leerders se kennis en begrip van menseregte, sowel as hul houdings en gedrag. Dit is 'n noodsaaklike hulpbron vir onderwysbelanghebbendes wat HRE op alle vlakke van die samelewing wil bevorder en deur 'n lewenslange leerlens.

Menseregte-onderrig: Sleutelsuksesfaktore Lees meer »