Sport: 'n wêreldwye versneller van vrede en volhoubare ontwikkeling vir almal

(Foto: via John Duffell / CC BY-SA)

(Geplaas van: sportanddev.org. 24 September 2020)

Die pandemie het vroue en meisies, gesinne met 'n lae inkomste, bejaardes, gestremdes en ander gemarginaliseerde persone buitensporig beïnvloed, en dit geld ook op die gebied van sport en spel.

Hoe kan sport help om die impak van die COVID-19-pandemie te verminder? In 'n nuwe verslag van die Verenigde Nasies word die vraag behandel.

Sport en fisieke aktiwiteit kan help om die impak van die COVID-19-pandemie op die gesondheid en welstand van mense te verminder. Belegging in sportprogramme en -beleid kan wêreldwye veerkragtigheid opbou om toekomstige wêreldskokke te hanteer. In 'n onlangse verslag van die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal word uiteengesit hoe.

Die verslag evalueer die vordering met die implementering van die Verenigde Nasies se aksieplan vir sport vir ontwikkeling en vrede, en steun op insette van die VN-lande en ander. Dit begin deur die uitdagings wat die COVID-19-pandemie aan die sportwêreld gestel het, te erken. Dit sluit die ekonomiese, sosiale en gesondheidsimpak op elite sport in, en die inmenging in die fisieke aktiwiteitsvlakke van die algemene publiek. Die pandemie het vroue en meisies, gesinne met 'n lae inkomste, bejaardes, gestremdes en ander gemarginaliseerde persone buitensporig beïnvloed, en dit geld ook op die gebied van sport en spel. Aangesien finansiële kwessies die sportbedryf tref, sal vroulike atlete en atlete met gestremdhede die meeste geraak word, aangesien hierdie programme die eerste keer sal wees.

Verder word dieselfde groepe die meeste geraak deur tuisbly-bestellings, en hulle word ernstig geraak deur isolasie, sosiale beperkings en probleme met die toegang tot toepaslike ruimtes om fisieke aktiwiteite te beoefen. Regerings en beleidmakers moet dus daarop fokus om gemarginaliseerde groepe bewustelik in hul herstelplanne vir die sportsektor in te sluit.

In die verslag word ook opgemerk dat digitale tegnologie gebruik en toegepas moet word om sport meer toeganklik te maak. Aangesien die pandemie die wêreld dwing om aanlyn te beweeg, moet die sportwêreld aanpas en maniere vind om digitale tegnologie te gebruik om sport en fisieke aktiwiteit vir almal te bevorder.

Regerings en beleidmakers moet daarop fokus om gemarginaliseerde groepe bewustelik in hul herstelplanne vir die sportsektor in te sluit.

Die verslag illustreer die potensiaal vir sport vir ontwikkeling en vrede om by te dra tot 'n post-COVID-19 wêreld. Regerings, die private sektor en sportorganisasies het byvoorbeeld pogings aangewend ten opsigte van geestelike en fisiese welstand, vredesopvoeding en geslagsgelykheid. Dit wys hoe sport kan dien as katalisator vir sosio-ekonomiese gesondheid, ontwikkeling en volgehoue ​​verandering.

In die verslag word ook opgemerk hoe atlete en sportklubs hul ondersteuners en ondersteuningsbasisse gemobiliseer het om verligting en ondersteuning aan die kwesbare lede van hul gemeenskappe te bied. Aangesien die toekoms van die wêreld onseker is, moet menslike en finansiële hulpbronne aan sport beskikbaar gestel word vir ontwikkelingsorganisasies, waarvan baie klein en gemeenskapsgebaseerd is.

Die laaste gedeelte van die verslag fokus op die maniere waarop sport deur groot internasionale organisasies en verskillende regerings gebruik word om die Doelwitte vir Volhoubare Ontwikkeling te bereik. Dit sluit die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO), die VN-omgewingsprogram, UNESCO, VN-vroue, die Internasionale Olimpiese Komitee, die VN-kantoor vir dwelms en misdaad, die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) en die Statebond in.

Die verslag beklemtoon regeringsondersteunde programme van Duitsland en Lesotho tot Bangladesj en Italië, waarvan die meeste die volgende doelstellings beklemtoon:

  • Bemagtiging van mense en die inklusiwiteit en gelykheid
  • Om te verseker dat niemand agterbly nie
  • Om samelewings te verander om volhoubaar en veerkragtig te wees

Die verslag word afgesluit met belangrike bevindings en aanbevelings. Dit sluit in dat regerings sport en fisieke aktiwiteite moet insluit in hul COVID-19-herstelplanne en hul nasionale strategieë vir volhoubare ontwikkeling. VN-entiteite moet ook voortgaan om navorsing en beleidsriglyne te gee aan regerings en ander wat sport wil inkorporeer om vrede en ontwikkeling te bewerkstellig. Laastens merk die verslag op 'n gebrek aan gesentraliseerde data en statistieke oor sport. Die Verenigde Nasies spreek dit aan in hul werk met die Statebond om gemeenskaplike aanwysers te ontwikkel om te meet hoe liggaamlike opvoeding, liggaamlike aktiwiteit en sport tot die sosio-ekonomiese ontwikkeling kan bydra.

Wees die eerste om te kommentaar lewer

Sluit aan by die bespreking ...