Suid-Soedan stel 'veilige skoolverklaringsriglyne' bekend met ondersteuning van Save the Children om skole teen militêre gebruik te beskerm

25 Oktober 2021, Juba - Red die Kinders se landdirekteur, Rama Hansraj, (middel) het "Veilige Skoolverklaringsriglyne" suksesvol aan Suid-Soedan se regeringsowerhede oorhandig. HE visepresident van diensgroepering, Hussein Abdelbagi Akol (links vorentoe) en he. Minister van Algemene Onderwys en Onderrig, Hon. Awut Deng Achuil het die riglyn ontvang om owerhede in staat te stel om skole in Suid-Soedan te beskerm. (Foto: Ezibon Saadalla/Save the Children)

Save the Children's Country Direkteur het gevra vir 'n verhoging in "befondsing vir vredesopvoeding en die implementering van die Veilige Skool Verklaring riglyne."

(Geplaas van: Red die Kinders. 26 Oktober 2021)

“Om onderwys te red, moet ons die geweld stop, genoeg begroting vir onderwys toewys, gratis leermateriaal verskaf, volwasse onderwys uitbrei en alle kinders toelaat om ten minste gratis primêre en sekondêre onderwys te voltooi.”

Dit was die boodskap wat skoolkinders aan die regering en gewapende groepe gelewer het tydens die amptelike bekendstelling van die 'Veilige Skoolverklaring'-riglyn in Juba op Maandag 25, 2021. Die riglyne is bedoel om skole te beskerm teen militêre gebruik tydens en na gewapende konflikte

Die krisis in Suid-Soedan het onderwys vir die meeste van die land se kinders belemmer. Skole regoor die land is gereeld gesluit weens gevegte en die bedreiging van geweld, en honderde skole en ander burgerlike bates is geplunder en vernietig.

Daar word beraam dat 72% van kinders uit die skool is op primêre vlak en dat 76% van meisies uit die skool is – die hoogste koers wêreldwyd. In die laer sekondêre vlak word gerapporteer dat 60% van kinders toegang tot onderwys geweier word, wat verantwoordelik is vir die tweede hoogste koers in die wêreld.

Sedert die begin van die konflik tot op hede is 293 voorvalle van aanvalle op skole of beskermde persone of van militêre gebruik van skole regoor die land aangemeld. Hierdie voorvalle het kumulatief meer as 90,000 XNUMX kinders geraak.

Veilige Skool konsep

Die Veilige Skole-verklaring is dus 'n inter-regerings politieke verbintenis wat lande die geleentheid bied om steun uit te spreek vir die beskerming van studente, onderwysers, skole en universiteite teen aanvalle tydens tye van gewapende konflik; die belangrikheid van die voortsetting van onderwys tydens gewapende konflik; en die implementering van konkrete maatreëls om die militêre gebruik van skole af te weer.

Die Ministerie van Algemene Onderwys en Onderrig, en Liefdadigheids- en Bemagtigingstigting (CEF), met ondersteuning van Save the Children International het die riglyne ontwikkel om die verspreiding van die riglyne van die Verklaring wat in die Suid-Soedan People Defence Forces (SSPDF)-kode van gedrag

Die Noorse Agentskap vir Ontwikkelingssamenwerking (NORAD) het die finansiering verskaf.

riglyne

Die gedrukte riglyne bied rigting aan konkrete maatreëls wat gewapende magte en nie-staatsakteurs kan neem om militêre gebruik van opvoedkundige fasiliteite te vermy, om die risiko's van aanvalle te verminder en om die impak van aanvalle en militêre gebruik te versag wanneer dit plaasvind.

Liefdadigheids- en Bemagtigingstigting met ondersteuning van Save the Children het belanghebbendes Maandag genooi vir die amptelike bekendstelling van die 'Veilige Skole-verklaringsriglyne' vir Suid-Soedan.

Die geleentheid is bekroon deur die visepresident in beheer van diensgroepering, Abdelbagi Ayii en die minister van algemene onderwys en onderrig, Awut Deng.

Dit is ook bygewoon deur onder meer die Ondersekretaris in die Ministerie van Verdediging, die Adjunk-inspekteur-generaal van Polisie, studente en verteenwoordigers van die VN-agentskappe.

"Ons is hier om ons toewyding te verklaar om die veilige skoolverklaring toe te pas," het visepresident Ayii gesê nadat hy afskrifte van die riglyne oorhandig het.

Die boekies is aan die Ondersekretaris in die Ministerie van Verdediging, generaal-majoor Chol Diar Ngang en die adjunk-inspekteur-generaal van polisie luitenant-generaal James Pui Yak Yiel oorhandig. Afskrifte is ook aan die Ministerie van Justisie gegee.

"Dit is belangrik om enige perseel en leerinrigting wat deur gewapende groepe beset word, te ontruim om nou en nie môre nie ontruim te word nie," het sy Eksellensie Ayii gesê.

Die Verklaring sal na verwagting ook studente, onderwysers, skole en ander leerinstellings beskerm teen sommige van die ergste gevolge van gewapende konflikte.

“Dit is 'n mylpaal in die beveiliging van ons skoolkinders en leerinstellings. Om toe te laat dat leer plaasvind en om kinders tydens leer in Suid-Soedan te beskerm, is [van kardinale belang],” het VP Ayii gesê.

Die visepresident het belanghebbendes verder aangemoedig om bewusmakings- en aksieveldtogte te begin om die beskerming van skole en ander leerinstellings in Suid-Soedan te bevorder.

Die oorhandiging is ook behartig deur minister Awut Deng en die direkteur van Save the Children se land, Rama Hansraj.

Alhoewel Suid-Soedan die Veilige Skool-verklaring in 2015 onderskryf het, was dit nie in staat om die riglyne ten volle te implementeer en die assesserings uit te voer nie weens 'n gebrek aan fondse. Belanghebbendes, insluitend die regeringsverteenwoordigers, is egter ingelig. Suid-Soedan het die eerste konferensie oor Safe School Declaration gehad (mede-geriefsvergadering)

Tydens 'n bekragtigingswerkswinkel van die Veilige Verklaring-riglyne is verteenwoordigers van gewapende magte en burgerlikes geïdentifiseer as bewoners van die skole in Suid-Soedan.

Die Minister van Algemene Onderwys en Instruksies, Awut Deng Achuil, het haar verbintenis tot die beskerming van skole en die beskerming van kinders herbevestig.

Sy het 'n beroep gedoen op groter samewerking tussen akteurs om 'n bevorderlike omgewing vir leer in Suid-Soedan te skep.

“Om te verseker dat wat in die boek staan, ter wille van ons kinders verstaan ​​en in die praktyk toegepas word, moet toegewyde individue die taak kry om die riglyne te versprei [en] gemeenskappe moet ingesluit word in die veilige skoolveldtogte, want tydens vloede word skole dikwels deur die geaffekteerde gemeenskappe beset,” het sy beklemtoon.

Volgens die Global Koalisie om onderwys teen aanval te beskerm, bevolkingsverplasing, voortgesette ontvoering van kinders en vroue, COVID-19-beperkings en verpligte sluiting van skole vir veertien (14) maande het onderwys in Suid-Soedan verder bedreig. Maar die landwye heropening van skole in Mei 2021 is 'n geleentheid om die toekoms van kinders in Suid-Soedan te verseker.

Die Veilige Skool-verklaring is ontwikkel in die vorm van Skole as "Sones van Vrede."

Verder is die beleidsraamwerk van die Suid-Soedan Ministerie van Onderwys ontwikkel en is dit nou voor die kabinet vir goedkeuring. Hierdie dokument sluit vredebou-opvoeding, lewensvaardighede, burgerskap in die kurrikulum in.

Rama Hansraj, direkteur van Save the Children se land, het in haar opmerkings gesê daar is 'n behoefte aan sterk deelname van die regering om die dokument af te dwing.

Sy het aktiwiteite uiteengesit wat die ontwrigting van leer tydens tye van gewapende konflikte sal beperk, soos "risikokartering, risikoverminderingsplanne, die stigting en opleiding van kinderklubs, gemeenskapsuitreike en regsoorsigte."

Aangesien die meeste van diegene wat die skole beset gewapende magte is, is die Ministerie van Verdediging as 'n sleutelbelanghebbende aangemoedig om hulself tot die dokument te verbind.

Op 21 April 2021 het Save the Children in samewerking met die nasionale vennoot CEF die Ministerie van Verdediging en Veteraansake beywer om “politieke verbintenis uit te spreek om die beginsels van veilige skoolverklaring te bevorder deur die weermag onvoorwaardelik te verbied om skole te beset.

"Daar is 'n behoefte om die Veilige Skool-verklaring te huisves," het Rama gesê. "Dit sal 'n inklusiewe proses vereis - die ongelykhede in onderwys gebaseer op geslag, kultuur, onbillike verdeling van hulpbronne is immers die hoofoorsaak van konflik."

Tydens die bekendstelling van die riglyne het die Ondersekretaris – Ministerie van Verdediging en Veteranesake hul verbintenis tot die dokument gelees soos geskryf deur die Minister van Verdediging, Angelina Teny.

“Ons sal verseker dat die betrokke eenhede binne die Ministerie van Verdediging opdrag gegee word om die proses te begin om die veilige skoolriglyne na te kom,” het majoor-generaal Chol Diar Ngang belowe.

Hy het ook die belangrikheid van die monitering en aanmelding van ernstige oortredings teen kinders in gewapende konflikte erken volgens die VN-Veiligheidsraad-resolusie.

VN-Veiligheidsraad resolusie

In 2005 het die Veiligheidsraad 'n Moniterings- en verslagdoeningsmeganisme (MRM) om sistematies te monitor, dokumenteer en verslag te doen oor oortredings wat teen kinders gepleeg word in situasies van kommer regoor die wêreld.

Op 1 September 2021 het die Minister van Verdediging en Veterane Sake, Angelina Teny – in reaksie op die brief wat Save the Children en CEF aan haar geskryf het – alle militêre personeel en ander gewapende groepe beveel om vreedsaam alle skole en ander leerinstellings tans te ontruim. onder besetting om veilige leeromgewing vir kinders toe te laat.

“Om skool te beset is iets van die verlede. Alle militêre lede word onvoorwaardelik verbied om skole te beset, in te meng met of skoolklasse of aktiwiteite te ontwrig, of om skoolfasiliteite vir enige doel te gebruik,” het Angelina in haar riglyne gesê.

Generaal-majoor Chol Diar het tydens vandag se funksie onthul dat sulke bevele reeds uitgereik is vir skole wat onlangs deur gewapende groepe beset is - veral in die staat Wes-Equatoria om ontruim te word en die magte georganiseer te word.

“Daar is ’n bestaande bevel dat alle skole wat steeds deur gewapende groepe beset word, onmiddellik ontruim moet word.”

Om hierdie aanvalle beter te monitor, te voorkom en te beëindig, het die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad geïdentifiseer en veroordeel ses ernstige oortredings teen kinders in tye van oorlog: Dood en verminking van kinders; werwing of gebruik van kinders in gewapende magte en gewapende groepe; aanvalle op skole of hospitale; verkragting of ander ernstige seksuele geweld; ontvoering van kinders; en ontkenning van humanitêre toegang vir kinders.

Suid-Soedan se adjunk-inspekteur-generaal van die polisie, wat ook die minister van binnelandse sake verteenwoordig het by die bekendstelling van die dokument, het dit beskryf as 'n "groot dokument as dit geïmplementeer word."

"Dit is belangrik vir ons die georganiseerde magte om die boekie te versprei," het luitenant-generaal James Pui Yak Yiel gesê

Hy het bygevoeg dat "ons daartoe verbind is om hierdie dokument te versprei en dit binne die gewapende magte af te dwing, aangesien ons ook die wetstoepassers is."

UNICEF-verteenwoordiger het die bekendstelling beskryf as "'n wonderlike dag vir wêreldwye voorspraak-inisiatief om veilige ruimte vir veilige leer te verseker."

Pad vorentoe

Save the Children, vennote en die Minister van Verdediging en Veteraansake spreek toewyding uit om skole veilig te hou en het alle partye tot die “gewapende konflik aangemoedig om hulle te weerhou van optrede wat kinders se toegang tot onderwys belemmer”.

Om beter vorentoe te bou, verseker Save the Children en vennote gelyke geleenthede vir leerders, aangesien COVID-19-beperkings verslap word en normaliteit hervat word, sluit in COVID-19-herstel vir kinders, veilige leer by onderwyssentrums, opskaling en aanpassing van finansiering wat 'dringende vulling vereis nie. van die onderwys [finansiering] gapings,” en fokus op gelykheid en kinderdeelname.

“'n Gesamentlike assessering van buiteskoolse kinders moet uitgevoer word met alle belanghebbendes, insluitend die burgerlike samelewing. Dit behoort tot 'n robuuste plan te lei om te verseker dat alle kinders 'n kwaliteit onderwys ontvang,” het Rama Hansraj onderstreep.

Intussen het die Uitvoerende Direkteur van CEF, Chol Gai, die Ministerie van Verdediging, Binnelandse Sake en vennote waardeer vir hul verbintenis tot die dokument. Hy het ook Save the Children geprys vir die samewerking met plaaslike organisasies om te verseker dat die plekke wat die moeilikste bereik is, toeganklik is. Hy het gesê die vennootskap "verminder burokrasie en verbeter dienslewering."

"Ons taak is om mense in te lig oor die gevare van die besetting van burgerlike fasiliteite," het Gai gesê.

Ten slotte het die Direkteur van Save the Children's Country gevra vir 'n verhoging in "befondsing vir vredesopvoeding en die implementering van die Veilige Skool-verklaringsriglyne."

naby

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!

1 Terugspoor / Pingback

  1. Peace Education: A Year in Review & Reflection (2021) - Global Campaign for Peace Education

Sluit aan by die bespreking ...