Verslag van werkswinkel oor onderwysers as vredesopvoeders (Pakistan)

(Geplaas van: Pakistan Christian Post. 28 Junie 2018)

Die Nasionale Kommissie vir Inter-Godsdienstige Dialoog en Ekumenisme (NCIDE - Katolieke Biskoppe-konferensie Pakistan) het 'n tweedaagse werkswinkel georganiseer oor 'Onderwysers as vredesopvoeders' onder die paraplu van sy program vir vredesonderwys. Die geleentheid het op 21-22 Junie 2018 in die St. Mary's School Gulberg Lahore plaasgevind. Daar was 40 onderwysers van 9 verskillende skole in Lahore. Die hoofdoel van hierdie werkswinkel was om vrede en harmonie in die samelewing te bevorder deur die vredeskultuur in skole, kolleges en ander akademiese instellings te onderskryf. Daarbenewens moet die begrip van algemene menslike waardes ontwikkel word wat die verdraagsaamheid en aanvaarding van mede-bestaan ​​bevorder.

Ds. NCIDE Lahore Diocese, direkteur van Nakash Azam, het in sy openingsrede gesê dat onderwysers 'n integrale deel van die samelewing is en 'n belangrike rol speel om kinders as ambassadeurs van vrede te vorm. Mnr. Haroon Gill en me. Naureen Akhtar was die hulpbronpersone vir hierdie werkswinkel. Dit was 'n baie interaktiewe en deelnemende werkswinkel waar deelnemers aktief betrokke was by verskillende aktiwiteite om die konsepte van vredesonderrig te leer. Op die eerste dag bespreek die hulpbronpersoneel vredesopvoeding en die noodsaaklikheid daarvan in die huidige konteks van Pakistan. Die besonderhede van vredesonderrig as 'n proses om die kennis, vaardighede en houdings te bevorder, is nodig om gedragsveranderinge teweeg te bring om kinders, die jeug en volwassenes in staat te stel om konflik en geweld by die huis, skole en werkplekke te voorkom. Die vlakke van konflik en verskillende benaderings is geleer om konflik op 'n vreedsame manier op te los en om die toestande te skep wat bevorderlik is vir vrede. Die konsep van intergeloof, harmonie en diversiteit is aan die lig gebring, aangesien diversiteit 'n natuurlike verskynsel is en dat alle godsdienste klem lê op vrede, naasbestaan, respek, verdraagsaamheid en aanvaarding. Die deelnemers is ook bewus gemaak van die konsep van interreligieuse dialoog en die vier vlakke daarvan; Dialoog oor teologiese uitruil, Dialoog oor die uitruil van godsdienstige ervaring, dialoog oor aksie en dialoog oor die daaglikse lewe is saam met illustrasies gedeel.

Op dag twee, nadat die vorige dag saamgevat is, is die gebiede van vredesonderwys op individuele vlak, op skoolvlak, nasionale vlak en wêreldvlak geïdentifiseer waar vrede volgens die konteks nodig is. Die deelnemers het ook leiding gegee oor die maniere waarop vredesonderrig deur verskillende vakke in die bestaande leerplan geïntegreer kan word. Die vrae wat deur die deelnemers geopper is oor bestaande uitdagings in die klaskamers, is breedvoerig bespreek. In die laaste sessie is die kennis oor die praktyke gedeel wat 'n skool 'n plek van vrede maak en 'n model vir vredesonderrig. Deur groepaktiwiteite het die onderwysers ook hul praktyke in die skool gedeel en het hulle hul eie model vir vredesonderrig bedink. Oor die algemeen het die deelnemers aktief aan die werkswinkel deelgeneem en het hulle met goeie gees gevind om kennis en nuwe metodes te leer om vrede in die samelewing te bevorder as vredesopvoeders.

Sy genade-aartsbiskop Sebastian Francis Shaw, voorsitter NCIDE, was die hoofgas. Maulana Muhammad Asim Makhdoom is ook as 'n eerbare gas genooi. Maulana Muhammad Asim Makhdoom waardeer die uithouvermoë van NCIDE om vrede te bevorder deur middel van onderwys en om onderwysers toe te rus met die nodige vaardighede. Hy het ook voorgestel dat onderwysers van Madrassas en private skole in die toekoms saam aan so 'n werkswinkel kan deelneem om vrede te bevorder.

Sy genade-aartsbiskop Sebastian Francis Shaw, voorsitter NCIDE, het opgemerk dat die fundamentele rol van onderwysers vir die bevordering van vrede baie verpligtend is. Ons moet geleenthede bied om meer te leer en hulle ook aan te moedig om hul rol as vredesopvoeders vir volhoubare vrede in die samelewing te vervul. Hy het ook gesê dat dit baie nodig is om mekaar te aanvaar saam met verdraagsaamheid. Hy het ook voorgestel dat sulke werksessies in ander dele van die land aangebied moet word.

Ds. Francis Nadeem OFM Cap, uitvoerende sekretaris NCIDE, bedank in sy slotopmerkings al die deelnemers en sê dat kinders ons toekoms is en dat onderwysers moet voortgaan om die saad van vrede by kinders in te plant. Om alle vorme van geweld in die samelewing uit die weg te ruim, is dit die belangrikste verantwoordelikheid van onderwysers om sodanige vredeswaardes by studente te bewerkstellig deur middel van die onderrig van die kurrikulum en die betrokkenheid van die studente by mede-kurrikulumaktiwiteite.

Aan die einde van die dag het sy genade-aartsbiskop Sebastian Francis Shaw saam met Maulana Muhammad Asim Makhdoom, eerw. Francis Nadeem OFM Cap en eerw. Adan Kashif OFM Cap het die sertifikate van deelname onder al die deelnemers versteur. Die werkswinkel is afgesluit met die vredesgebed van die heilige Franciscus van Assisi wat deur eerw. Adan Kashif OFM Cap.

(Gaan na die oorspronklike artikel)

naby
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo