Hersiening van die verhaal van pro-Palestina studentekampe: 'n verbintenis tot geweldlose verandering

Deur 'n anonieme student in Washington DC*

Die studentekampe is nie plekke van haat nie, dit is plekke van liefde waar geweldloosheid seëvier. Hul eise is teiken 'n einde aan geweld, en hul metodes weerspieël dieselfde bedoeling. Die studente se toewyding aan hul saak deur vreedsame protes is 'n ware verbintenis tot aktivisme deur 'n lens van vredesopvoeding.

As 'n Arabies-Amerikaanse vrou, 'n aktivis en 'n deel van die kollektiewe menslike gemeenskap, neem ek dit op myself om te pleit vir die mans, vroue en kinders in Gaza wie se lyding grootliks oor die hoof gesien en geduld is deur die internasionale gemeenskap. Die afgelope paar weke het ek groot hoop en trots gevind in die optrede van die Amerikaanse studente wat kollegekampuskampe regoor die land gevestig het in 'n poging om finansiering weg te rig van die geweld in Gasa. In hul toewyding om uit te spreek vir die beskerming van menselewens, hul verbintenis tot nie-geweld, en hul moed om op te tree ongeag wettige berisping, het duisende regoor die wêreld hoop gevind en 'n strydkreet teen die Palestynse volksmoord wat steeds ontvou . Deur die George Washington Universiteit se kamp by te woon, het ek eerstehands die aard van hierdie ruimtes van protes gesien - hul gees, hul krag en hul vrede. Vandag skryf ek nie net as 'n voorstander vir die kampe nie, maar ook as 'n voorstander van demokrasie. Die pro-Palestina studentekampe is geldige en effektiewe nie-gewelddadige betogings wat nie net deur die regering beskerm moet word nie, maar ondersteun moet word.

Op 17 April 2024 het honderde studentebetogers die South Lawn van die Columbia-universiteit beset met eise dat die universiteit van maatskappye met bande met Israel moet ontslae raak. Sedertdien het duisende studente regoor die land meer as 80 kampe opgerig, wat almal vra vir die onttrekking van universiteitsfondse van organisasies wat finansiële ondersteuning aan die Israeliese regering en Israeliese maatskappye verskaf (Banerjee, 2024). Histories was sit-ins en besettings van kampusgeboue die meer gewilde styl van protes; die keuse om kampe te hou, stuur egter 'n boodskap op sigself. Soos gesê deur Sonal Churiwal, 'n tweedejaarstudent aan die Washington Universiteit van St. Louis:

"Ons kan 'n optog doen en 'n uur later is dit versprei en niemand is daar nie ... maar 'n kamp wys dat ons omgee en ons is bereid om ons hele lewe buite te skuif vir 'n dag, of hoe lank ons ​​ook al kan, en ons regtig daartoe verbind. , want ons weet enige ongerief wat ons in die gesig staar is net 'n stukkie van wat Palestyne onder besetting, onder volksmoord, in die gesig staar.” (Alonso, 2024).

Die studente offer nie net hul gerief en gerief op nie, maar hulle waag ook hul veiligheid en toekomstige sekuriteit, aangesien studente by meer as 20 kampe in hegtenis geneem is weens 'betreding' of 'openbare ontwrigting' (Cutler, 2024). Saam met die risiko van arrestasie is die risiko van skade. Veral opvallend, op die nag van 30 April, het geweld by die UCLA-kamp uitgebreek toe pro-Israeliese groepe probeer het om die kampversperrings af te breek. Die daaropvolgende botsings tussen betogers, polisie en pro-Israeliese groepe lei daartoe dat meer as 25 lede van die kampgroep weens beserings na die hospitaal geneem is (Nazzal, 2024). Hierdie arrestasies en geweld ten koste van vreedsame betogers spruit voort uit 'n gebrek aan ondersteuning en beskerming deur die Amerikaanse regering en sy leiers. Trouens, baie lede van die Kongres het regstreeks teen die kampe uitgespreek, hulle 'on-Amerikaans' genoem, die Nasionale Wag aanbeveel om in te gryp, en versoek dat federale fondse van enige kampus onttrek word wat die betogings toelaat om voort te gaan (Parkinson, 2024) . Die direkte veroordeling van die studentekampe deur nasionale leiers het die betogers se vermoë om polisiebeskerming en mediese hulp te ontvang, beperk, en duisende in die pad van polisiebrutaliteit en aanvalle van buite geplaas.

Daarom lei die voortgesette bewapening van 'antisemitisme' binne die politieke dialoog wat die studentekampe veroordeel tot 'n onakkurate uitbeelding van die betogers se doelwitte, ondermyn die werklike nie-gewelddadige fondament van die beweging, en plaas die Joodse gemeenskap verder benadeel van aanval. teen hul persoon en identiteit.

Die huidige politieke narratief ondersteun ook bevooroordeelde mediadekking van die kampe se aard en missie. Grootliks het die media en politici die studentekampbeweging gekenmerk as 'n veldtog gebou op antisemitisme wat 'n onveilige omgewing vir Joodse studente op universiteitskampusse skep. Hierdie bewerings is nie ongegrond nie, aangesien verskeie betogers uitdruklike steun vir Hamas-terrorisme uitgespreek het en antisemitiese retoriek teen Joodse studente gebruik het (Campus antisemitism, 2024). Ek glo op geen manier dat hierdie gewelddadige optrede en woorde misgekyk moet word nie. Ek ondersteun ook nie antisemitisme in enige vorm nie, of dit nou in verband met die Israel-Palestina-konflik is of nie. Daar is egter baie gevaar om die studentekampbeweging direk met antisemitisme te verwar, aangesien dit beide die ware missie van die protes ondermyn, sowel as die Joodse ervaring van antisemitisme ongeldig maak. Die kampe wil Amerikaanse universiteitsbefondsing stop vir Israeliese militêre sendings teen Palestynse burgerlikes, nie om die Joodse bevolking te dreig, skade aan te doen of te vra vir die uitwissing van die Joodse bevolking nie. “Baie van die studentegroepe agter die betogings het gesê dat individue wat opruiende opmerkings maak [teen die Joodse gemeenskap] nie hul groepe of hul waardes met betrekking tot die oorlog in Gasa verteenwoordig nie” (Alfonesca, 2024). Boonop het MIT Jews for Ceasefire “skooladministrasie en politici” gekritiseer omdat hulle die Joodse “gedeelde identiteit “gekoöpteer” het om Palestynse, Moslem-, Arabiese en Joodse studente gelyk te maak (Alfonesca, 2024). Hulle voer aan dat die kombers van alle studenteprotes as antisemities "slegs dien om werklike gevalle van antisemitisme te verdoesel en Joodse studente 'n selfs groter risiko te plaas" (Alfonesca, 2024). Daarom lei die voortgesette bewapening van 'antisemitisme' binne die politieke dialoog wat die studentekampe veroordeel tot 'n onakkurate uitbeelding van die betogers se doelwitte, ondermyn die werklike nie-gewelddadige fondament van die beweging, en plaas die Joodse gemeenskap verder benadeel van aanval. teen hul persoon en identiteit.

Aangesien die studenteprotes ’n wettige raamwerk van nie-gewelddadige metodes binne hul gedrag en organisasie volg, probeer ek die huidige verhaal rondom die universiteitskampe weg van ’n verhaal van haat en geweld en na een van ware vreedsame protes vir ’n regverdige saak herlei. In sy werk, Die politiek van geweldlose optrede, Gene Sharp het '198 metodes van nie-gewelddadige optrede' nagevors en gekatalogiseer. Sharp, wat wissel van formele verklarings en fisieke ingryping tot drama en musiek, skets 'n noukeurige seleksie van nie-gewelddadige benaderings vir die versekering van demokratiese regte en geregtigheid vir bewegings vir sosiale geregtigheid (198 metodes). Binne die afgelope paar weke het die pro-Palestina studentekampe 'n handvol van hierdie metodes ontplooi. Veral deur 'n nie-gewelddadige besetting van ruimte, maar ook deur politieke sprekers te nooi, inheemse dansgroepe aan te bied en universiteitsfondse na alternatiewe markte te rig, onder baie ander benaderings tot vreedsame aktivisme. Elke kamp het sy eie stel waardes en regulasies om te verseker dat 'n verbintenis tot geweldloosheid gehandhaaf en afgedwing word. By die George Washington Universiteit se kamp begroet 'n witbord van 'Gemeenskapsriglyne' betogers en besoekers, wat reëls van 'genade en geduld', 'respek en dissipline' en 'revolusionêre optimisme' uiteensit. Die ruimte is een van struktuur, deursigtigheid, aanvaarding en diversiteit, wat die media en politici miskyk binne hul karakterisering en kritiek op die beweging.

Elke kamp het sy eie stel waardes en regulasies om te verseker dat 'n verbintenis tot geweldloosheid gehandhaaf en afgedwing word ... Die ruimte is een van struktuur, deursigtigheid, aanvaarding en diversiteit, wat die media en politici miskyk in hul karakterisering en kritiek op die beweging.

Die studentekampe is ook in volle ooreenstemming met die waardes en onderrig van vredesopvoeding. Vredesopvoeding poog om 'n kultuur van vrede te bevorder deur transformerende begrip en benaderings tot konflik:

“Vredesopvoeding sal eerstens die jeug of volwasse leerders nooi om bewus te wees van en om die gevolge en wortels van 'n spesifieke konflik te verstaan ​​en wat die moontlike alternatiewe kan wees … vredesopvoeding ontlok weldeurdagte alternatiewe van hulle om te werk vir die konflik se resolusie en transformasie deur nie-gewelddadige maniere" (Navarro-Castro, 2008, p. 26).

Diegene wat aan die studentekampe deelneem, het hulself baie verdiep in die geskiedenis en nuanse van die politieke dinamiek tussen Palestina en Israel. Hulle verstaan ​​dat die geweld van die afgelope paar maande die gevolg is van dekades van onderdrukking en apartheid, in teenstelling met 'n konflik wat op 7 Oktober 2023 begin het. Hierdie studente kom na universiteite met 'n spesifieke, nie-gewelddadige resolusie om geld weg te lei van die Israeliese weermag en weg van die algemene militêre-industriële kompleks van die Verenigde State. Hul eise is teiken 'n einde aan geweld, en hul metodes weerspieël dieselfde bedoeling. Die studente se toewyding aan hul saak deur vreedsame protes is 'n ware verbintenis tot aktivisme deur 'n lens van vredesopvoeding. Daarom, vir die regering om hul gedrag te veroordeel, is om 'n standpunt in te neem teen vreedsame, visioenêre protes, wat 'n groter standpunt teen die bevordering van 'n kultuur van vrede is.

In 1999 het die Verenigde Nasies se Algemene Vergadering die "Verklaring en Program van Aksie oor 'n Kultuur van Vrede" (Verenigde Nasies) aanvaar. Deur die verklaring definieer UNESCO 'n kultuur van vrede as 'n "stel van waardes, houdings, maniere van gedrag en lewenswyses wat geweld verwerp en konflikte voorkom deur hul grondoorsake aan te pak om probleme op te los deur dialoog en onderhandeling tussen individue, groepe, en nasies" (VN). Deur hul vreedsame verbintenis om in dialoog met universiteitsleiers betrokke te raak, handhaaf die studentekampe 'n kultuur van vrede binne hul 'waardes, houdings en gedragswyses'. Die betogers se optrede – wat optogte na diplomatieke sentrums lei, sprekers nooi om die geskiedenis van die Palestynse streek te bespreek en kreatiewe projekte aan te bied om Palestynse kuns en kultuur te bewaar – strook met die bevordering van geweldlose verandering wat in UNESCO se raamwerke van kulturele vrede uiteengesit word.

As 'n prominente lid van die VN, dra die Verenigde State van Amerika 'n verantwoordelikheid teenoor beide die internasionale gemeenskap en die Amerikaanse volk om VN-resolusies te handhaaf en uit te voer. Deur die kampe te kritiseer en aan te val, oortree Amerikaanse politici direk die 1999-resolusie wat vra vir "die nakoming van alle menseregte en fundamentele vryhede" (Verenigde Nasies). Die verklaring plaas ook "spesiale klem op demokratiese beginsels en praktyke op alle vlakke van formele, informele en nie-formele onderwys," en beklemtoon studente' belangrike rol in die benutting van die demokratiese proses om verandering te skep en vrede te bevorder (Verenigde Nasies). Om teen die studente te staan, is om teen fundamentele vryhede en demokratiese beginsels te staan. Terwyl as, om saam met die kampe te staan, is om die ideale te handhaaf wat deur die "Declaration and Program of Action on a Culture of Peace" uiteengesit word in die bevordering van 'n kollektiewe ingesteldheid wat geweld verwerp en burgerlike dialoog aanwakker.

As 'n burger van hierdie land en 'n lid van die demokratiese proses, het ek my vertroue en my stem in die hande van my verteenwoordigers geplaas. Ek kyk na diegene wat magsposisies gekry het om hul platforms te gebruik om die regte en lewensbestaan ​​van nie net my mede-Amerikaners nie, maar ook my medemense te verdedig. Ek staan ​​agter die Amerikaanse volk deur voort te gaan om ons stemme, ons krag en ons teenwoordigheid te gebruik om uit te spreek teen die volksmoord van die Palestynse volk, en ek smeek Amerikaanse leiers om na ons te luister.

Die studentekampe is nie plekke van haat nie, dit is plekke van liefde waar geweldloosheid seëvier. Hierdie studente-aktiviste is nie on-Amerikaans nie, want om onreg te protesteer deur die vryheid van spraak wat deur die Eerste Wysiging verleen word, is die mees Amerikaanse ding wat 'n mens kan doen. Daarom, as die Amerikaanse regering werklik verbind is tot demokrasie en vrede, het ons leiers 'n verantwoordelikheid om nie net die pro-Palestynse studentekampe te beskerm nie, maar ook om te ondersteun.

* My besluit om hierdie stuk anoniem te publiseer, het baie innerlike konflik en besinning veroorsaak. My anonimiteit spruit nie uit 'n gebrek aan geloof in my argument nie, en dit onderskryf ook nie 'n gebrek aan bereidwilligheid om myself met hierdie saak te assosieer nie. In plaas daarvan is ek beïnvloed deur onlangse regeringsaksies wat pro-Palestynse standpunte kriminaliseer, sowel as die potensiële gevolge van toekomstige wetgewing oor anti-Israeliese dialoog. Ek voel baie frustrasie met ons huidige politieke omgewing, wat vrye spraak rondom die Palestynse volksmoord ontmoedig. In die toekoms wil ek voortgaan om maatskaplike geregtigheid te pleit en regeringsoptrede te beïnvloed om menseregte te handhaaf. Ek kan egter nie hierdie missie vervul as ek weens my standpunt oor die studentekampe verbied word om die politieke sfeer te betree nie. Daarom weerspieël my anonimiteit 'n verbintenis tot toekomstige aktivisme en 'n hoop om 'n platform te verdien om demokrasie en vrede verder te bevorder.

Verwysings

 • 198 metodes van nie-gewelddadige optrede. AEI/ Empowering Humankind. (nd). https://www.aeinstein.org/198-methods-of-nonviolent-action
 • Alfonesca, K. (2024, 26 April). Studentebetogers veroordeel antisemitisme te midde van kritiek oor pro-Palestynse kampe by universiteitskampusse. ABC News.
 • Alonso, J. (2024, 24 April). Studente sit op kampe van kus tot kus op. Binne Hoër Ed | Hoër Onderwys Nuus, Gebeure en Werk.
 • Banerjee, I. (2024, 2 Mei). Tydlyn: Die "Gaza Solidariteitskamp." Columbia Daily Toeskouer.
 • Kampusantisemitisme neem toe te midde van kampe en verwante betogings by Columbia en ander Amerikaanse kolleges. (2024, 22 April). Anti-Laster Liga.
 • Cutler, S. (2024, 1 Mei) Hoe kolleges op studentekampe gereageer het. Die Kroniek van Hoër Onderwys.
 • Navarro-Castro, L., & Nario-Galace, J. (2008). Vredesopvoeding 'n pad na 'n kultuur van vrede. Sentrum vir Vredesopvoeding, Miriam College.
 • Nazzal, S. (2024, 1 Mei). Na gewelddadige nag by UCLA, klasse gekanselleer, UC president Launches Investigation Into reaksie. Los Angeles Times.
 • Parkinson, J. (2024, 30 April). Speaker Johnson, Huis Republikeine verhoog kritiek op "buite beheer" universiteitsbetogings. ABC News.
 • VN Internasionale Dag van Vrede. Internasionale Dag van Vrede. (nd). https://internationaldayofpeace.org/culture-of-peace/#:~:text=As%20defined%20by%20t he%20United,founding%20over%2060%20years%20ago%2C
 • Verenigde Nasies. (nd). Verklaring en program van aksie oor 'n kultuur van vrede. Verenigde Nasies. https://digitallibrary.un.org/record/285677?ln=af&v=pdf
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo