Vredesopvoeding en aksie vir impak: Op pad na 'n model vir intergenerasionele, jeuggeleide en kruiskulturele vredesbou

By Phill Gittins

(Geplaas van: Instituut vir Onderwys: UCL se Fakulteit Opvoedkunde en Samelewing (IOE), Vredesonderwys Spesiale Belangegroep, 11 Julie 2022)

Wêreld BEYOND War (WBW) vennote met die Rotary Aksiegroep vir Vrede (RAGFP) om 'n grootskaalse vredebouprogram te loods.

Die behoefte aan intergenerasionele, jeuggeleide en kruiskulturele vredebou

Volhoubare vrede berus op ons vermoë om doeltreffend oor generasies en kulture heen saam te werk.

eerste, is daar geen lewensvatbare benadering tot volhoubare vrede wat nie die insette van alle geslagte insluit nie. Ten spyte van algemene instemming op die gebied van vredebou wat vennootskapswerk tussen verskillende generasies mense is belangrik, intergenerasionele strategieë en vennootskappe is nie 'n integrale deel van baie vredebou-aktiwiteite nie. Dit is miskien nie verbasend nie, aangesien daar baie faktore is wat samewerking, in die algemeen, en intergenerasionele samewerking, in die besonder, versag. Neem byvoorbeeld onderwys. Baie skole en universiteite prioritiseer steeds individuele strewes, wat mededinging bevoordeel en moontlikhede vir samewerking ondermyn. Net so maak tipiese vredeboupraktyke staat op 'n bo-na-onder-benadering, wat die oordrag van kennis in plaas van samewerkende kennisproduksie of -uitruiling prioritiseer. Dit het weer implikasies vir intergenerasionele praktyke, want vredeboupogings word te dikwels 'op', 'vir' of 'oor' plaaslike mense of gemeenskappe gedoen eerder as 'met' of 'deur' hulle (sien, Gittins, 2019).

tweede, terwyl alle generasies nodig is om die vooruitsigte van vreedsame volhoubare ontwikkeling te bevorder, kan 'n saak gemaak word om meer aandag en moeite te rig op jonger geslagte en jeuggeleide pogings. In 'n tyd wanneer daar meer jongmense op die planeet is as ooit tevore, is dit moeilik om die sentrale rol wat die jeug (kan en doen) speel in die rigting van 'n beter wêreld te oorbeklemtoon. Die goeie nuus is dat belangstelling in die rol van die jeug in vredesbou wêreldwyd toeneem, soos gedemonstreer deur die globale Jeug-, Vrede- en Sekuriteitsagenda, nuwe internasionale beleidsraamwerke en nasionale aksieplanne, sowel as 'n bestendige toename in programmering en vakkundige werk (sien, Gittins, 2020, Berents & Prelis, 2022). Die slegte nuus is dat jongmense onderverteenwoordig bly in vredesboubeleid, praktyke en navorsing.

derde, is kruiskulturele samewerking belangrik, want ons leef in 'n toenemend onderling verbind en interafhanklike wêreld. Daarom is die vermoë om oor kulture heen te skakel, belangriker as ooit. Dit bied 'n geleentheid vir die vredebouveld, gegewe dat gevind is dat kruiskulturele werk bydra tot die dekonstruksie van negatiewe stereotipes (Hofstede, 2001), konflikoplossing (Huntingdon, 1993), en die kweek van holistiese verhoudings (Brantmeier & Brantmeier, 2020). Baie geleerdes – van Lederach om Austesserre, met voorlopers in die werk van Krul en Galtung – wys op die waarde van kruiskulturele betrokkenheid.

Samevattend is volhoubare vrede afhanklik van ons vermoë om intergenerasie- en kruiskultureel te werk, en om geleenthede vir jeuggeleide pogings te skep. Die belangrikheid van hierdie drie benaderings is in beide beleids- en akademiese debatte erken. Daar is egter 'n gebrek aan begrip oor hoe jeuggeleide, intergenerasionele/kruiskulturele vredesbou in die praktyk lyk – en spesifiek op groot skaal, in die digitale era, tydens COVID.

Vredesopvoeding en aksie vir impak (PEAI)

Dit is 'n paar van die faktore wat gelei het tot die ontwikkeling van Vredesopvoeding en aksie vir impak (PEAI) – 'n unieke program wat ontwerp is om jong vredesbouers (18-30) regoor die wêreld te verbind en te ondersteun. Die doelwit is om 'n nuwe model van 21 te skepst eeu vredesbou - een wat ons idees en praktyke bywerk van wat dit beteken om jeuggeleide, intergenerasionele en kruiskulturele vredesbou te doen. Die doel daarvan is om by te dra tot persoonlike en sosiale verandering deur middel van opvoeding en optrede.

Onderliggend aan die werk is die volgende prosesse en praktyke:

 • Opvoeding en aksie. PEAI word gelei deur 'n dubbele fokus op onderwys en aksie, in 'n veld waar daar 'n behoefte is om die gaping tussen die studie van vrede as 'n onderwerp en die praktyk van vredebou as 'n praktyk te sluit (sien, Gittins, 2019).
 • 'n Fokus op pro-vrede en anti-oorlog pogings. PEAI volg 'n breë benadering tot vrede - een wat die afwesigheid van oorlog insluit, maar meer aanneem as die afwesigheid van oorlog. Dit is gebaseer op die erkenning dat vrede nie saam met oorlog kan bestaan ​​nie, en daarom vereis vrede beide negatiewe en positiewe vrede (sien, Wêreld BEYOND War).
 • 'n Holistiese benadering. PEAI bied 'n uitdaging aan algemene formulerings van vredesopvoeding wat staatmaak op rasionele vorme van leer ten koste van beliggaamde, emosionele en ervaringsbenaderings (sien, Cremin et al., 2018).
 • Jeuggeleide aksie. Dikwels word vredeswerk 'op' of 'oor' die jeug gedoen nie 'deur' of 'met' hulle nie (sien, Gittins et., 2021). PEAI bied 'n manier om dit te verander.
 • Intergenerasionele werk. PEAI bring intergenerasie-kollektiewe bymekaar om deel te neem aan samewerkende praktyke. Dit kan help om die volgehoue ​​wantroue in vredeswerk tussen die jeug en volwassenes aan te spreek (sien, Simpson, 2018, Altiok & Grizelj, 2019).
 • Kruiskulturele leer. Lande met uiteenlopende sosiale, politieke, ekonomiese en omgewingskontekste (insluitend diverse vredes- en konflikbane) kan baie by mekaar leer. PEAI stel hierdie leer in staat om plaas te vind.
 • Herbesinning en transformasie van kragdinamika. PEAI gee noukeurig aandag aan hoe prosesse van 'mag oor', 'mag binne', 'mag tot' en 'mag met' (sien, VeneKlasen & Miller, 2007) speel af in vredebou-pogings.
 • Die gebruik van digitale tegnologie. PEAI bied toegang tot 'n interaktiewe platform wat help om aanlynverbindings te fasiliteer en leer-, deel- en medeskeppingsprosesse binne en tussen verskillende generasies en kulture te ondersteun.

Die program is georganiseer rondom wat Gittins (2021) uitdruk as die 'weet, wees en doen van vredebou'. Dit poog om intellektuele strengheid te balanseer met verhoudingsbetrokkenheid en praktykgebaseerde ervaring. Die program volg 'n tweeledige benadering tot verandering – vredesopvoeding en vredesaksie – en word gelewer in 'n gekonsolideerde, hoë-impak, formaat oor 14 weke, met ses weke van vredesopvoeding, 8 weke van vredesaksie, en 'n ontwikkelingsfokus deurgaans.

Spuit #I: Vredesopvoeding

Prong #I bestaan ​​uit ses aanlyn modules wat 'n reeks onderwerpe dek wat relevant is vir vredebou en volhoubaarheid, insluitend: vredesbou grondbeginsels; die rol van die jeug in vrede en veiligheid; sisteemdenke; oorlog/vredestelsels; innovasie, strategieë en prosesse vir die afskaffing van oorlog; kweek en beoefen vreedsame maniere om met jouself, ander en die wêreld te wees; nie-gewelddadige direkte aksie organisering; en ontwerp, monitering, evaluering en kommunikasie van vredesprojekte.

Soos deelnemers deur die sesweeklikse modules beweeg, versterk hulle hul vredebou-vermoëns, terwyl hulle betrokke raak by 'n globale gemeenskap van eendersdenkende leiers. Dit is 'n gemeenskap van praktyk aanlyn, waar verskillende generasies en kulture bymekaar kom in gedeelde wedersydse ruimtes om te leer uit, dialoog met, en strategiese vir verandering met World BEYOND War kundiges, eweknie-aktiviste en veranderingmakers. Prong #I het 'n gemiddelde werklading van 3-6 uur per week, en 'n sertifikaat van voltooiing word uitgereik aan deelnemers wat al ses opsionele opdragte voltooi.

Punt #2: Vredesaksie

Na ses weke van aanlynleer en interaksie, spandeer deelnemers 8 weke om die kennis, vaardighede en prosesse wat geleer is toe te pas om op te tree teen werklike uitdagings. Die doel hier is om die jeug te ondersteun om abstrakte idees in konkrete praktyk te omskep. Dit word gedoen deur jongmense te ondersteun om hul eie jeuggeleide aksieprojekte te ontwerp, implementeer, moniteer, evalueer en kommunikeer, met die doel om direkte positiewe impakte op kwessies van vrede, veiligheid en leierskap te maak.

Soos wat deelnemers van analise na aksie beweeg, oorbrug hulle die eeue-oue studie/praktykkloof deur betrokke te raak by die praktyk van vredebou, eerder as om net die onderwerp van vrede as 'n onderwerp te bestudeer. Die kern van hierdie werk is die idee van intergenerasionele praktyk: jongmense werk saam met ouer generasies, plaaslike gemeenskappe en belanghebbendes om meer te wete te kom oor 'n kwessie waaroor hulle omgee, en neem dan aksie om hierdie kwessie op praktiese maniere aan te spreek. Om die impak te vergroot, bedink deelnemers strategieë om 'meer mense' en 'sleutelmense' by hul werk te betrek (sien, CDA, 2016).

Deel II het 'n gemiddelde werklading van 3-6 uur per week, en 'n sertifikaat van voltooiing word uitgereik aan deelnemers wat demonstreer dat hulle in 'n intergenerasionele span gewerk het om 'n hoë-impak vredesprojek uit te voer en te kommunikeer.

Implementering van die PEAI-vlieënier

In 2021 het World BEYOND War saamgespan met die Rotary Action Group for Peace om die eerste PEAI-program van stapel te stuur. Dit is die eerste keer dat die jeug en gemeenskappe in 12 lande oor vier kontinente (Kameroen, Kanada, Colombia, Kenia, Nigerië, Rusland, Serwië, Suid-Soedan, Turkye, Oekraïne, die VSA en Venezuela) saamgebring is, in een volgehoue inisiatief, om betrokke te raak by 'n ontwikkelingsproses van intergenerasionele en kruiskulturele vredebou.

PEAI is gelei deur 'n medeleierskapmodel, wat gelei het tot 'n program wat ontwerp, geïmplementeer en geëvalueer is deur 'n reeks globale samewerkings.

 • eerste, deur 'n Global Team (GT) op te stel, wat mense van World BEYOND War en die Rotary Action Group for Peace ingesluit het. Dit was hul rol om by te dra tot denkleierskap, programvoogdyskap en aanspreeklikheid. Die GT het elke week, oor 'n jaar, vergader om die vlieënier saam te stel. Weeklikse aanlynvergaderings het 'n ruimte gebied vir kritiese ondersoek, waar die GT saam idees oor die program kon verken en vorm oor die doeleindes, proses en beoogde uitkomste.
 • tweede, deur saam te werk met plaaslik ingebedde organisasies/groepe in 12 lande. Elke land het hul eie 'Landeprojekspan' (CPT) geskep, bestaande uit 2 koördineerders, 2 mentors en 10 jeugdiges (18-30). CPT's was uiteenlopend ('n mengsel van globale Noord- en globale Suid-lande) asook die individue waaruit die spanne bestaan ​​het. Die jeug het byvoorbeeld uit uiteenlopende agtergronde gekom, met uiteenlopende onderwyservarings van vredebou: van ervare praktisyns met 'n meestersgraad in 'n veld wat met vrede verband hou, tot diegene wat nuut is met vredeswerk. Elke CPT het gereeld van September tot Desember 2021 vergader.
 • derde, deur 'n 'Navorsingspan' op te stel, wat mense van die Universiteit van Cambridge Columbia Universiteit, Young Peacebuilders en World BEYOND War ingesluit het. Hierdie span het die navorsingsloods gelei. Dit het die uitvoer van moniterings- en evalueringsprosesse ingesluit om die belangrikheid van die werk vir praktisyns, akademiese en algemene gehore te identifiseer, daaroor na te dink en te kommunikeer.

Aktiwiteite en impakte gegenereer uit die PEAI-loods

Alhoewel 'n gedetailleerde aanbieding van die vredebou-aktiwiteite en impak van die loods nie hier ingesluit kan word nie, gee die volgende 'n blik op die belangrikheid van hierdie werk vir verskillende belanghebbendes. Dit sluit die volgende in:

1) Impak vir jongmense en volwassenes in 12 lande

PEAI het regstreeks voordeel getrek uit ongeveer 120 jongmense en 40 volwassenes wat saam met hulle gewerk het, in 12 verskillende lande. Deelnemers het 'n reeks voordele aangemeld, insluitend:

 • Verhoogde kennis en vaardighede wat verband hou met vredebou en volhoubaarheid.
 • Die ontwikkeling van leierskapsbevoegdhede wat nuttig is om persoonlike en professionele betrokkenheid by jouself, ander en die wêreld te verbeter.
 • Verhoogde begrip van die rol van jongmense in vredesbou.
 • 'n Groter waardering vir oorlog en die instelling van oorlog as 'n hindernis vir die bereiking van volhoubare vrede en ontwikkeling.
 • Ervaring met intergenerasionele en kruiskulturele leerruimtes en -praktyke, beide persoonlik en aanlyn.
 • Verhoogde organiserings- en aktivismevaardighede, veral met betrekking tot die uitvoering en kommunikasie van jeuggeleide, volwasse-ondersteunde en gemeenskapsbetrokken projekte.
 • Die ontwikkeling en instandhouding van netwerke en verhoudings.

Navorsing het bevind dat:

 • 74% van deelnemers aan die program glo dat die PEAI-ervaring bygedra het tot hul ontwikkeling as 'n vredebouer.
 • 91% het gesê dat hulle nou die vermoë het om positiewe verandering te beïnvloed.
 • 91% voel selfversekerd oor die deelname aan intergenerasionele vredesbouwerk.
 • 89% beskou hulself as ervaar in kruiskulturele vredeboupogings.

2) Impak vir organisasies en gemeenskappe in 12 lande

PEAI het deelnemers toegerus, verbind, gementor en ondersteun om meer as 15 vredesprojekte in 12 verskillende lande uit te voer. Hierdie projekte is die kern van wat 'goeie vredeswerk' gaan alles oor, "om ons maniere in nuwe vorme van aksie te bedink en ons in nuwe vorme van denke op te tree" (Bing, 1989: 49).

3) Impak vir die vredesopvoeding en vredebougemeenskap

Die konsep van die PEAI-program was om intergenerasie-kollektiewe van regoor die wêreld bymekaar te bring en om hulle by samewerkende leer en aksie vir vrede en volhoubaarheid te betrek. Die ontwikkeling van die PEAI-program en -model, tesame met bevindinge van die loodsprojek, is in dialoog met lede van die vredesopvoeding- en vredebougemeenskap gedeel deur middel van verskeie aanlyn- en persoonlike aanbiedings. Dit het 'n einde-van-projekgeleentheid/-viering ingesluit, waar jongmense, in hul woorde, hul PEAI-ervaring en die impak van hul vredesprojekte gedeel het. Hierdie werk sal ook gekommunikeer word deur twee joernaalartikels, tans in proses, om te wys hoe die PEAI-program, en sy model, potensiaal het om nuwe denke en praktyke te beïnvloed.

Wat volgende?

Die 2021-vlieënier bied 'n werklike voorbeeld van wat moontlik is in terme van jeuggeleide, intergenerasionele/kruiskulturele vredesbou op groot skaal. Hierdie loods word nie as 'n eindpunt per se beskou nie, maar eerder as 'n nuwe begin - 'n sterk, bewysgebaseerde, grondslag om op voort te bou en 'n geleentheid om moontlike toekomstige rigtings te (her)verbeel.

Sedert die begin van die jaar werk World BEYOND War ywerig saam met die Rotary Action Group for Peace, en ander, om potensiële toekomstige ontwikkelings te verken – insluitend 'n meerjarige strategie wat poog om die moeilike uitdaging aan te pak om skaal te gaan sonder voeling verloor met die behoeftes op die grond. Ongeag die strategie wat aangeneem is – intergenerasionele, jeuggeleide en kruiskulturele samewerking sal die hart van hierdie werk wees.

Skrywer Biografie

Phill Gittins, PhD, is die onderwysdirekteur vir Wêreld BEYOND War. Hy is ook a Rotary Peace Fellow, KAICIID-genoot, en Positiewe Vrede Aktiveerder vir die Instituut vir Ekonomie en Vrede. Hy het meer as 20 jaar se leierskap-, programmerings- en analise-ervaring in die gebiede van vrede en konflik, onderwys en opleiding, jeug- en gemeenskapsontwikkeling, en berading en psigoterapie. Phill kan bereik word by: phill@worldbeyondwar.org. Vind meer uit oor die Vredesopvoeding en Aksie vir Impak-program hier: by https://worldbeyondwar.org/action-for-impact/

naby
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

1 gedagte oor "Vredesopvoeding en aksie vir impak: Op pad na 'n model vir intergenerasionele, jeuggeleide en kruiskulturele vredebou"

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo