Finale kommunikasie van die buitengewone vergadering van die OIC Uitvoerende Komitee oor "Die onlangse ontwikkelings en die humanitêre situasie in Afghanistan"

“[Die OIC] dring daarop aan dat die de facto Afghaanse owerhede vroue en meisies toelaat om hul regte uit te oefen en by te dra tot die ontwikkeling van die Afghaanse samelewing in ooreenstemming met die regte en verantwoordelikhede wat aan hulle gewaarborg word deur Islam en internasionale menseregtewetgewing.” – Punt 10, Kommunikasie van die Organisasie vir Islamitiese Samewerking.

Inleiding van die redakteur

Advokate vir Afghaanse vrouegeleerdes en professionele persone, die ondertekenaars van die brief aan die VN en die OIC van geloofs- en humanitêre organisasies, almal voorstanders van menseregte en geslagsgelykheid, almal wat hulself as wêreldburgers beskou en almal bekommerd is oor die toekoms van Afghanistan, vier hierdie kommuniké van die Organisasie vir Islamitiese Samewerking. Hierdie stelling, wat onomwonde beweer dat Islam vroue die reg tot onderwys en deelname aan openbare aangeleenthede waarborg, is die kragtigste en mees relevante van al sulke stellings wat gemaak is in reaksie op die Taliban se verbod op vroue se onderwys en indiensneming. Dit kom van die globale Moslem-gemeenskap, wat die gelowiges wêreldwyd verteenwoordig, en leiers van Moslem-nasies.

Ons wens OIC geluk met hierdie voorbeeldige daad van Islamitiese en internasionale verantwoordelikheid en prys die organisasie vir die duidelikheid waarmee dit die relevante Islamitiese beginsels en internasionale standaarde van menseregtewetgewing verwoord wat gelykheid tussen mans en vroue vestig as noodsaaklik vir regverdige samelewings en wêreldvrede. Soos uiteengesit deur die VN-handves en die aanhef tot die Universele Verklaring van Menseregte, is die beginsel van gelykheid fundamenteel vir die wêreldgemeenskap, en hierdie dokument is 'n uiters belangrike bydrae tot vroue se strewe na gelykheid regoor die wêreld.

Ons beveel die praktiese aanbevelings wat in die kommuniké aangebied word, onder lesers se aandag. Een van die besondere beloftes is 'n beroep op die VN se sekretaris-generaal om hoëvlak-afgevaardigdes te stuur om die kommuniké aan die de facto Afghaanse owerhede te lewer. So 'n missie kan voortbou op die Januarie-hoëvlak-afvaardiging wat, hoewel dit nie die ommekeer van die verbod bereik het nie, 'n spesiale nota gemaak het van 'n bereidwilligheid om betrokke te raak. Dit is duidelik dat die verlowing voortgesit moet word. Ons doen ook 'n beroep op OIC om die internasionale konferensie oor vroue in Islam te onderskryf en daaraan deel te neem, wat die eerste keer aanbeveel is in daardie verslag uitgereik deur UNSG Amina Mohammed; en om terselfdertyd voort te gaan om samewerking met wêreldwye vrouebewegings te versterk deur 'n afvaardiging te stuur na die 2023 jaarlikse sitting van die VN se Kommissie oor die Status van Vroue, wat gelyktydig met die konferensie gehou word. 'n Voorlegging oor die kommuniké by CSW kan die uitwerking daarvan versterk.

Van ons kant af sal ons advokate en opvoeders voortgaan om aandag aan hierdie merkwaardige dokument te bevorder en alle GCPE-lesers/lede aan te moedig om dieselfde te doen, dit aan wetgewers en ministeries van buitelandse sake te stuur en dit in klasse en in burgerlike organisasies regoor die wêreld te bespreek. Hierdie besprekings kan leiers van ander gelowe inspireer om op te tree rakende die rolle en ervarings van vroue onder hul getroues, om sodoende konsekwentheid met godsdienstige beginsels, geslagsgeregtigheid en gelykheid te verseker. Vroue van alle gelowe het al lank daarvoor gevra. (BAR, 1/28/23)

[Sien meer dekking oor Afghanistan hier.]

Finale kommunikasie van die buitengewone vergadering van die OIC Uitvoerende Komitee oor "Die onlangse ontwikkelings en die humanitêre situasie in Afghanistan"

(Geplaas van: Verligtingsweb. 11 Januarie 2023)

Op die gesamentlike uitnodiging van die Koninkryk van Saoedi-Arabië, voorsitter van die huidige Islamitiese Beraad en die Uitvoerende Komitee en die Republiek van Türkiye, en die uitnodiging van die Republiek van Gambië, het die Uitvoerende Komitee van die Organisasie vir Islamitiese Samewerking (OIC) byeengeroep 'n buitengewone vergadering op 18 Jumada Al-Akhir 1444 AH, wat ooreenstem met 11 Januarie 2023, by die hoofkwartier van die OIC Algemene Sekretariaat in Jeddah om die situasie in Afghanistan te oorweeg na aanleiding van die besluite wat geneem is deur die de facto Afghaanse owerhede om skole en universiteite te sluit aan meisies en vroue vir 'n onbepaalde tydperk en skors vroue om in alle nasionale en internasionale nie-regeringsorganisasies (NRO's) te werk in stryd met die doel van die Islamitiese wet en die metodologie van die boodskapper van Allah, profeet Mohammed – Mag Allah se vrede en seëninge op Hom wees. Die Uitvoerende Komitee van die Organisasie vir Islamitiese Samewerking;

Gelei deur die beginsels en doelwitte vervat in die OIC-handves en die relevante resolusies van die Islamitiese Beraadskonferensie en die Raad van Ministers van Buitelandse Sake, en die Finale Communiqué van die Buitengewone Openbare Vergadering van die OIC Uitvoerende Komitee op die vlak van Permanente Verteenwoordigers gehou in Jeddah op 22 Augustus 2021 oor die situasie in Afghanistan, en die resolusie van die Buitengewone Sessie van die OIC Raad van Ministers van Buitelandse Sake oor die "Humanitêre Situasie in Afghanistan" gehou in Islamabad, Islamitiese Republiek van Pakistan, op 19 Desember 2021, en die Makkah Al-Mukarramah-verklaring uitgereik op 11 Julie 2018 deur die Internasionale Konferensie van Moslem Ulemas (geleerdes) oor vrede en stabiliteit in Afghanistan;

Erkenning van die goed gevestigde Islamitiese waardes wat die gees van die Moslem-gemeenskap uitmaak;

Erken ook dat ontwikkeling, vrede, veiligheid, stabiliteit en menseregte interafhanklike en wedersyds versterkende kwessies is;

Herbevestiging van die sterk verbintenis van die OIC-lidstate tot die soewereiniteit, onafhanklikheid en nasionale eenheid van Afghanistan; en om die verhewe Islamitiese gebruike en tradisies te respekteer;

Neem kennis van die verslegtende humanitêre, sosiale, ekonomiese en menseregtetoestande in Afghanistan;

Beklemtoon die belangrikheid van belegging in menslike ontwikkeling in 'n poging om volhoubare vrede en ontwikkeling in Afghanistan te bewerkstellig;

Beklemtoon die beduidende rol van vroue in sosiale en ekonomiese ontwikkeling en vrede en veiligheid – bou in Afghanistan;

Onthou dat die reg van vroue en meisies op toegang tot alle vlakke van onderwys, insluitend universiteitsvlak, 'n fundamentele reg is in ooreenstemming met die leringe van die edele Islamitiese sharia;

Herinnering aan die internasionale konvensies oor die uitskakeling van alle vorme van diskriminasie teen vroue, die regte van kinders, burgerlike en politieke regte, die OIC Handves, die 2025 Tienjaar Program van Aksie (TYPOA), en die OIC Plan van Aksie vir die Bevordering van vroue in lidlande (OPAAW);

Herinner aan resolusie 4/48-POL oor die streeksinisiatiewe ter ondersteuning van Afghanistan wat deur die OIC-raad van ministers van buitelandse sake aangeneem is, wat "die belangrikheid van groter inklusiwiteit erken, insluitend deur die deelname van vroue en meisies in alle aspekte van die Afghaanse samelewing te versterk";

Herinner die verwagtinge van die OIC-lidstate en die internasionale gemeenskap van die de facto Afghaanse owerhede om menseregte te respekteer, insluitend die regte van vroue en kinders;

Ernstig bekommerd oor die verslegtende humanitêre en menseregtesituasie in Afghanistan;

Onderstreep die behoefte om alle pogings te stuur om Afghanistan se ontwikkeling en die welsyn van sy mense te bereik;

 1. Herbevestig solidariteit met die mense van Afghanistan, en die verbintenis om hulle te help om vrede, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling te vestig;
 2. Verwelkom die pogings van die OIC Algemene Sekretariaat, die Spesiale Gesant van die OIC Sekretaris-Generaal na Afghanistan, en die Internasionale Islamitiese Fiqh Akademie (IIFA) om met die de facto Afghaanse owerhede te skakel oor kwessies van deurslaggewende belang, in ooreenstemming met die edele Islamitiese beginsels en waardes en relevante OIC-resolusies;
 3. Herbevestig die verbintenis van die OIC aan Afghanistan soos vervat in sy jongste resolusies wat deur die Buitengewone Sessie van die Raad van Ministers van Buitelandse Sake (CFM) op 19 Desember 2021 in Islamabad, Islamitiese Republiek van Pakistan, en die 48ste Sessie van die CFM gehou is op 23 Maart 2022 in Islamabad, Islamitiese Republiek van Pakistan;
 4. Waardeer die besoek aan Afghanistan in Junie 2022 deur die afvaardiging van prominente godsdiensgeleerdes en regsgeleerdes onder leiding van die International Islamic Fiqh Academy (IIFA) en die vergaderings wat dit met die de facto Afghaanse owerhede gehou het; vra dat 'n tweede besoek van die afvaardiging van Moslem-geleerdes gereël word om met die hoogste amptenare van Afghanistan te skakel;
 5. Beklemtoon dat onderwys 'n fundamentele mensereg is wat alle individue moet geniet op grond van gelyke geleenthede en op 'n nie-diskriminerende wyse, en nie ontneem word nie;
 6. spreek sy teleurstelling uit oor die opskorting van vroulike onderwys in Afghanistan en die besluit wat alle nasionale en internasionale nie-regeringsorganisasies (NRO's) beveel om vroulike werknemers tot verdere kennisgewing te skors;
 7. Dring daarop aan dat die de facto Afghaanse owerhede by die beginsels en oogmerke van die Handves van die Verenigde Nasies en die OIC-handves hou, en om te voldoen aan sy verpligtinge kragtens internasionale verdrae en ooreenkomste, insluitend hul verpligtinge kragtens internasionale menseregteverbonde, veral met betrekking tot die regte van vroue, kinders, jeugdiges, bejaardes en mense met spesiale behoeftes;
 8. 'n beroep op die de facto Afghaanse owerhede om te streef na die heropening van skole en universiteite vir meisies en hulle in staat te stel om in te skryf vir alle vlakke van onderwys en alle spesialisasies wat deur die Afghaanse mense vereis word;
 9. Onderstreep die behoefte om fundamentele regte te beskerm, insluitend die reg op lewe, veiligheid, waardigheid en die reg op onderwys vir alle Afghaanse vroue en meisies in ooreenstemming met Islamitiese waardes en universele menseregtestandaarde;
 10. Dring daarop aan dat die de facto Afghaanse owerhede vroue en meisies toelaat om hul regte uit te oefen en by te dra tot die maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling van die Afghaanse samelewing in ooreenstemming met die regte en verantwoordelikhede soos aan hulle gewaarborg deur Islam en internasionale menseregtewetgewing;
 11. Waarsku teen die ontwrigting van die bevryding van humanitêre hulp op die grond sowel as die onbelemmerde vloei van internasionale humanitêre bystand, onderwys, gesondheid en ander maatskaplike dienste aan die mense van Afghanistan as gevolg van 'n tekort aan vroulike personeel;
 12. Moedig nasionale en internasionale nie-regeringsorganisasies (NRO's) aan om voort te gaan met humanitêre en noodlenigingsbedrywighede ten spyte van praktiese probleme op die grond;
 13. Beklemtoon die behoefte om ondersteuning van die internasionale gemeenskap te hê om te verseker dat Afghanistan bygestaan ​​word in sy pogings om sosio-ekonomiese ontwikkeling te bereik sonder inmenging in sy binnelandse sake;
 14. Besluit om met die de facto Afghaanse owerhede te koördineer ten einde 'n OIC-afvaardiging en die betrokke instellings uit te stuur met die oog op die assessering van die behoeftes aan tegniese en ontwikkelingsbystand in die besonder vir (kleinskaalse) inkomstegenererende sektore en aktiwiteite in die land;
 15. Doen 'n beroep op die internasionale en die OIC-gemeenskap om tegniese en ontwikkelingsbystand te verskaf in die besonder vir (kleinskaalse) inkomstegenererende sektore en aktiwiteite in die land met die oog op die verbetering van die lewens en lewensbestaan ​​van die Afghaanse mense, in ag genome dat die ekonomiese krisis is 'n belangrike faktor wat lei tot die tragiese humanitêre situasie in Afghanistan vandag;
 16. Doen 'n beroep op die versending van die spesiale gesant van die sekretaris-generaal vir Afghanistan om die land te besoek om die OIC se boodskap oor die ondersteuning van Afghanistan te lewer en die belangrikheid van die heroorweging van die onlangse besluite wat geneem is deur die de facto Afghaanse owerhede oor werkende vroue en meisies se onderwys;
 17. Prys in hierdie verband die ondersteuning wat die regering van die Koninkryk van Saoedi-Arabië aan die begroting van die Spesiale Gesant vir Afghanistan verskaf het, wat hom in staat stel om sy missie uit te voer, asook die ruim skenking daarvan aan die Humanitêre Trustfonds vir Afghanistan onder die rentmeesterskap van die Islamitiese Ontwikkelingsbank; prys ook die ondersteuning wat verskaf word deur ander lidlande wat bydraes tot die Fonds gemaak het;
 18. Doen 'n beroep op die Sekretaris-generaal om die situasie in Afghanistan op te volg en te evalueer, en enige nodige maatreëls te tref in samewerking met die lede van die Uitvoerende Komitee, en 'n verslag daaroor aan die volgende sitting van die Raad van Buitelandse Ministers voor te lê.
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo