Kernwapens is onwettig: die 2017-verdrag

Toe dit op 21 Januarie 2022 in werking getree het, het die Verdrag oor die verbod op kernwapens, wat internasionale reg geword het, het effektief die vyf groot moondhede en ander kernnasies (Pakistan, Indië, Israel, Noord-Korea) as verbode uitgewys. Ons, die burgers van daardie nasies, moet mobiliseer om ons regerings in ooreenstemming te bring met hierdie verdrag, ons doeltreffendste manier om kernslagting te voorkom.

Die nasies, veral die vyf permanente lede van die VN-Veiligheidsraad, wat die mag van die veto uitoefen, hou die wêreld as gyselaar in 'n toestand van kernterreur, en verontagsaam die groeiende liggaam van internasionale reg wat uitgevaardig is om die wêreld nader te beweeg aan die visie wat verwoord is in die aanhef van die Handves van die Verenigde Nasies en die Universele Verklaring van Menseregte. Hierdie twee grondliggende dokumente en die meeste standaarde wat sedertdien gestel is, tesame met "die kernverbodverdrag" (aangeneem deur die Algemene Vergadering op 7 Julie 2017), vind almal hul oorsprong in die burgerlike samelewing. Dit is deur die burgerlike samelewing, wat eis dat alle nasies tot die verdrag moet toetree dat kernafskaffing waarskynlik bereik sal word. Dit is deur vredesopvoeding dat die verdrag bekend gemaak kon word aan die vereiste aantal wêreldburgers wat vir hierdie doel gemobiliseer is.

In gister se plasing van Michael Klare se artikel wat “Die Nuwe Kern Era” definieer, is voorgestel dat die verbodsverdrag kan dien as die visie en etiese beginselgids wat Pous Franciskus se "Laudato Si" verskaf aan die beweging om klimaatsverandering te stuit ('n toekomstige pos sal navraag doen oor die onderlinge verband tussen die klimaat en die kernkrisisse). As die deelnemers aan die 12 Junie 1982 anti-kernmanifestasie in New York 'n werklike strategie vir afskaffing in die vooruitsig gestel het soos dié wat in die 2017-verdrag uiteengesit is, sou SSDII dalk 'n voorskot gewees het eerder as die terugtrekking wat dit van SSDI was. In 1982 is die eise van "die volke van die Verenigde Nasies" gedwarsboom deur die lidlande wat voorgee om hulle te verteenwoordig. Dit moet nie in 2022 die geval wees nie.

Met al sy gebreke was die VN, sedert sy ontstaan, 'n arena waarin "Ons die mense," sy self-geïdentifiseerde stigters, wêreldburgerskap uitoefen. Dit is 'n ryk waarin die internasionale burgerlike samelewing homself as die kern van die wêreldgemeenskap ervaar. Burgers wat daartoe verbind is om die geweld, onreg en internasionale vyandigheid van die 20 te oorkomth eeu was invloedryke deelnemer-waarnemers by die 1945 San Francisco Handves Konferensie en by die jongwêreldorganisasie se Parys-sessie van 1948 wat die UDHR aanvaar het. Hulle was 'n stem in die verwoording van die beginsels en visies wat die bron was van beduidende vordering wat die organisasie gemaak het in die stryd teen armoede, onderdrukking en omgewingsagteruitgang. Die burgerlike samelewing streef steeds daarna om VN-lidlande te oorreed om "die plaag van oorlog te vermy," om menslike veiligheid en oorlewing te verseker deur ontwapening en kernafskaffing.

Verteenwoordigers van sommige van dieselfde nie-regeringsorganisasies wat gehelp het om die Verenigde Nasies tot stand te bring, was onder diegene wat die verdrag uitgedink het, regeringsafgevaardigdes opgevoed het en dit deur die verdragsproses beywer het. Die meerderheid van hulle het saamgespan in hierdie pogings in EK KAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), om die wêreld van kernterreur vry te laat. Meer van ons moet nou deelneem aan 'n wyer veldtog om groter publieke aandag te vestig op die kernbedreiging en die belofte van die verdrag. Vredesopvoeding het 'n belangrike rol om te speel in die mobilisering van burgers ter ondersteuning van die totale uitskakeling van kernwapens.

Die universele implementering van die verbod verdrag is 'n uitdaging die Nuwe Kern Era inhou vir die hele internasionale burgerlike samelewing. Burgers van elke nasie het 'n verantwoordelikheid om hierdie uitdaging aan te pak. Die groot verantwoordelikheid val egter by die burgers van die vyf lede en van daardie paar ander kernnasies en diegene wat daarna streef om onder hulle te wees. Ons is diegene wat ons medeburgers moet oorreed om mee te doen aan meedoënlose pogings om ons regerings te oortuig om tot die verdrag toe te tree en om spesifieke en deursigtige planne te onderneem om toetsing, produksie en ontplooiing te staak en om die vernietiging van alle kernwapens in hul nasionale arsenale.

Universele implementering vereis wydverspreide en omvattende openbare onderwys. Vredesopvoeders word versoek om hierdie uitdaging in hul onderskeie professionele arenas aan te pak, en om dringender hul professionele vermoëns te bring om by te staan ​​in en die openbare onderwyspogings van die talle burgerlike samelewingsorganisasies wat nou mobiliseer vir 'n hernieude, kragtige en effektiewe globale beweging vir die afskaffing van kernwapens. Laat ons almal saam met ons kragte die kernterreur die hoof bied.

Voorstelle vir die bestudering van moontlikhede vir en opvoedkundige optrede in die rigting van die universele implementering van die verdrag oor die verbod op kernwapens

  1. Lees die Verdrag oor die verbod op kernwapens om vertroud te raak met die kernbeginsels en raamwerk van implementering daarvan. Bepaal hoe jy dit kan opsom vir bespreking met medeburgers.
  2. Die teks begin met 'n verklaring van beginsels en rasionaal wat die verdrag onderlê. Elkeen van hierdie sal van spesiale belang wees vir spesifieke groepe burgers, wat die basis bied van bespreking wat die voorspraak vir toetreding tot die verdrag deur daardie onderskeie groepe soek. dit wil sê inheemse mense, vroue, en diegene in stoor- en toetsareas, onder andere.
  3. Kyk na die verskillende burgerlike organisasies wat betrokke is by die anti-kernbeweging om een ​​te kies waarmee jy vrywillig sal help met die ontwikkeling van openbare onderwysprogramme en -materiaal om op te voed vir toetreding tot en implementering van die verdrag.
  4. Ontwerp 'n ondersoek oor die dringendheid van optrede wat die waardes en rasionaal vir die verdrag oorweeg vir gebruik in formele onderwysinstellings.
  5. Hersien die besonderhede van implementering om 'n klaskamersimulasie van die prosesse te konstrueer om studente se begrip van die politiek van implementering te verbeter.
  6. Stuur jou navrae en simulasiebeskrywings na die Global Campaign for Peace Education om met ander opvoeders en kernafskaffingsaktiviste gedeel te word.

-BAR, 6/7/22

 

 

 

naby
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo