Nuwe boek: Reclaimative Post-Conflict Justice

"Hierdie boek is 'n onontbeerlike bron vir die bou van vredeskennis en die aanvang van vredesaksie deur die strewe na geregtigheid." - Betty A. Reardon

Herwinnende geregtigheid na konflik: Demokratisering van geregtigheid in die Wêreldtribunaal oor Irak

Deur Janet C. Gerson en Dale T. Snauwaert

Uitgegee deur Cambridge Scholars Publishing, 2021

Hierdie boek bied 'n belangrike bydrae tot ons begrip van geregtigheid na konflik as 'n noodsaaklike element van globale etiek en geregtigheid deur 'n verkenning van die Wêreldtribunaal oor Irak (WTI). Die 2003 -oorlog in Irak het wêreldwye protesoptogte veroorsaak en debatte oor die onwettigheid en onwettigheid van die oorlog ontketen. In reaksie hierop is die WTI georganiseer deur anti-oorlogs- en vredesaktiviste, internasionale regskenners en gewone mense wat aanspraak gemaak het op die regte van wêreldburgers om die oorlogsverantwoordelikhede van amptelike owerhede, regerings en die Verenigde Nasies, sowel as hul skending van die wêreldwye openbare wil. Die demokratiserende, eksperimentele vorm van die WTI was herstellende geregtigheid na konflik, 'n nuwe konseptualisering op die gebied van post-konflik en geregtigheidstudies. Hierdie boek dien as 'n teoretiese en praktiese gids vir almal wat die doelbewuste demokrasie wil herwin as 'n lewensvatbare grondslag vir die herlewing van die etiese norme van 'n vreedsame en regverdige wêreldorde.

Koop die boek via Cambridge Scholars Publishing

Oor die outeurs

Janet C. Gerson, EdD, is onderwysdirekteur by die International Institute on Peace Education en was mede-direkteur van die Peace Education Center aan die Columbia Universiteit. Sy ontvang die 2018 Lifetime Achievement Award in Human Dignity and Humiliation Studies en die 2014 Peace and Justice Studies Association Award for Public Deliberation on Global Justice: The World Tribunal on Iraq. Sy het hoofstukke bygedra tot menswaardigheid: praktyke, diskoerse en transformasies (2020); Verken Betty A. Reardon se perspektief op vredesopvoeding (2019); The Handbook of Conflict Resolution (2000, 2006); en Leer om die oorlog af te skaf: Onderrig na 'n kultuur van vrede (2001).

Dale T. Snauwaert, PhD, is professor in filosofie van opvoeding en vredestudies en direkteur van die nagraadse sertifikaatprogram in die fondamente van vredesopvoeding en die voorgraadse minderjarige in vredestudies aan die Universiteit van Toledo, VSA. Hy is die stigter -redakteur van In Factis Pax: Online Journal of Peace Education and Social Justice, en ontvang 'n Fulbright -spesialistoelaag vir vredesopvoeding in Colombia. Hy het gepubliseer oor onderwerpe soos demokratiese teorie, teorieë van geregtigheid, die etiek van oorlog en vrede, die normatiewe grondslae van vredestudies en die filosofie van vredesopvoeding. Sy onlangse publikasies sluit in: Betty A. Reardon: A Pioneer in Education for Peace and Human Rights; Betty A. Reardon: Sleuteltekste in geslag en vrede; en Menseregte-opvoeding, onder meer as Universalisme en Relativisme: 'n Relasionele Hermeneutiek vir Globale Geregtigheid (met Fuad Al-Daraweesh).

voorwoord

Deur Betty A. Reardon

Mort, "Daar is niks so prakties as 'n goedgemaakte teorie nie."

Betty, "Inderdaad, en daar is niks so prakties vir die maak van teorie as 'n goed gedefinieerde konsep nie."

Ek onthou die bogenoemde uitwisseling van 'n paar jaar gelede met wyle Morton Deutsch, 'n wêreldwyd gerespekteerde pionier op die gebied van konflikstudies, terwyl ek hierdie boek hersien het, 'n teoreties en konseptueel baanbrekende werk. Janet Gerson en Dale Snauwaert bied die hele gebied van vredeskennis, navorsing, opvoeding en aksie, 'n innoverende en waardevolle bydrae tot hoe ons oor die noodsaaklikheid van geregtigheid dink en daaroor handel as die grondslag van vrede. Daardie grondslag, duidelik verwoord in die Universele Verklaring van Menseregte en talle ander normatiewe uitsprake, gedwarsboom en geskud soos dit is, bly die etiese grondslag om die veelvuldige vorme van geweld wat die vredesproblematiese uitmaak, uit te daag.

Reclaimative Justice: Demokratisering van geregtigheid in die Wêreldtribunaal oor Irak bevat drie essensiële elemente wat die mees belowende kontemporêre vredesaksie inlig; geregtigheid, die reg en die burgerlike samelewing. Dit plaas 'n inisiatief van die hedendaagse internasionale burgerlike samelewing binne die raamwerk van die teorieë van geregtigheid wat deel uitmaak van die moderne politieke filosofie. Dit beoordeel die sienings en houdings ten opsigte van die nut van die wet ten opsigte van die bereiking van volhoubare vrede en demokrasie. Die belangrikste is dat dit 'n innoverende konsep van 'post-konflik geregtigheid' bied. As geregtigheid min of geen prioriteit geniet in openbare beleidsvorming nie, en demokrasie as 'n droom van dwase beskou word, bied hierdie boek 'n goed gedokumenteerde gevallestudie aan, wat aantoon dat strewe na geregtigheid nie nutteloos is nie en demokrasie nie 'n dwase droom is nie . Dit wys ons dat die regte en juridiese prosesse, selfs met al hul probleme met uitgedaagde bronne, interpretasie en uitvoering, steeds nuttige instrumente bly om 'n regverdige wêreldorde te bou.

Geregtigheid, die konseptuele kern van demokrasie, en sy twee fundamentele en integrale katalisators, die reg en die burgerlike verantwoordelikheid, is die kern van verskeie volksbewegings wat poog om die legitimiteit van geweld as 'n politieke strategie te verminder en uiteindelik uit te skakel. Van nasionale voorbeelde soos die Amerikaanse burgerregtebeweging tot internasionale mobilisering, soos die wat Resolusie 1325 van die Veiligheidsraad oor Vrouevrede en -veiligheid en die Verdrag oor die Verbod op Kernwapens bereik het, het 'n poging om ongeregtigheid te oorkom, die meeste georganiseerde, nie -gouvernementele burgerlike optrede veroorsaak. . Burgers uit alle streke van die wêreld werk saam: om die uiteindelike ekosidiese geweld van kernwapens af te weer; om die verwoesting van gewapende konflik te voorkom en te beëindig; die vernietiging van die biosfeer wat inherent is aan klimaatsverandering terughou; en om die uiteenlopende, stelselmatige skendings van menseregte te oorkom wat menslike gelykheid en waardigheid vir miljoene mense uit die weg ruim, is hulle besig met strewe na geregtigheid. Gerson en Snauwaert eer hulle om die stryd van die internasionale burgerlike samelewing met die veelvuldige kwessies en raaisels wat deur die Wêreldtribunaal oor Irak (WTI) opgelos moet word, te vertel en te beoordeel. Die proses het burgerlike verantwoordelikheid op globale vlak duidelik openbaar, en die deelnemers beweer dat hulle aktiewe burgers is, eerder as passiewe onderwerpe van die internasionale politieke orde. Die tribunaal was een van die verskeie uitnemende prestasies van die internasionale burgerlike samelewing wat hierdie eeu, wat nou sy derde dekade betree het, gekenmerk het as 'n toenemende outoritarisme, aangespoor deur die oortreding van die wet en die toenemende onderdrukkende geweld. Tog was dit ook een van ongekende burgerlike optrede in die rigting van die herbevestiging van demokrasie deur middel van die burgerlike samelewing.

Een so 'n aksietendens, die historiese raamwerk waarin hierdie saak geleë is, is dié van volksgeregtes, inisiatiewe van die burgerlike samelewing wat onderneem word wanneer staats- en interstaatlike regsinstellings geen hoop bied op 'n regverdige oplossing van konflikte of die herstel van skade aan burgers weens die skending van algemene norme, van onderdrukking van persone tot en met die ondermyning van menslike veiligheid. Sedert die byeenkoms van die internasionale Russell-Sartre-tribunaal in Stockholm in 1966 om die onwettigheid en onsedelikheid van die Viëtnam-oorlog bloot te stel, en die wat verantwoordelik was vir die veelvuldige oorlogsmisdade wat tydens die nuttelose en duur gewapende konflik gepleeg is, aan te spreek, WTI, die burgerlike samelewing het georganiseer om die verantwoordelike te verantwoord vir ongeregtighede wat die basiese sosiale kontrak oortree wat die staat verantwoordelik hou om die wil van die burger te vervul. As state nie hul verantwoordelikhede nakom nie, die wettige beperkings op hul mag vertrap en die wil van die mense doelbewus in die wiele ry, het burgers onafhanklike inisiatiewe onderneem om - ten minste - die onreg van sulke situasies vas te stel en die skuld daarvan te verklaar verantwoordelik. In sommige gevalle soek hierdie burgers steeds regsgeding binne regeringsstelsels op nasionale en internasionale vlak. Sommige van hierdie inisiatiewe wat die beleidmakers se aandag getrek het, het, soos die skrywers illustreer, gewissel van 'n reeks openbare verhore oor geweld teen vroue, soos dié wat op die NGO -forum gehou is in samewerking met die VN se vierde wêreldkonferensie in 1995 op Vroue, tot die noukeurig saamgestelde Internasionale Tribunaal oor Seksuele Slawerny in Oorlogstyd wat in 2000 in Tokio gehou is, berig op Japannese televisie, en sy bevindings is ingedien by die VN -Kommissie vir Menseregte (Nou die Menseregtekomitee.) Georganiseer en uitgevoer onder 'n Die grondwet wat noukeurig gekonstrueer is, beweer dat dit 'n uitbreiding is van die oorspronklike oorlogstribunaal in Tokio, wat saamgestel is om die verantwoordelikheid vir die misdade wat Japan gepleeg het tydens die militêre uitvoering van die Tweede Wêreldoorlog te vestig. Die tribunaal word beskou as een van dié waarin die staat die proses uitgevoer het. Die tribunaal in Tokio in 2000 het geregtigheid gesoek vir duisende "troosvroue", wat in die oorspronklike verhoor geïgnoreer is, wat stelselmatig en voortdurend onderworpe was aan verkragting in bordele wat deur die Japannese weermag tydens die Tweede Wêreldoorlog bestuur is. Hierdie tribunaal van die burgerlike samelewing was 'n model van juridiese kundigheid in die hande van 'n groep toegewyde wêreldburgers. Alhoewel nie een van hierdie prosedures formele staats- of interstaatlike erkenning gehad het nie, het dit 'n beduidende morele krag en het dit die nut van regsargumente geïllustreer om die onregte wat hulle aangespreek het, te belig en op te klaar. En, van groot belang vir die evolusie van die werklike wêreldburgerskap, het hulle die vermoë van die burgerlike samelewing getoon om hierdie argumente te voer.

Die WTI, soos Gerson en Snauwaert vertel, is beslis 'n landmerk in die eeue oue beweging om die kragwet vervang met die krag van die wet. As sodanig behoort dit bekend te wees vir almal wat hulself as deel van die beweging beskou, en vir almal wat hulle beywer om die veld van vredeskennis 'n belangrike bydraende faktor te wees om by te dra tot die doeltreffendheid daarvan. WTI is nie geheel en al deur die internasionale reg gelei nie, waarvan die afwyking en misbruik daartoe gelei het dat sommige deelnemers die toepassing van die relevante internasionale standaarde verwerp het. Dit moet nietemin 'n belangrike plek in die geskiedenis van die burgerlike samelewing kry wat erkenning gee aan en die internasionale reg toepas en in gevalle soos die Tokio-tribunaal erken. Dit moet ook deel uitmaak van die leer wat bedoel is om sulke burgerlike optrede moontlik te maak.

Sonder gepaste konseptualisering kan die leer egter nie gekweek word nie, en ook nie die aksies wat ontwerp en uitgevoer word nie. Om hierdie rede beskou die besorgdheid van 'n vredesopvoeder oor die nodige leer dat die konseptualisering van herwinnende geregtigheid, die kern van hierdie werk, 'n belangrike bydrae tot die veld is. Uit hul hersiening en beoordeling van hierdie saak het die skrywers 'n nuwe konsep gedistilleer, wat die omvang van die vorme van geregtigheid wat deur die eeue van die evolusie van demokrasie ontwikkel is, verbreed het en soms in nasionale en internasionale reg gekodeer is. Hulle verslag toon 'n poging van die burgerlike samelewing, wat voortspruit uit twee noodsaaklike politieke beginsels wat deel uitmaak van die internasionale orde na die Tweede Wêreldoorlog; openbare beleid moet gebaseer wees op die wil van die burger, en strewe na geregtigheid is 'n primêre verantwoordelikheid van die staat. Beide beginsels is geskend in die oorlog wat die United Stated teen Irak begin het. Kortom, die WTI was 'n poging om herwin populêre soewereiniteit, die oorspronklike politieke konsep van die moderne state wat in die middel van die twintigste eeu 'n internasionale orde gevorm en onderneem het om 'die oorlogsplaag te vermy'. Teen die begin van die huidige eeu het hierdie state hierdie doel verweer en die beginsels in hierdie en ander gevalle ernstig oortree.

WTI, beweer die skrywers, was 'n herwinning van die fundamentele norme wat ingesluit is in die internasionale orde na die Tweede Wêreldoorlog, gebou op die Verenigde Nasies as die institusionele sentrum van 'n wêreldsamelewing wat toegewyd is aan die bereiking en handhawing van vrede en tot universele erkenning van fundamentele regte en waardigheid vir alle mense. Dit moet beklemtoon word dat die norme, soos opgemerk, gewortel was in die oorspronklike idee van en stryd om demokrasie, dat die wil van die mense die basis van bestuur en openbare beleid moet wees. Die tribune self het ontstaan ​​uit die woede van die burgers oor die oortreding van die beginsel deur die meeste, en veral die magtigste, lidlande wat die internasionale orde uitgemaak het. Soos die skrywers skryf, het 'n opkomende, toegewyde en gefokusde wêreldwye burgerlike samelewing onreg beleef in hierdie uiters stoute en flagrante stryd teen die normatiewe praktyke en die internasionale wet wat bedoel is om die hard gewonne te handhaaf (as dit steeds wil in sy voornemens en vermoëns om geregtigheid te bewerkstellig) en vrede,) opkomende wêreldwye orde. Die organiseerders het bymekaargekom om 'n gemeenskaplike verbintenis tot konfrontering en soek van geregtigheid in hierdie geval, besig met 'n proses wat deur die outeurs beskou word as 'n nuwe vorm van 'geregtigheid na konflik'.

Die konsep van herwinnende geregtigheid hou egter die potensiaal in vir 'n veel wyer toepassing as post -konflik situasies. Ek sou aanvoer dat dit van toepassing is op ander bewegings vir sosiale en politieke verandering. Veral omdat dit die praktiese realiteit van globale burgerskap belig het, wat nog steeds grootliks 'n swak gedefinieerde strewe is soos dit in die huidige literatuur van internasionale onderwys verskyn. Binne die raamwerk van die burgerlike samelewing of mense se tribunale word wêreldburgerskap besef, aangesien individuele burgers van verskillende nasies, wat binne 'n transnasionale arena optree, in staat gestel word om saam te werk na 'n gemeenskaplike globale doel. Kortom, burgers bemagtig die burgerlike samelewing om in noodsaaklike gevalle op te tree om die openbare voordeel te verseker, soos state in die Westfale stelsel sou doen. Namate die stelsel in moderne state ontvou het, met die doel om demokrasie na te streef, sou openbare welstand bepaal word deur die wil van die mense.

Deur die eeue heen is die wil van die mense herhaaldelik vertrap deur diegene wat die staatsmag gehad het, nooit ernstiger as deur die diktatoria nie, ontmantel en tot wettige aanspreeklikheid gebring in die nasleep van die Tweede Wêreldoorlog in 'n proses wat tot 'n mate mense se tribunale geïnspireer het en tot stand gekom het in die Neurenberg -beginsels, insluitend die burgerlike plig om onregverdige en onwettige staatsoptrede te weerstaan, die beginsel van individuele verantwoordelikheid om onwettige en onregverdige staatsoptrede te weerstaan. Daardie jare het ook instellings en konvensies tot stand gekom wat daarop gemik was om demokratiese beginsels en praktyke weer in te stel, en dit verder te strek as hul Europese oorsprong. Hierdie na -oorlogse internasionale orde was bedoel om terug te keer na die idee van volkssoewereiniteit as die politieke uitdrukking van die fundamentele menswaardigheid wat individue en die verenigings wat hulle vorm, insluitend en veral state, soek. Sedert die stigting van die VN en ander interstaatlike organisasies, state, word dit vermoedelik uitgespreek in die Amerikaanse Onafhanklikheidsverklaring, gevorm om dieselfde inherente regte te verseker as wat die VN die grondslag van vrede verklaar. Geregtigheid, gelees as die verwesenliking en beskerming van daardie regte, is erken as die leidende doel van demokratiese politieke ordes. Maar geregtigheid, so gedefinieer, is ook ondervind en onderdruk deur die leierskap van baie lidlande wat dit vrees as 'n bedreiging vir die houers van mag. Herwinnende geregtigheid daag die legitimiteit van politieke ordes uit wat die vermoedelike fundamentele doel van state verwaarloos en die gevolge van die vrees vir geregtigheid konfronteer.

Hierdie konseptuele hulpmiddel bied nuwe hoop aan diegene wat self-geïdentifiseerde demokrasieë wil bevry uit die greep van die hedendaagse wêreldwye opkoms van outoritarisme. Geen politieke konsep is meer relevant of noodsaakliker in hierdie tyd van uiterste afkeur van regeringsverantwoordelikheid teenoor burgers nie. Die nut daarvan is veral relevant vir die nog meer skadelike neiging van die agteruitgang van juridiese stelsels, howe en regters en wetgewende, gewilde verteenwoordigende instellings deur diegene wat oor die uitvoerende gesag beskik (nie altyd wettig nie). Outoritêre regimes in verskillende lande verdraai administratiewe en militêre instellings om hul eie belange te handhaaf en uit te brei. In die lig van hierdie onreg, is relevante konsepte sowel as transnasionale burgerlike optrede, soos dié wat in die WTI vervat is, dringend noodsaaklik. Die idee van herwinnende geregtigheid reageer op hierdie dringendheid.

Hierdie nuut gedefinieerde konsep is bowenal 'n waardevolle leer- en analitiese hulpmiddel vir beoefenaars van vredesopvoeding en bouers van vredeskennis. Konsepte is ons primêre denkinstrumente. Konseptuele raamwerke word in vredesopvoeding gebruik om die inhoud van die problematiek wat aangespreek word in kaart te bring in die veelvuldige vorme van reflektiewe ondersoek wat die vredesopvoedingsprogramme kenmerk. Die nut van sulke kurrikula moet beoordeel word aan die hand van die politieke doeltreffendheid wat dit bied. Ek sou beweer dat hierdie uitkomste grootliks bepaal word deur die relevansie van die raamwerke van die leernavrae. Raamwerke kan nie saamgestel word of navrae opgestel word sonder relevante konsepte om dit te ontwikkel nie. Aangesien die konsep van konfliktransformasie 'n heel nuwe dimensie gebring het vir die manier waarop geskille opgestel en opgelos kan word, met die oog op 'n fundamentele verandering in die onderliggende toestande wat dit veroorsaak het, bring die konsep van herwinnende geregtigheid 'n nuwe, rekonstruktiewe doel vir bewegings na ongeregtigheid oorkom en verander, en na die opvoeding wat burgers voorberei om aan hierdie bewegings deel te neem. Dit bied 'n basis om onderwys vir politieke doeltreffendheid te vergemaklik. Dit bied 'n middel om die teoretiese raamwerke van geregtigheid te verdiep en duidelik te maak, sodat hulle sowel as die opvoeding om die teorieë meer effektief te maak in die uitwerking van die politiek van geregtigheid. In so 'n dong sal dit voortgaan om burgers te bemagtig en regerings tot verantwoordelikheid te roep. Hierdie nuwe weg vir die herstel van demokrasie is die goeie teorie wat Morton Deutsch so prakties gevind het, en die konsep wat ek beweer het dit moontlik gemaak om die teorie te verwoord. Hierdie boek is 'n onontbeerlike bron vir die bou van vredeskennis en die aanvang van vredesaksie deur die strewe na geregtigheid.

BAR, 2/29/20

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo