Macalester College soek voltydse ampstermyn. of Assos. Professor in opvoedkundige filosofie, beleid en voorspraak

Macalester College, Opvoedkundige Studies

Ons soek kandidate wat onderwys studeer deur middel van inter/transdissiplinêre kritiese filosofiese, historiese, politieke en/of kulturele perspektiewe. Ons is veral geïnteresseerd in die aanstelling van 'n kollega wie se geleerdheid, onderrig, advies en diens put uit geregtigheidsgebaseerde, bevrydende en transformerende kennisstelsels wat die breë materiële opvoedingsomstandighede waarmee die minderbevoorregte jeug en gemeenskappe te kampe het, histories en vandag, aanspreek . Hierdie klem sluit in, maar is nie beperk nie tot antirassisme/onderdrukking in die onderwys, kritiese rasteorieë, etniese studies, queer-studies, geslags- en seksualiteitsstudies, diaspora/migrasie/immigrasie-studies, kritieke gestremdheidstudies, omgewingsvolhoubaarheid/landgebaseerde pedagogiek , inheemse studies en/of dekoloniale studies in die onderwys.

Posisie -ID:Macalester-Opvoedkundige studies-ASSISTENTASSOCIATE PROFESSOR [# 19318]
Posisie Titel:Assistent/medeprofessor in opvoedkundige filosofie, beleid en voorspraak
Posisie tipe:Fakulteit gehuur/verblyfreg
Posisie ligging:Saint Paul, Minnesota 55105, Verenigde State
Aansoek sperdatum:2021/10/01 11:59PM
kliek hier vir meer inligting en om aansoek te doen

Die Departement Opvoedkundige Studies by Macalester College is op soek na 'n voltydse ampstermyn-assistent-professor of medeprofessor op die gebied van opvoedingsfilosofie, beleid en voorspraak wat in September 2022 begin. Ons soek kandidate wat onderwys studeer deur middel van inter/transdissiplinêre kritiese filosofiese, historiese, politieke en/of kulturele perspektiewe. Ons is veral geïnteresseerd in die aanstelling van 'n kollega wie se geleerdheid, onderrig, advies en diens put uit geregtigheidsgebaseerde, bevrydende en transformerende kennisstelsels wat die breë materiële opvoedingsomstandighede waarmee die minderbevoorregte jeug en gemeenskappe te kampe het, histories en vandag, aanspreek . Hierdie klem sluit in, maar is nie beperk nie tot antirassisme/onderdrukking in die onderwys, kritiese rasteorieë, etniese studies, queer-studies, geslags- en seksualiteitsstudies, diaspora/migrasie/immigrasie-studies, kritieke gestremdheidstudies, omgewingsvolhoubaarheid/landgebaseerde pedagogiek , inheemse studies en/of dekoloniale studies in die onderwys. Daarbenewens word kandidate wat deelneem aan vorme van gemeenskapsgerigte/deelnemende beurs en navorsing sterk aangemoedig om aansoek te doen. Verantwoordelikhede sluit in onderrigkursusse in opvoedkundige studies wat strek van kurrikulum en pedagogiek, tot openbare beleid, tot navorsingsmetodes wat weerspieël departementele beginsels van integrerende teorie, betrokke ondersoek, jeug/gemeenskapsgesentreerde praktyk, pluralisme en billikheid en sosiale voorspraak. Suksesvolle kandidate sal ook voorgraadse studente adviseer en geleenthede hê om kursusse te ontwerp wat nie net die hoofvakke van opvoedkundige studies betrek nie, maar ook bydra tot relevante algemene onderwysvereistes (bv. interdissiplinêre kurrikulêre programme oor die kampus heen. Vereiste kwalifikasies: Die suksesvolle kandidaat beskik oor 'n verwerfde doktorsgraad in opvoedingsfilosofie, opvoedkundige grondslae, opvoedkundige beleid of ander toepaslike dissiplines en velde.

Macalester College is verbind tot diversiteit, gelykheid en insluiting van studente en fakulteite. Sterk kandidate sal 'n rekord van ervaring hê of toegewyd wees om uiteenlopende studente te onderrig. Benewens die onderstaande materiaal*, moet aansoekers ook 'n diversiteitsverklaring (nie langer as 2 bladsye nie) indien wat vorige ervarings en/of moontlike toekomstige bydraes tot inklusiewe uitnemendheid op die gebied van navorsing, onderrig, diens en/of uitreik bespreek. . In die diversiteitsverklaring moet aansoekers besin oor hul ervaring en visie rakende die onderrig en mentorskap van studente uit verskillende agtergronde.

Macalester College is 'n hoogs selektiewe, private liberale kunskollege in die lewendige metropolitaanse gebied Minneapolis-Saint Paul, met 'n bevolking van ongeveer drie miljoen mense en die tuiste van talle kolleges en universiteite, waaronder die Universiteit van Minnesota. Die uiteenlopende studentekorps van Macalester bestaan ​​uit meer as 2000 voorgraadse studente uit al 50 state en die District of Columbia en 98 lande. Die kollege handhaaf 'n jarelange verbintenis tot akademiese uitnemendheid met 'n spesiale klem op internasionalisme, multikulturalisme en diens aan die samelewing. As 'n gelyke geleentheid -werkgewer wat regstellende pogings ondersteun om diversiteit tussen die fakulteite te bewerkstellig, moedig Macalester College sterk aansoeke aan van vroue en lede van onderverteenwoordigde minderheidsgroepe.

*Om aansoek te doen, dien elektronies 'n aansoekbrief in waarin u u navorsings- en onderrigbelangstellings, CV, nagraadse skoolafskrif, 'n pedagogiese verklaring, 'n diversiteitsverklaring, bewys van effektiewe onderrig (bv. Leerplanne, terugvoer van studente) en 'n lys van drie verwysings, insluitend inligting aan Academic Jobs Online. Verwysings sal gekontak word om aanbevelingsbriewe vir kandidate op die kortlys te verskaf. Aansoeke wat teen 1 Oktober 2021 ontvang is, ontvang die eerste oorweging.

Wees die eerste om te kommentaar lewer

Sluit aan by die bespreking ...