Sleutelrol vir universiteite in die Afrika-onderwysstrategie wat Vredesonderwys insluit

(Oorspronklike artikel: Karen MacGregor, University World News, 5 Februarie)

Daar is 'n sterk beroep op die versterking van universiteite en navorsing in die nuwe Kontinentale Onderwysstrategie vir Afrika 2016-2025. Die doelwitte daarvan sluit in die bevordering van nagraadse en post-doktorale opleiding en groeiende mededingende toekennings om jong akademici te koester, meer internasionale navorsingsamewerking en die uitbreiding van sentrums vir uitnemendheid en institusionele bande.

Die strategie, goedgekeur deur staatshoofde wat die 26ste Afrika-Unie-beraad in Addis Abeba verlede Sondag 31 Januarie bygewoon het, dring ook daarop aan dat regerings hul verbintenis nakom om 1% van die bruto binnelandse produk aan navorsing te bestee en 'bevorderlike omgewings' vir navorsing en innovasie te skep. deur voldoende infrastruktuur en hulpbronne te bied.

Tersiêre onderrig en navorsing het meer spanning gekry as in vorige onderwysverklarings, wat die kontinentale besef van hul belang vir groei en ontwikkeling weerspieël.

Die kontinentale onderwysstrategie vir Afrika 2016-2025, of CESA 16-25, word gedryf deur 'n begeerte om gehalte-onderwys en -opleiding te bewerkstellig wat die kontinent voorsien van "doeltreffende menslike hulpbronne wat aangepas is vir die kernwaardes van Afrika en daarom die visie en ambisies van die Afrika-unie kan bereik".

Die leidende beginsels is dat kennisgenootskappe gedryf word deur bekwame mensekapitaal; holistiese, inklusiewe en billike onderwys en lewenslange leer is 'n sine qua non vir volhoubare ontwikkeling; en goeie bestuur, leierskap en aanspreeklikheid is uiters belangrik.

Verder is geharmoniseerde onderwys- en opleidingstelsels noodsaaklik vir die verwesenliking van mobiliteit binne Afrika en akademiese integrasie deur streeksamewerking; en kwaliteit en relevante onderwys en navorsing is die kern van innovasie, kreatiwiteit en entrepreneurskap.

Die strategie vir tien jaar word ondersteun deur kommunikasie-, bestuur- en implementeringsraamwerke vir aflewering. Vanweë die omvang van die take wat dit oplewer, word belanghebbendes die vryheid gegee om ondersteuningsinisiatiewe saam met CESA 10-16 te skep.

agtergrond

Die Afrika-unie en streeksliggame het visies en strategiese raamwerke opgestel in elke faset van 'n Afrika-Renaissance. Die nuutste is Agenda 2063, waarin die strategieë in kaart gebring word wat nodig is om 'n welvarender, veiliger, vreedsamer en demokratiese Afrika te bewerkstellig.

Die Afrika-unie en streeksliggame het visies en strategiese raamwerke op elke faset van 'n Afrika-Renaissance opgestel. Die nuutste is Agenda 2063, wat die strategieë wat nodig is om 'n welvarender, veiliger, vreedsame en demokratiese Afrika.

CESA 16-25 wys daarop dat daar ongekende groei in Afrika-ekonomieë was, terwyl ander streke trae uitbreiding ervaar het. Afrika het oorvloedige natuurlike hulpbronne en is die jongste kontinent ter wêreld - maar die potensiaal daarvan kan slegs gerealiseer word deur meer en beter opleiding en opleiding.

“Hierdie oproep is herhaal deur nasionale regerings, streeksgemeenskappe en kontinentale groeperings. Gedurende die afgelope twee dekades het hulle baie belê in die onderrig en opleiding van Afrikaanse kinders en jeugdiges en het strategiese beleidsraamwerke verwoord en beplan om toeganklike, dinamiese en relevante onderwysontwikkeling te bewerkstellig. ”

Die Afrika-unie het twee dekades van onderwys geloods, waarvan die laaste in 2015. Agenda 2063 bied 'n padkaart vir die ontwikkeling van Afrika. Die wêreldwye ontwikkelingsprogram van die Verenigde Nasies na 2015 was 'n noodsaaklike stap in die implementering van Agenda 2063.

Onder die Afrika-unie het onderwysministers in Februarie 2015 in Rwanda konsultasies gehou om Afrika se onderwysagenda na 2015 te verwoord. Die uitkomste is onderskryf deur die World Education Forum wat in Mei 2015 in Incheon, Suid-Korea, gehou is. CESA 16-25 bied maatstawwe vir Afrika wat die vasteland sal help om wêreldwye onderwysdoelwitte te bereik.

Tersiêre onderwys

Afrika se onderwyspiramide het 'n breë basis van 79% deelname op primêre vlak, 'n 'baie smal middel' van 50% deelname op sekondêre vlak en 'n 'mikroskopiese' top van 7% op tersiêre vlak. Onderwysstelsels is ook van lae gehalte, en hulle slaag nie daarin om met ekonomiese en sosiale sektore te artikuleer nie, en daar is ongelykhede en uitsluiting op alle vlakke.

Die belangrikste fokus van die strategie is om die vermoë van ministeries om beleid te formuleer en hervormings te implementeer, te versterk. Nog 'n belangrike fokuspunt is die opstel van onderwysbeleid met ekonomiese en sosiale sektore "om die ontwikkeling van nasionale menslike hulpbronne 'n topprioriteit te maak en 'n ontvanger van aansienlike en volgehoue ​​belegging in die komende jare".

Oor tersiêre onderrig wys die strategie daarop: "Feitlik alle ontwikkelingsrolspelers is dit nou eens dat vir enige betekenisvolle en volhoubare ekonomiese groei wat gerealiseer en volgehou moet word, tersiêre opleiding sentraal in die ontwikkelingsagenda van lande moet geplaas word."

"Lande regoor die wêreld streef daarna om die sektor te bou, hetsy onder druk, soos in Afrika, of as deel van hul strategiese ontwikkelingsplan soos in ontwikkelde en opkomende lande."

Die Wetenskap-, tegnologie- en innovasiestrategie vir Afrika 2024beklemtoon die belangrikheid van hoër onderwys omdat dit die grootste navorsingsentrums in Afrika het wat verantwoordelik is vir die grootste deel van die wetenskaplike produksie.

Hoër onderwys, voeg CESA 16-25 by, bied 'n gunstige omgewing vir die ontwikkeling en ontginning van wetenskap, tegnologie en innovasie om volhoubare groei en ontwikkeling te ondersteun. Dit verbeter mededingendheid in navorsing, innovasie en entrepreneurskap en vereis “meer en meer gehalte-universiteitstudies uit Afrika-state”.

Maar daar is probleme met toegang.

Ondanks indrukwekkende groei in tersiêre opleiding gedurende die afgelope twee dekades, is die registrasie in Afrika steeds net gemiddeld ongeveer 7% van die ouderdomsgroep. Privaat verskaffers het 'n belangrike rol in groei gespeel en skryf tans 25% van die studente op die vasteland in.

Terwyl baie lande die gebiede van wetenskap en tegnologie beywer, word die "inskrywingslandskap steeds oorheers deur geesteswetenskappe en sosiale wetenskappe", lui die strategie.

'Kwaliteit en relevansie van universiteitsopleiding is al 'n geruime tyd kommerwekkend in die sektor. Nagraadse opleiding bly onderontwikkeld en sy bydrae tot navorsing en innovasie bly maar min. ”

Buite Suid-Afrika en Egipte is geen Afrika-universiteite op die wêreldranglys nie. Die sektor “worstel met aansienlike ongelykhede in geslag, sosiale klas, geografiese ligging, minderheidsgroepe en gestremdheid onder andere”.

CESA 16-25 beklemtoon die heroriëntering van inskrywings, nagraadse opleiding, en navorsing en innovasie gekoppel aan ontwikkeling as uitdagings.

'Die vermoë om die groot aantal gegradueerdes van sekondêre onderwysstelsels op te neem, vereis die bou van bykomende moderne infrastruktuur en die verskaffing van innoverende opleidingsmetodologieë met behulp van IKT's en aanlynkursusse.

'Tersiêre opleiding in Afrika word ook gekonfronteer met 'n ouer wordende bevolking van professore en opleiers,' sê dit en daar is 'n dringende behoefte om die onderwysmag te hernu. Die werks- en lewensomstandighede van fakulteite en studente moet verbeter word om meer jongmense te lok.

"Die stygende koste van tersiêre onderrig is ook 'n belangrike uitdaging, en kontinentale en subregionale integrasie-skemas - byvoorbeeld harmonisering - gekombineer met betrokkenheid in die private sektor, is 'n sleutel tot die uitbreiding van toegang, bevordering van relevansie en bevordering van kwaliteit."

Strategiese doelstellings

CESA 16-25 karteer die strategieë wat nodig is om 'n meer welvarende, veilige, vreedsame en demokratiese Afrika te bewerkstellig. Dit gee 'n uiteensetting van 12 strategiese doelstellings wat ondersteun word deur spesifieke werkareas, insluitend die bevordering van vredesopvoeding en konflikvoorkoming en -oplossing op alle vlakke van onderwys en vir alle ouderdomsgroepe. 

CESA 16-25 skets 12 strategiese doelstellings wat ondersteun word deur spesifieke werksareas:

 • 1. Maak die onderwysprofessie lewendig om kwaliteit en relevansie op alle onderwysvlakke te verseker.
 • 2. Bou, rehabiliteer en ondersteun onderwysinfrastruktuur en ontwikkel beleid wat 'n permanente stresvrye en bevorderlike leeromgewing vir almal verseker, om sodoende toegang tot gehalte-onderwys op alle vlakke, insluitende informele en nie-formele instellings, uit te brei.
 • 3. Benut die vermoë van IKT om toegang, kwaliteit en bestuur van onderwys- en opleidingstelsels te verbeter.
 • 4. Verseker die verwerwing van die nodige kennis en vaardighede sowel as verbeterde voltooiingsyfers in alle groepe deur middel van harmoniseringsprosesse op alle vlakke vir nasionale en streeksintegrasie.
 • 5. Versnel prosesse wat lei tot geslagspariteit en billikheid.
 • 6. Begin omvattende en effektiewe geletterdheidsprogramme regoor die vasteland.
 • 7. Versterk die kurrikulums vir wetenskap en wiskunde in jeugopleiding en versprei wetenskaplike kennis en kultuur in die samelewing.
 • 8. Brei tegniese en beroepsgeleenthede op beide sekondêre en tersiêre vlak uit en versterk die skakel tussen die wêreld van werk en onderwys- en opleidingstelsels.
 • 9. Herleef en brei tersiêre onderrig, navorsing en innovasie uit om kontinentale uitdagings aan te spreek en wêreldwye mededingendheid te bevorder.
 • 10. Bevorder vredesopvoeding en voorkoming en oplossing van konflik op alle vlakke van onderwys en vir alle ouderdomsgroepe.
 • 11. Verbeter die bestuur van onderwysstelsels en bou kapasiteit vir die insameling, bestuur, analise, kommunikasie en gebruik van data.
 • 12. Skep 'n koalisie van belanghebbendes om aktiwiteite as gevolg van die implementering van CESA 16-25 te fasiliteer en te ondersteun.

Van belang vir hoër onderwys is die noodsaaklikheid om goed gekwalifiseerde onderwysers op te lei en deurlopende professionele ontwikkeling te lewer.

Daar is ook 'n sterk rol vir universiteite in die gebruik van IKT's om toegang tot onderwys, gehalte en bestuur te verbeter, insluitend om beleid te formuleer en onderwysbestuurders op te lei, die IKT-vermoëns van onderwysers en leerders te ontwikkel, Afrika-relevante aanlyn-inhoud te ontwikkel en mobiele en aanlyn te skep. onderwys- en opleidingsplatforms.

CESA 16-25 beklemtoon die belangrikheid van harmonisering en nasionale, streeks- en kontinentale kwalifikasieraamwerke om verskeie paaie na onderwys en opleiding te skep en streeksintegrasie sowel as sektorale en kontinentale mobiliteit van studente en gegradueerdes te vergemaklik.

Kwaliteitsversekeringsmeganismes, en stelsels vir monitering en evaluering van onderwys, moet ingestel en versterk word.

Strategieë om die CESA 16-25-doel te bereik om tersiêre onderwys en navorsing te herleef en uit te brei om Afrika-probleme aan te pak en wêreldwye mededingendheid te bevorder, is:

 • Nakom nasionale verpligtinge om 1% van die bruto binnelandse produk aan navorsing en innovasie toe te ken.
 • Skep bevorderlike omgewings vir navorsing en innovasie deur voldoende infrastruktuur en hulpbronne te bied.
 • Koppel navorsing aan die ontwikkeling van prioriteitsareas en die verbetering van wêreldwye mededingendheid.
 • Bevorder navorsing oor onderwys en tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding.
 • Konsolideer en brei uitnemende sentrums uit en verbeter institusionele skakels.
 • Bevorder internasionale navorsings- en ontwikkelingsamewerking gebaseer op kontinentale belange en eienaarskap.
 • Brei mededingende toekennings en toekennings en ander ondersteuningsmeganismes uit om jong akademici en bekwame navorsers te koester.
 • Versterk gehalte nagraadse en post-doktorale opleiding om voorsiening te maak vir die uitbreiding van tersiêre opleiding, sowel as om in die vraag na mensekapitaal op hoë vlak te voorsien.

Die verbetering van onderwys op alle vlakke moet gebaseer wees op bewyse, en gebrek aan inligting oor onderwys is 'n groot probleem. Die strategie vra vir versterkte data-insameling, -bestuur, -analise en -kommunikasie, die skep van inligtingstelsels vir onderwysbestuur, gereelde inligtingspublikasies en ondersteuning vir onderwysnavorsing en dinkskrums.

Die strategie stel tien jaar beleggingsplanne vir die onderwyssektor voor vir die vasteland, streke en lande. Regerings moet “die huidige nasionale onderwysbegrotings vir tien opeenvolgende jare met 10% verhoog en belê in toegang en kwaliteit van die stelsel op alle vlakke”.

Hulpbronmobilisering moet gediversifiseer word deur middel van Suid-Suid-samewerking, private beleggings, direkte buitelandse beleggings, die Diaspora en stigtings. Daar moet kostedeling tussen belanghebbendes wees, doeltreffendheidstoename in openbare instellings, uitbreiding van verskaffers van private onderwys en betrokkenheid by ontwikkelingsvennote in Afrika en daarbuite.

Politieke wil is die sleutel tot die sukses van die strategie. Op die vasteland is 'n komitee van tien staatshoofde - twee uit elke geografiese streek - saamgestel deur die Afrika-unie. Die missie is om die ontwikkeling van onderwys, wetenskap en tegnologie in Afrika te beywer.

(Gaan na die oorspronklike artikel)

Wees die eerste om te kommentaar lewer

Sluit aan by die bespreking ...