Op soek na vrede: Etnografie van 'n elite-skool in Indië

Ashmeet Kaur se doktorale navorsing getiteld 'In search of peace: Ethnography of an elite school in India' (2021) ondersoek die institusionalisering van vredesopvoeding in 'n formele skool.

AANWYSING: Kaur, A. (2021) Op soek na vrede: Etnografie van 'n elite-skool in Indië. [Doktorale proefskrif, TERI Skool vir Gevorderde Studies, Nieu-Delhi, Indië]

Abstract

Die stryd om vermensliking is lank reeds 'n beskawingskwessie. Maar vandag; dit het epistemologies noodsaaklik geword, en gee stem aan hedendaagse diskoers van herstrukturering van onderwys vir menslike agentskap. Education for Peace beoog nie net om bevoegdhede, waardes, gedrag en vaardighede te bou om geweld te konfronteer nie, maar word 'n praktyk waar die doel, dws waarom om te onderrig, die inhoud, dws wat om te onderrig en die pedagogie, dws hoe om te onderrig, bevorderlik word vir waardes van vrede te koester. (Kester, 2010:59). Dit voer die argument na vore dat voordat onderwys gebruik kan word om by te dra tot vrede, sy eie humanistiese potensiaal gered moet word (Kumar, 2018).

EfP se doel om vrede deur middel van onderwys te bou, word egter uitgedaag deur sy onversoenbaarheid met sy mees geformaliseerde manifestasie as tradisionele skoolopleiding. Gevolglik is hierdie navorsing gegrond op 'n bekommernis of hoofstroom van EfP moontlik is binne die strukture en prosesse van formele skoolopleiding soos dit vandag bestaan. Dit is vir hierdie doel die navorsing ondersoek institusionalisering van EfP maw om te verstaan ​​hoe dit in die praktyk in 'n formele skool gerealiseer word.

Hierdie institusionele etnografie ontsluit die diskursiewe dinamika van elite internasionale residensiële skool in Indië met die skuilnaam Rolland School om die aanname te beantwoord dat dit moontlik is om op te voed vir vrede of ter bevordering van vrede. (Kumar, 2018, Gur-Ze'ev, 2001). Die hoofdoelwit van die studie was om die wisselwerking tussen die institusionele praktyk van die skool en die ideale van EfP te ontleed. Dit ondersoek die uiteenlopende stemme wat ingebed is in die kruising van die teorieë van vrede en Rolland se opvoedkundige praktyke.

Daarom was die sentrale strewe om die kompleksiteite van institusionele praktyke te ondersoek in die dekonstruering van hoe modelle van EfP in sy alledaagse lewens gekonstrueer, oorgedra en ook ondermyn word. Vir hierdie doel verken hierdie navorsing 1) Hoe konseptualiseer Rolland EfP 2) Hoe dit EfP-praktyke moontlik maak/fasiliteer 3) Watter sistemiese en strukturele invloede beperk EfP-praktyke in die skool.

Die stukrag vir hierdie navorsing was gewortel in die geleefde ervarings en pedagogiese waarnemings van die alledaagse lewe by Rolland. Dit maak staat op die waarnemingsnavorsing wat uit die volgehoue ​​veldwerke ontwikkel is. Dit het ook skaduwee, klaskamerwaarnemings, gestruktureerde, semi-gestruktureerde onderhoude, reflektiewe notas en samestellingsaktiwiteite ingesluit om data te ontlok. Dit het die diversiteit van institusionele interaksies en sosiale prosesse bestudeer om sistemiese simbole en betekenisse te verstaan. Die dik beskrywings van hoe akteurs hul sosiale realiteite konstrueer, is verstaan ​​deur in langdurige nabyheid van die alledaagse lewe van die deelnemers te wees en deur onderdompeling in aktualiteite van die lewe by die skool.

Na aanleiding van 'n etnografiese benadering, het prominente temas wat uit die veld na vore gekom het die analise gelei. Die navorsing bou rondom institusionele implikasies van skoolopleiding terwyl dit in vredesteorie skuil. Dominante narratiewe in opvoedkundige diskoers het na die onderkant van die hiërargie gekyk om die wêreld van die gemarginaliseerdes te verstaan. Die studie deur 'n steekproef van die elite se voorsiening te maak vir 'n alternatief vir die hoofstroom-retoriek. Dit maak voorsiening vir 1) teoretiese refleksies deur nuwe konseptuele benaderings vir EfP aan te bied. Dit bring sosiale perspektiewe en bied epistemologiese toevoeging tot EfP-teorie 2) empiriese bydraes deur te bied hoe 'n skool institusioneel EfP 3) en 'n gelokaliseerde en gesitueerde definisie van vrede en geweld relevant tot die ekologie van die skool uitvoer.

[Sleutelwoorde: Strukturele geweld, Skool Convivencia, SDG 4.7, Onderwys vir Vrede, Vredesopvoeding, Gandhi, Holistiese onderwys, Sosiale afstand, Vrede, Geweld, Kapitaalreproduksie, Eliteskool, Skoolonderrig, Hekwag, Institusionele etnografie]

Om 'n afskrif van hierdie navorsing te bekom, kontak asseblief die skrywer:

 

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo