Graines de Paix soek nuwe direkteur

Kontrak duur      permanente
Begin DatumMaart 2022
WerksureVoltyds
Vakansiedae25 dae pa + 9 Genève openbare vakansiedae
plekR. Cornavin 11, 1201 Genève, Switserland (sien kaart)
Sluitingsdatum7th Februarie 2022
kliek hier vir meer inligting en om aansoek te doen

Graines de Paix stel sy direkteur aan om sy groeiende bedrywighede vorentoe te lei. Hy/sy sal verantwoordelik wees vir bedrywighede en administrasie, wat die gesonde groei van die organisasie dryf in reaksie op die huidige samelewingsuitdagings rakende onderwys en samelewingsamehorigheid.

Die konteks is opwindend en uitdagend. Onderwysstelsels wêreldwyd ondergaan groot transformasieveranderings, insluitend die onderwysberoep se doel. Onderwysers is gedisoriënteerd deur die skuif van die oordrag van feite en kennis na die ontwikkeling van lewensvaardighede gelyktydig met leer. Hulle is onvoldoende opgelei in die ontwikkeling van emosionele, relasionele, kreatiewe resolusie en betrokkenheidsbevoegdhede. Baie studente wêreldwyd is in diepe lyding in openbare onderwysstelsels omdat dit nie aan hulle menslikheid, bemagtiging of doelgerigtheid verskaf nie. Te veel voel verwerp. Baie ly steeds aan dissiplinêre geweld, hetsy dit fisies, verbaal, sielkundig of diskriminerend is. Tog leer studente meer, vinniger en meer duursaam wanneer hulle in vrede is, fisies en emosioneel veilig, gerespekteer en gewaardeer voel. Meer meisies en seuns word aangemoedig om skool toe te gaan en minder val uit en verlaat heeltemal. Ons teorie van verandering is dat die transformasie van onderwys met 'n duidelike maatskaplike vredesdoel nie net 'n positiewe impak op onderwysaanwysers het nie, dit sal sosiale aanwysers positief beïnvloed. Dit sluit in minder gesins-, sosiale en geokulturele geweld, minder burgerlike twis, verbeterde geestesgesondheid van kinders en onderwysers, groter samelewingsharmonie en breër ekonomiese insluiting.

Die Graines de Paix-stigting is 'n erkende onafhanklike en humanitêre nie-winsgewende organisasie, gebaseer in Genève en aktief in Switserland, Frankryk, Wes-Afrika en die MENA-streek. Dit is in 2005 as 'n vereniging gestig en het in 2020 'n stigting geword.

Dit ontwikkel transformerende opvoedkundige opleidingsprogramme en hulpbronne wat volle kwaliteit onderwys, voorkoming van geweld in al sy vorme en sosiale vrede bevorder en kombineer. Dit is die enigste internasionale organisasie wat een sistemiese stel praktiese opleidingsprogramme en hulpbronne verskaf wat hierdie drie maatskaplike doelwitte bereik vir die gesamentlike behoeftes van die Onderwys-, Maatskaplike Sake en/of Vrouebedieninge. Dit help regerings en organisasies om hul SDG-doelwitte 3, 4, 5, 16 en 17 gelyktydig te bereik.

Ons help onderwysers en opvoeders om bogenoemde uitdagings aan te pak deur hulle op te gradeer in die onderrigbevoegdhede wat nodig is vir kinders om gesonde landsburgers te word. Ons ontwerp skoolaktiwiteite vir studente om te leer deur dialoog en beoefen menslikheid onder mekaar as die middel vir alle studente om sonder uitsondering te vorder en te groei. Ons fokus onderwysers daarop om hul studente te help om hul selfbeeld en 'n gevoel van behoort te ontwikkel, onderskeidingsvaardighede te verkry, nie-gewelddadige maniere van interaksie te beoefen en gemotiveerd te wees om 'n beter wêreld rondom hulle te ontwikkel. Ons help onderrighiërargieë en maatskaplike werkers om verder te gaan as om te leer oor Kinderregte, Menseregte en Omgewingsregte: ons help hulle om dit 'n daaglikse werklikheid te maak in hul interaksies om te verseker dat ontwikkeling gesond, inklusief, billik en volhoubaar word.

Posisie Beskrywing

Die Direkteur is die sleutelbestuursleier van die Graines de Paix-stigting. Hy/sy is verantwoordelik vir bedrywighede en administrasie, wat die gesonde groei van die organisasie dryf in reaksie op die huidige samelewingsuitdagings en in lyn met die strategiese plan. Dit sluit in die identifisering en bevordering van nuwe programme, die versekering van die sukses van bestaande programme en die versekering van beide tipes word ekstern geëvalueer en akkuraat bestuur. Ander sleutelpligte sluit in die bestuur van finansiële beheer en verslagdoening, fondsinsameling, befondsing deur innoverende finansieringsoplossings, voorspraak, gemeenskapsuitreik, MH en administrasie. Die senior personeel wat aan die Direkteur rapporteer, is hoogs kundig. Die pos rapporteer direk aan die Stigtingsraad onder leiding van die President/Stigter.

Hoof verantwoordelikhede

 • Lei, bestuur en laat groei die organisasie in harmonie met die Raad.
 • Lei en bestuur die NRO se programme doeltreffend, ontwikkel dit en verseker hul befondsing.
 • Verseker die finansiële gesondheid en groei van die organisasie soos dit ontwikkel.
 • Ondersteun die Fondsinsamelingsbestuurder om te verseker dat befondsing topprioriteit is en programme, ontwikkeling, administrasie en groei dek.
 • Bou en kommunikeer die organisasie se reputasie en wees 'n sleutelwoordvoerder vir die NRO.
 • Huur, bestuur, ontwikkel en motiveer die personeel. Verseker positiewe samewerking tussen almal.
 • Werk nou saam met die Raad en sy lede om die strategie te definieer, die missie, doelwitte en doelwitte te vervul en hoë prestasie te behaal. Rapporteer gereeld oor vordering, suksesse en kwessies rakende programontwikkeling, implementering, befondsing, finansies en personeel. Verseker die organisasie voldoen aan die statute, verordeninge en bestuursbeleide en aan sy wetlike en fiskale vereistes.

Professionele kwalifikasies vereis

 • Sterk, hoë-integriteit leierskap, op sy gemak met alle vlakke van hiërargie, graad-opgeleide.
 • 5+ jaar senior bestuurservaring van 'n dinamiese NRO met 'n rekord van toenemende finansiële resultate, generering van nuwe befondsde geleenthede en uitbreiding na nuwe lande.
 • Ervaring en vaardigheid in samewerking met 'n Raad van Direkteure.
 • Sterk werksetiek en 'n hoë mate van energie.
 • Hoëvlak strategiese denke en beplanning. Vermoë om die organisasie se strategiese toekoms voor te stel en oortuigend aan die personeel, direksie, befondsers en belanghebbendes oor te dra.
 • Soliede organisatoriese vermoëns, insluitend beplanning, delegeer en samewerking tussen personeel.
 • Gedemonstreerde vermoë om met 'n multidissiplinêre span van 20-50 persone van diverse kulture en verskillende geografiese liggings te bestuur, te motiveer en saam te werk om dit te bereik.
 • Volle finansiële bestuursvaardighede, insluitend begroting, ontleding, risiko-assessering en verslagdoening.
 • Bewese sukses in die vestiging van uitstekende verhoudings met befondsers, vennootagentskappe, ministeries, sleutelbeïnvloeders en belanghebbendes en om die befondsing-ekosisteem te verstaan.
 • Vlot in Engels en Frans, met sterk geskrewe en mondelinge kommunikasievaardighede om befondsers, regerings, media en belanghebbendes aan te spreek, insluitend openbare redevoering.
 • Vlot digitale vaardighede en die vermoë om die digitale optimalisering van die NRO se prosesse vorentoe te stoot.

Sagte vaardighede vereis

 • Hoë motivering en vermoë om ons missie voort te sit om onderwys te transformeer om kindgefokus en doelgerig te wees vir die sleutelmaatskaplike doelwitte van opvoedkundige vervulling, geweld en voorkoming van radikalisering; maatskaplike samehorigheid, harmonie, vreedsaamheid en ekoburgerskap.
 • Positiewe energie, fokus en kalmte om verskeie programme en aktiwiteite te lei, te lei en te prioritiseer.
 • 'n Kreatiewe, oplossingsgerigte ingesteldheid vir probleemoplossing en spanningsoplossing.
 • Die insig en behendigheid om geleenthede aan te gryp en in te bou in befondsbare programme.
 • Empatie-gebaseerde bemagtigende bestuursvaardighede om die volle potensiaal van die personeel te ontwikkel, spangees te bou en wedersyds bevredigende verhoudings te bevorder, insluitend met die Direksie.

 

naby
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo