Georg Arnhold Senior Genoot vir Onderwys vir Volhoubare Vrede: Oproep vir Aansoeke

(Geplaas van: Leibniz Instituut vir Opvoedkundige Media | Georg Eckert Instituut)

Klik hier vir meer inligting en om aansoek te doen

Die Leibniz-instituut vir opvoedkundige media | Georg Eckert Institute (GEI) kondig graag die oproep vir aansoeke vir die 2023 Georg Arnhold Senior Genoot vir Onderwys vir Volhoubare Vrede aan. Die aanstelling, vir die genootskap, insluitend 'n navorsingverblyf van tot ses maande by die GEI, bied uitstaande skoliere en ervare praktisyns op die gebied van vredesopvoeding die geleentheid om werk op die gebied van onderwys vir volhoubare vrede te verrig, verkieslik met 'n fokus oor opvoedkundige media en transformasieverenigings, en om hul projek en bevindinge met ander geleerdes en praktisyns by die jaarlikse internasionale somerkonferensie van die Georg Arnhold-program te bespreek.

Die gemeenskap het ten doel om onderwys vir volhoubare vrede te bevorder, met 'n besondere fokus op onderwysmedia en leerplanne op sekondêre skoolvlak in samelewings ná konflik of oorgang. Die hoofdoelstellings daarvan is om die gaping tussen teorie en praktyk te oorbrug, om internasionale wetenskaplike uitwisseling te bevorder, sowel as om navorsingsbevindinge om te sit in praktiese aanbevelings vir diegene wat aktief is in konflikoplossing, en sodoende bydra tot die opbou van die burgerlike samelewing. Die resultate van die werk van die beurshouer moet dus verkieslik beleidsdokumente, opvoedkundige materiaal, navorsingsartikels of 'n groter publikasie wees.

Die Genootskap is toegerus met:

  • 'n maandelikse toelae van tot 3,300 EUR vir 'n gemeenskapstydperk van tot ses maande, om 'n langer verblyf (van ten minste 3 tot ses maande) by die Leibniz Instituut vir Opvoedkundige Media in Braunschweig, Duitsland in te sluit
  • Terugkeer ekonomie vliegkaartjies na Duitsland
  • Administratiewe ondersteuning deur die programkoördineerders (insluitend redigering van Engelstalige publikasies wat tydens en as gevolg van die gemeenskap gepubliseer is).

In aanmerking te kom

Vooraanstaande wetenskaplikes van die geesteswetenskappe, politieke en sosiale wetenskappe, onderwyswetenskappe of regte met 'n Ph.D. en beskik oor uitstekende kennis van Engels. Aansoekers moet uitstaande akademiese of professionele prestasies in hul vakgebied demonstreer en akademiese uitnemendheid en kontak met praktiese praktyk en voetsoolwerk ideaal kombineer.

Persone met uitgebreide internasionale ervaring op hoë vlak in regerings- of nie-regeringsorganisasies of in internasionale organisasies, wat uitstekende kennis van Engels het, is ook welkom om aansoek te doen. Die Georg Eckert Instituut sal dus ook aansoeke van praktisyns wat nie 'n doktorsgraad behaal nie, oorweeg. maar wat ten minste vyf jaar gevorderde professionele ervaring het op die gebied van vredesonderrig en wat kan bewys dat hul werk en / of navorsingsprojekte 'n buitengewone impak op die gebied van vredesonderrig gemaak het.

Verpligtinge van die Genootskaphouer

  • Die Georg Arnhold Seniorgenoot sal werk verrig op die gebied van onderwys vir volhoubare vrede, verkieslik met die fokus op opvoedkundige media, ontwikkeling van kurrikulums en transformasieverenigings.
  • Die beursgenoot sal die bevindinge van die projek met ander skoliere en praktisyns bespreek tydens die jaarlikse internasionale somerkonferensie van die Georg Arnhold-program.
  • Die Fellowship benodig 'n langer verblyf (van minstens drie tot ses maande) aan die Georg Eckert-instituut in Braunschweig, Duitsland.
  • Die Georg Arnhold Seniorgenoot sal 'n aanbieding van haar of sy projek lewer in 'n openbare lesing by die Georg Eckert Instituut.
  • Die bevindinge / uitkomste van die mede-projek word nie later nie as een jaar na beëindiging van die Genootskap gepubliseer.
  • Kandidate is verantwoordelik vir die verkryging van 'n paspoort en enige visum wat nodig mag wees, asook vir die reël van hul eie gesondheidsversekering vir die duur van hul verblyf in Duitsland.

Aansoekdokumente

'N dekbrief
Die dekbrief moet bewys lewer van die kwaliteit van die kandidaat se beurs en kundigheid; van die kandidaat se ervaring op hoë vlak in die regering of nie-regeringsorganisasies of in internasionale organisasies (maks. 2 bladsye).

In u aansoek moet u ook die vraag beantwoord oor watter betekenis die Genootskap vir u professionele ontwikkeling sal hê en op watter maniere dit moontlik kan bydra tot u werk. Daarbenewens wil ons graag hoor wat u werk as 'n genoot by die GEI kan bydra tot die werk van die instituut en die Georg Arnhold-program.

'n Beskrywing van die navorsings-/boekprojek
Die aansoekdokumente moet verder 'n beskrywing bevat van die (navorsings) projek of boek waaraan die kandidaat wil werk. Kandidate moet die doelstellings van hul projek / navorsing duidelik uiteensit, die metodologie uiteensit en die belangrikheid van hul werk vir die onderwysveld vir volhoubare vrede asook die beoogde resultate van die projek beskryf. Die projekbeskrywing moet verder 'n rowwe rooster bevat vir die duur van die navorsingsgenootskap, asook 'n uitgebreide verspreidingstrategie vir die resultate (maks. 5 bladsye).

'n CV en skryfvoorbeeld
Kandidate moet ook 'n volledige curriculum vitae, insluitend 'n lys publikasies, indien. As die meerderheid van die publikasies nie in Engels is nie, moet die kandidaat die titels vertaal. Die aansoekdokumente moet verder 'n voorbeeld van die huidige wetenskaplike skryfwerk van die aansoeker bevat; dit kan 'n boekhoofstuk of 'n artikel wees (maks. 2 voorbeelde van nie langer as 25 bladsye elk).

Praktisyns, wat miskien nie 'n lys van akademiese publikasies het nie, kan 'n lys indien van projek- / programverslae of opvoedkundige materiaal wat hulle vervaardig het of as deel van / onder toesig was. Die lys moet die kandidaat se rol in die projek / program duidelik aandui, asook hul bydrae tot die produksie van publikasies / materiaal. Die aansoekdokumente moet verder 'n voorbeeld bevat van die huidige werk van die aansoeker; dit kan 'n projek- / programverslag wees of die uiteensetting van 'n voorheen uitgevoerde projek (maks. 2 voorbeelde van hoogstens 25 bladsye elk).

Die ingevulde aansoekvorm
Om jou aansoek te voltooi, moet die dokumente deur die voltooide aansoekvorm aangevul word. Die vorm moet ingevul, gedruk en onderteken word voordat dit as 'n geskandeerde PDF-dokument ingedien word.

Indiening van die aansoekdokumente
Alle dokumente moet in PDF-formaat ingedien word as 'n enkele lêer wat nie meer as 9 MB mag wees nie. Die aansoek moet nie as 'n zip-lêer of via 'n lêerbediener ingedien word nie. Voorleggings moet elektronies gedoen word.

Die lêernaam moet "Georg Arnhold Seniorgenoot 2023 - U NAAM" wees.

Stuur asseblief aansoeke na arnhold@gei.de, deur die onderwerplyn “Georg Arnhold Senior Fellow 2023 – JOU NAAM” te gebruik.

Aansoek sperdatum
Die sperdatum vir die aansoek vir die 2023-beurs is op 31 Januarie 2022. Die suksesvolle kandidaat kan sy of haar beurs vroeg in Januarie 2023 begin.

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo