CORONA-VERBINDINGE: 'n Ondersoek na ploegskare en pandemies

“Corona Connections: Learning for a Renewed World” is 'n spesiale reeks wat die COVID-19-pandemie ondersoek en die maniere waarop dit verband hou met ander kwessies oor vredesopvoeding.

“Corona Connections: Leer vir 'n nuwe wêreld” 

Lesers van die Global Campaign for Peace Education ken waarskynlik ons ​​oproep om 'Corona Connections' te maak. Ons doen 'n beroep op vredesopvoeders om gefokusder aandag te skenk aan die onderlinge verband tussen al die wêreldwye probleme wat die kern van ons veld is en die COVID-19-pandemie.

Onlangs is groot klem gelê op die sameloop van die oorsake en die werklike en potensiële gevolge van die eksistensiële bedreigings wat kernwapens en die klimaatkrisis inhou. Namate ons die tweede kwartaal van 2020 betree, word ons skerp en pynlik bewus van 'n derde eksistensiële bedreiging, wêreldwye pandemies. Ons voel die behoefte aan vredesopvoeding om 'n lewensbevestigende reaksie te bied op hierdie nuut erkende eksistensiële bedreiging deur middel van vorms van leer om die unieke aspekte van hierdie pandemie aan te spreek en die maniere waarop dit verband hou met alle ander kwessies oor vredesopvoeding.

Die koronavirus, wat nou die wêreld in 'n ongekende gesondheidskrisis omhul, ondermyn ekonomieë, vererger alle ander wêreldwye probleme en dra lyding by aan die weerloses regoor die wêreld. COVID-19 is waarskynlik die eerste van herhaalde pandemies wat in 'n reeds vreesaanjaende onseker toekoms ervaar word. As vredesopvoeders weet ons dat ons nie die vrees kan ontken of terugtrek nie, maar hoop en aksie neem om deel te neem aan die leer wat ons glo die beste en doeltreffendste reaksie is op die hele reeks bedreigings vir ons planeet. Hierdie krisis is 'n geleentheid om vrae te formuleer wat ons lei tot outentieke nuwe, nuwe vorme van leer, ongekende navrae, wat werklik onderskei is, maar steeds afgelei is van die vrae wat ons al 'n geruime tyd gebruik in ons pogings om visies uit te lok en planne vir 'n voorkeurwêreld . Dit is ook tyd vir 'n nuwe visie. In die rigting van die konseptualisering van die visie plaas die GCPE hierdie reeks, "Corona Connections: Learning for a Renewed World."

Die krisis bied ons 'n paar goeie beginpunte om te leer vir 'n nuwe wêreld. Die ikoniese illustrasie van die nuwe koronavirus is miskien meer bekend vir meer van ons as enige nasionale vlag of 'n wêreldwye gewilde 'handelsmerk', of dit nou produk, sportspan, instelling of 'leier' is. Dit kan ook 'n wêreldwye verenigende simbool word. Die hele wêreld is vasgevang in 'n wêreldwye trauma wat algemeen ervaar word, wat vir die meeste die eerste is wat ons ten volle verstaan ​​dat dit die hele mensegesin in 'real-time' teëgekom het. Alhoewel die verwesenliking van die gemeenskaplike bestemming van die mensdom wel 'n gegewe vir vredesopvoeders kan wees, het ons selfs nog nie voldoende konseptuele en pedagogiese repertoires om pandemies as 'n gegewe van 'n gemeenskaplike menslike toekoms te konfronteer nie. Ons het gepoog om alle struikelblokke vir vrede en menslike welstand te konfronteer met die doel om te put uit die ervaring wat ons sal help om die regverdige en gewelddadige planetêre orde wat ons voorstaan, beter te beywer. Ons hoop dat ons dit nou moontlik sal kan doen, aangesien ons die ongekarteerde gebied betree om as 'n wêreldwye gemeenskap te reageer op 'n gemeenskaplike eksistensiële bedreiging. 'Corona Connections' is 'n poging om die leermoontlikhede van hierdie angswekkende nuwe gebied te ondersoek.

Ons begin ons opsetlike en beplande leereksperimente met 'n ondersoek na die onderlinge verband tussen die oorsake, kenmerke en potensiële gevolge van die bedreigings wat kernwapens en wêreldwye pandemies inhou, wat dui op 'n leerproses om refleksie oor die verbindings en die vredesvermoë wat die verbindings kan vergemaklik, te vergemaklik eis dat ons moet ontwikkel. In hierdie proses hoop ons dat die leerders ook noodsaaklike kennis van wapens en pandemies sal opdoen.

'N Ondersoek na ploegskare en pandemies:

Die inhoudsbasis en skedulering van die leer

Die primêre materiaal vir hierdie leereksperiment is 'Die nonne, die priesters en die bomme, ”'N dokumentêr oor Plowshares, 'n geloofsgebaseerde, pasifistiese beweging se anti-kern nie-gewelddadige optrede. Vredesopvoeders, wat hierdie verkenning van kernpandemiese konvergensies onderneem, het tyd om slegs hierdie film te gebruik, deur gebruik te maak van die leerders se ervarings en algemene kennis van COVID-19 vir die pandemie-inhoud. Diegene wat die onderlinge verhoudings wil aanspreek op grond van inhoudelike inligting oor pandemies, gelykstaande aan die wat deur "The Nuns ..." oor kernwapens verskaf word, sal sulke inhoud vind in Bill Gates se TED Talk van 2015: Die volgende uitbreking? Ons is nie gereed nie.

Aangesien albei video's maklik via die internet toeganklik is, kan die skedule van gewone tyd of individuele besigtiging volgens die voorkeure van en moontlikhede vir individuele vredesonderwysers geskied.

Raamwerk en fokus van 'n kernwapen-pandemie-ondersoek

Hierdie verkenning van verbindings word opgestel binne kwessies van morele moed, burgerlike verantwoordelikheid, etiese verpligtinge wat kennis toekom, en die risiko's wat in beginselagtige burgerlike aksies aangegaan word om die publiek bewus te maak van dreigende en traumatiese gevare vir die samelewing.

Die belangrikste raambegrippe, verskyn kursief in die navraag, is so verwoord dat: die integrale onderlinge verband tussen hierdie twee eksistensiële bedreigings uitlig; kwessies oor burgerlike verantwoordelikheid opper en etiese dilemmas stel wat ontstaan ​​wanneer burgers 'n behoefte ervaar om openbare apatie teenoor en / of aanvaarding van duidelike oorsake van uiters waarskynlike en uiterste skade aan die samelewing te konfronteer; die kostes om van sulke potensiële sosiale skade te getuig en die vermoëns wat nodig is om sodanige getuienis te lewer en die koste te betaal.

In die dokumentasie van Plowshares se dade van burgerlike ongehoorsaamheid bied 'The Nuns the Priests and the Bombs' ''n skerp en duidelike gevallestudie vir opvoeders wat nie-gewelddadige optrede wil demonstreer as 'n strategie van openbare getuienis en eties gebaseerde politieke posisies. Dit bevat ook 'n groot deel van die terrein van die fundamentele probleem van kernwapens en die gevolge daarvan, sowel werklike as potensiële, met inbegrip van noodsaaklike feite wat nog grootliks onbekend is vir die Amerikaanse publiek. Dit kan net sowel gebruik word om oorwegings te begin met definisies en vereistes vir nasionale en wêreldwye veiligheid, 'n kwessie wat in 'n vorige berig aangeraak is, Die spykerprobleem: patriargie en pandemies, en in 'n onlangse alarm deur die VN se sekretaris-generaal ( VN-nuus - COVID-19: VN-hoof pleit vir wêreldwye skietstilstand om te fokus op 'die ware stryd van ons lewens', 23 Maart 2020). Opvoeders sal ongetwyfeld in die film verskeie kwessies sien wat sentraal staan ​​in die bekommernisse van vredestudies. Gewelddadigheid en / of die probleem van kernwapens en sekuriteit kan as raamwerke gebruik word, afsonderlik of in hul konvergensie. Die leerproses wat hier uiteengesit word, is egter opgestel as 'n 'corona-verbinding' wat die huidige pandemie met ander wêreldwye probleme in verband bring.

Die ondersoek is ontwerp om nadenke oor en bespreking van die spesifieke bedreigings en nadele van kernwapens en wêreldwye pandemies, sowel as hul gemeenskaplike eienskappe, en die konvergensies wat met mekaar verband hou, te begin. Die doelstellings is om die leer te lei na 'n holistiese siening van die kernprobleem van vredesopvoeding, geweld wat gedefinieer word as vermybare skade, in die veelvuldige vorme wat dit aanneem in die meeste wêreldwye probleme, en om die etiese en strategiese kwessies wat deur die vermybare skade van kernwapens en die skade wat ons in pandemies kan voorkom en bevat.

'N Voorgestelde leerreeks

Begin met die lees van "The Nuns .." en, indien dit besluit word, ook met die Gates TED-praatjie. Volg die besigtiging (s) met 'n oorsig van die eerste reaksies: gevoelens wat die film oproep, moet begin met hierdie oorsig; (Dit is sterk gevoelens wat ontstaan ​​uit kennis wat dikwels burgerlike optrede oplewer); nuwe kennis opgedoen en feite wat die kykers moontlik laat skrik het. Verantwoordelike burgerlike optrede is gebaseer op kennis wat weerspieël word in die lig van 'n bewustheid van die invloed wat die aksie moontlik geïnspireer het. Dit kan gedoen word deur joernaal of bespreking of albei.

Met die bewustheid soos die grondslag, kan 'n ondersoek soos hieronder voorgestel, of een wat deur die opvoeder ontwerp is, onafhanklik of in samewerking met studente onderneem word.

Die ondersoek:

  1. Belangrike nuwe leerlinge: Watter kwessies en voorwaardes was nuwe inligting vir u? Watter feite vind u die kommerwekkendste, en waarom het dit u geskrik?
  2. Waarskuwing vir dreigende gevaar: Watter groot gevare het die Plowshares-aktiviste beweer dat hulle tot aksie beweeg het? Wat is die grootste gevare wat Gates beweer die waarskynlike gevolge van pandemies is? Sien u enige ooreenkomste tussen die gevolge van 'n kernstaking en dié van 'n pandemie met: die ekonomie, die omgewing, langtermyn openbare gesondheid, die sosiale struktuur, die psigososiale welstand van die bevolking wat geraak word? Vergelyk COVID-19-kaarte en dodetal met dié wat die breedte en vernietigings- en dodetal van 'n kernaanval voorspel.
  3. Oorweeg en beoordeel risiko's: Wat was die volle omvang van die risiko's wat die Plowshares-aktiviste oorweeg en aanvaar het om hul optrede te neem? Wat is die individuele en sosiale risiko's van ongekontroleerde pandemies? In beide situasies, wie besin oor hierdie risiko's en neem die besluite? Wie anders kan / moet betrokke wees by die proses vir die evaluering van risiko's in geval van sulke gevare? Wie sal die assesserings en beleide die meeste beïnvloed?
  4. Betrokkenheid by etiese en strategiese refleksie: Watter godsdienstige / etiese beginsels het Ploegskare toegepas om hul morele verpligting te beoordeel om sodanige potensiële, persoonlik duur getuienis te lewer van die gevare wat hulle ervaar? Waarom lyk dit asof ander nie dieselfde persepsie het nie? Het die film jou persepsie verander? Watter beginsels van u eie, of van die beginsels wat vermoedelik deur hierdie samelewing voorgehou word, sou u in ag neem oor sulke risiko's? Het u gesien dat sulke risiko's geneem word in die lig van ander openbare gevare? Kyk na die gevalle van: die dokter en joernaliste wat die eerste Corona-alarm in China geblaas het: diegene wat die Amerikaanse regering aan die einde van 2019 gewaarsku het, die Amerikaanse vlootoffisier wat gepleit het om aan te kom dok om besmette matrose op sy skip te red. Wat was die persoonlike koste vir elkeen?
  5. Moed om die persoonlike koste te aanvaar: Wat is volgens u die inspirasie vir die moed wat Plowshares en diegene wat Corona-alarm gemaak het, ingesamel het? Hoe verskil dit van die vorme van moed en heldhaftigheid wat openbare eer verleen word? Wat maak dit vir sommige mense moontlik om sulke moed te benut as die meeste van ons nie kan of nie? Hoe kan diegene onder ons wat nog nie sulke moed ontwikkel het nie, ander vorme van moreel verantwoordelike en polities effektiewe optrede neem wanneer ons sulke ernstige gevare ervaar as dié van kernwapens en pandemies? Is daar miskien 'n mate van risiko in die strewe na geregtigheid en vrede? Is solidariteit, wat in hierdie gevalle so dikwels aangeroep word, 'n moontlike aansporing tot morele moed? Soos ons daagliks hoor met verwysing na die COVID-19-virus, "Ons is almal saam hierin." Is ons regtig, of sal dit meer verg? Wat is u hoop en verwagtinge? Wat kan jy doen?

-Betty A. Reardon, New York, 4/10/2

Wees die eerste om te kommentaar lewer

Sluit aan by die bespreking ...