navorsing

JEUGOPNAMEVERSLAG: Jeugkennis en -belangstelling in vredesopvoeding

In April 2021 het die Global Campaign for Peace Education (GCPE) 'n jeuggerigte opname gedoen om bewustheid van en belangstelling in vrede en sosiale geregtigheid onderwys onder hoërskool- en kollege-ouderdom jeug beter te verstaan. Hierdie verslag is die resultaat van die Global Campaign se bevindinge en ontleding.

Geskiedenisopvoeding en versoening in (na) konflikgenootskappe

Hierdie opstel van Jamie Wise oorweeg die rol van geskiedenisopvoeding in die vorming van kollektiewe geheue en intergroepverhoudinge in (na) konflikkontekste. Geskiedenisopvoeding kruis met vredesopvoeding deur te fokus op hoe narratiewe oor geweld in die verlede in (na) konflikopvoedingsopsette opgeroep en opgebou word.

Wie word die meeste geraak deur die skool tot die gevangenisleiding?

Hoe kan opvoeders die pyplyn van skool tot tronk beëindig? Die eerste stap is om 'n alternatiewe benadering tot skooldissipline te oorweeg. Die program vir doktorsgraad in onderwysbeleid en leierskap van die Amerikaanse universiteit het 'n bondige gids en infografika ontwikkel vir verdere leer.

Scroll na bo