Oproep vir Opvoedkundige Projek Beampte – Peace Education (Ciprus)

Beskikbare pos: Opvoedkundige Projekbeampte (Voltydse pos) – Vredesopvoeding
organisasie: Vereniging vir Historiese Dialoog en Navorsing (AHDR)

Belangstellende aansoekers moet hul CV en relevante dokumentasie saam met 'n Brief van belang deur 10 November 2021.

kliek hier vir meer inligting en om aansoek te doen

agtergrond

Die Vereniging vir Historiese Dialoog en Navorsing (AHDR) is 'n unieke multi-kommunale, nie-winsgewende, nie-regeringsorganisasie wat in 2003 in Nicosia gestig is. Die AHDR beoog 'n samelewing waar dialoog oor kwessies van geskiedenis, historiografie en geskiedenisonderrig en leer word beskou as 'n middel vir die bevordering van begrip en kritiese denke en word verwelkom as 'n integrale deel van demokrasie en 'n kultuur van vrede. Vir hierdie doel bied die AHDR toegang tot leergeleenthede vir individue van elke vermoë en elke etniese, godsdienstige, kulturele en sosiale agtergrond, gebaseer op die respek vir diversiteit en die dialoog van idees. Sedert sy stigting het die AHDR sy missie verbreed deur vredesopvoeding in formele en nie-formele omgewings te bevorder en bring tans skoolkinders, jeugdiges en onderwysers van alle gemeenskappe op die eiland bymekaar; in hierdie konteks het die AHDR lof ontvang van die VN se sekretaris-generaal en internasionale organisasies vir sy rol in die bevordering van kontak en samewerking tussen die toekomstige geslagte van Ciprus.

Agtergrond tot AHDR se werk oor Vredesopvoeding/ Onderwys vir 'n kultuur van vrede

In die konteks van AHDR se pogings om 'n Kultuur van Vrede deur onderwys te bevorder, op 'n plaaslike, nasionale en internasionale vlak, het die organisasie ook betrokke geraak by 'n reeks Vredesopvoedingsprojekte en -aktiwiteite. Dit het die impak van die dekonstruering van stereotipes en toenemende kontak ten toon gestel om 'n paradigmaskuif in onderwys te skep as 'n voorvereiste om die grondslag vir volhoubare vrede te lê. Die implementering van Vredesopvoedingsprojekte spruit voort uit die erkenning van die noodsaaklikheid om te reageer op die opvoedkundige behoeftes van onderwysers, studente en die gemeenskap in die breë met betrekking tot 'n Kultuur van Vrede sowel as die dringendheid om die belangrikheid van vrede en nie-geweld te beklemtoon. verhoogde inter-gemeenskaplike kontak vir die bou van volhoubare toekoms vir die komende geslagte. Al die bogenoemde skryf die implementering van innoverende programme en inisiatiewe voor. Dit is 'n noodsaaklikheid vir die AHDR om opvoedkundige belanghebbendes, hoofsaaklik studente en onderwysers, te help om die gebruik van terme soos sosiale geregtigheid, deernis, solidariteit, vrede en konflik te herdefinieer en die 'vriend-vyand'-logika te dekonstrueer. In hierdie raamwerk fokus ons werk oor Vredesopvoeding op:

  • Mono-kommunale en bi-kommunale opleiding vir studente en onderwysers oor kwessies wat verband hou met 'n Kultuur van Vrede;
  • Ontwerp van innoverende aktiwiteite en projekte wat die volhoubaarheid waarborg van huidige pogings om rassisme en xenofobie beide mono- en bi-kommunaal aan te pak;
  • Organisering van plaaslike en internasionale konferensies, seminare en openbare debatte oor onderwys;
  • Implementering van bi-kommunale jeugkampe;
  • Ontwerp en publikasie van opvoedkundige materiaal oor Vredesopvoeding en verwante velde;
  • Netwerk met plaaslike en internasionale belanghebbendes op die gebied van vredesopvoeding;
  • Veldtog en voorspraak.

posisie

Om sy werk te ondersteun, benodig die AHDR die dienste van 'n voltydse Opvoedkundige projekbeampte met gedemonstreerde ondervinding op die gebied van Vredesopvoeding / Education for a Culture of Peace (of relevante velde, dws Anti-rassisme Onderwys, Menseregte Onderwys, Interkulturele Onderwys, Onderwys vir Volhoubare Ontwikkeling, Global Citizenship Education, Holocaust Education ens.) om te help met die implementering van die huidige en toekomstige opvoedkundige projekbehoeftes van die Vereniging.

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo