California State Polytechnic University soek Shri Shantinath-begiftigde leerstoel in Ahimsa-studies (niegeweldstudies)

Shri Shantinath begiftigde leerstoel in Ahimsa-studies (niegeweldstudies), assistent of medeprofessor

California State Polytechnic University Pomona: Kollege van Lettere, Kuns en Sosiale Wetenskappe: Geesteswetenskappe/Sosiale Wetenskappe

Plek: Pomona
Opedatum: Oktober 19, 2021
sperdatum: 15 Nov 2021 om 11:59 Eastern Time

Klik hier om aansoek te doen

California State Polytechnic University, Pomona nooi aansoeke uit vir 'n termyn-fakulteitspos by die Rang van Assistent of Medeprofessor in die Kollege vir Lettere, Kuns en Sosiale Wetenskappe vir 'n aanstelling wat in die 2022-2023 akademiese jaar begin. Die suksesvolle kandidaat sal die Shri Shantinath Endowed Leerstoel in Ahimsa Studies beklee, dien as die Direkteur van die Ahimsa Sentrum, asook onderrig en nastreef 'n aktiewe navorsingsagenda (sien besonderhede hieronder).

Die Universiteit. Cal Poly Pomona is een van twee politegniese universiteite in die 23-kampus California State University stelsel en onder 11 sulke instellings landwyd. Sedert sy stigting in 1938, neem Cal Poly Pomona-studente deel aan 'n integrerende ervaringsleeropleiding wat inklusief, relevant is en uiteenlopende perspektiewe en ervarings waardeer. Met 'n verskeidenheid graadprogramme in die kunste, geesteswetenskappe, wetenskap, ingenieurswese en professionele dissiplines, is die universiteit bekend vir sy leer-deur-doen-benadering en Onderwyser skolier model.

Die universiteit is bekend vir sy skilderagtige en historiese kampus van 1,400 30,000 hektaar, wat eens die winterplaas van graanmagnaat WK Kellogg was. Ons erken dat Cal Poly Pomona woonagtig is op die gebiede en tuislande van die Tongva- en Tataavium-mense wat die tradisionele grondoppassers van Tovaangar is. Die universiteit se byna 1,400 54 studente word deur die kampus se meer as 29 11 fakulteite onderrig en gementor as deel van XNUMX baccalaureaat- en XNUMX meestersgraadprogramme, XNUMX geloofs- en sertifikaatprogramme en 'n doktorsgraad in opvoedkundige leierskap.

Cal Poly Pomona, wat hoog aangeslaan word onder sy eweknie-instellings, is nr. 2 in die US News en World Report ranglys van top openbare streeksuniversiteite in die weste en is aangewys as die nr. 15 beste waarde kollege in die land deur Money Magazine. Cal Poly Pomona, 'n Spaans-bedienende instelling en 'n Asiatiese Amerikaanse en inheemse Amerikaanse Pasifiese Eilandbewoner-bedienende instelling, staan ​​as 'n nasionale leier in die bevordering van Sosiale mobiliteit, en is onder die 25 top-instellings in die land geplaas in die toekenning van baccalaureusgrade aan minderjarige studente deur Diverse kwessies in hoër onderwys.

Inklusiewe uitnemendheidskriteria.  Ons streef daarna om die model te wees inklusiewe politegniese universiteit in die nasie. Ons het 'n sterk verbintenis tot inklusiewe uitnemendheid en tot opvoedkundige ervarings wat die diverse perspektiewe en ervarings benut wat nodig is om suksesvol te wees en te floreer in 'n diverse samelewing.

Tenure track fakulteit huur sal 'n verbintenis en rekord van bydraes te demonstreer deur hul onderrig, beurs of diens aan hierdie inklusiewe uitnemendheidskriteria ('n minimum van twee moet in die Studentesuksesverklaring aangespreek word):

 1. Integreer die waardes van billikheid en inklusiwiteit in hul onderrig-, beurs- en/of diensbydraes met uiteenlopende studentepopulasies;
 2. Inkorporeer die bydraes en stryd van historiese etniese minderheidsgroepe en gemeenskappe by hul onderrig, vakkundige werk en/of diensbydraes;
 3. Neem onderrigstrategieë aan wat die leer en sukses van studente uit diverse studentepopulasies ondersteun;
 4. Mentors en betrek diverse studentepopulasies by ontdekking, beurs en kreatiewe aktiwiteite;
 5. Betrek studente by probleemgebaseerde projekte en leer wat die behoeftes van diverse gemeenskappe aanspreek;
 6. Beskik oor kennis van uitdagings en hindernisse vir onderverteenwoordigde studente en fakulteite binne die dissipline;
 7. Mentors en help diverse studentepopulasies wat daarin belangstel om nagraadse onderwys te volg;
 8. Raak betrokke by gemeenskapsresponsiewe aksienavorsing of diens met uiteenlopende studentebevolkings en gemeenskappe;
 9. Het ondervinding in of toon 'n verbintenis tot die aanvaarding van ervaringsleeraktiwiteite en pedagogie met diverse studentebevolkings en -gemeenskappe; en
 10. Het kundigheid in of gedemonstreer toewyding tot onderrig, beurs en/of diens wat bydra tot toegang, diversiteit en gelyke geleenthede in hoër onderwys.

Die Kollege: Kollege vir Lettere, Kuns en Sosiale Wetenskappe (KLAS) bring 'n lewendige praktiese ervaring tot lewe deur dissiplines in die geesteswetenskappe, uitvoerende kunste en sosiale wetenskappe. As die hart en siel van die kampus, is die Kollege se missie om 'n mens se intellektuele ontwikkeling, etiese beredenering en estetiese sensitiwiteit te kweek om kreatiewe en kritiese denke in 'n dinamiese wêreld van mededingende uitdagings te ondersteun. Ons is 'n gemeenskap met uiteenlopende agtergronde, kundigheid en denke, wat daartoe verbind is om die menslike toestand te verbeter en om die wêreld te verbeter. Ons fakulteit, studente en personeel is toegewyd aan die skep van 'n inklusiewe omgewing waar almal kan floreer deur die Kollege se programme, navorsingsaktiwiteite, kreatiewe optredes, gemeenskapsuitreik en kenmerkende ervarings. Kom meer te wete oor die Kollege van Lettere, Lettere en Sosiale Wetenskappe en ons 11 onderskeie departemente by www.cpp.edu/class.

Ahimsa Sentrum: Die Ahimsa-sentrum, wat in 2003-04 in KLAS gestig is, is toegewy aan interdissiplinêre onderrig en leer oor niegeweld en die praktiese toepassings daarvan op verskeie vlakke: persoonlik, interpersoonlik, maatskaplik, nasionaal en internasionaal. Opvoedkundige en uitreik-inisiatiewe van die Sentrum soos konferensies en somerinstitute vir K-12-opvoeders fasiliteer 'n begrip van geweldloosheid as 'n transformasiekrag. Om meer oor die Sentrum te wete te kom, besoek:  www.cpp.edu/ahimsacenter

Die posisie: Die Kollege vir Lettere, Lettere en Sosiale Wetenskappe soek kandidate uit enige dissipline, verkieslik van Geesteswetenskappe of Sosiale Wetenskappe, wat spesialiseer in Ahimsa-studies (Geweldlose Studies). Dit kan gedemonstreer word deur 'n onderrig- ​​en navorsingsfokus wat verband hou met temas soos die volgende:

Die geskiedenis van geweldloosheid en globale nie-gewelddadige bewegings; leierskap in geweldloosheid en sosiale verandering; etiek en filosofie van geweldloosheid; politiek van nie-gewelddadige bewegings, nie-gewelddadige konflikoplossing, ahimsa in wysheidstradisies soos Djainisme en Boeddhisme; Gandhiaanse en Kingiaanse geweldloosheid; geweldloosheid en meditatiewe praktyke; vroue en geweldloosheid; geweldloosheid en herstellende geregtigheid; sorg, deernis en geweldloosheid; sosiale geregtigheid-bewegings geanker in geweldloosheid; en sielkunde van geweldloosheid.

Die suksesvolle kandidaat sal die Shri Shantinath Endowed Leerstoel in Ahimsa Studies beklee en dien as die Direkteur van die Ahimsa Sentrum.

Hierdie posisie het twee hoofrolle. As 'n termyn-fakulteit, moet kandidate die potensiaal vir uitnemendheid in die onderrig van 'n diverse voorgraadse studenteliggaam demonstreer; die vermoë om die bestaande kernkursusse (Geweldgeweldloosheid in die moderne wêreld en 'n sluitsteenseminaar in geweldloosheid) te onderrig; die belangstelling en vermoë om nuwe kursus(se) te ontwerp om die Minor in Niegeweldstudies te versterk; en het 'n aktiewe navorsingsagenda in die studie van geweldloosheid. Kandidate kan ook 'n geleentheid kry vir onderrig binne hul dissipline-gebaseerde departement. As die direkteur van die Ahimsa-sentrum, moet kandidate die vermoë demonstreer om die sentrum se verskeie aktiwiteite te rig, wat insluit die aanbied van professionele ontwikkelingsprogramme vir K-12-opvoeders in nie-geweldonderrig, en die organisering en aanbieding van openbare programme van gehalte soos lesings, werkswinkels, simposia en konferensies wat die relevansie van geweldloosheid op persoonlike, interpersoonlike, institusionele, nasionale of internasionale vlak ondersoek. Die direkteur sal toegang hê tot skenkingsfondse om die verskillende aktiwiteite van die Sentrum te implementeer en om Ahimsa-studies te bevorder en te verryk.

Die pos dra 'n onderriglading van 2/2 in die eerste twee jaar, en 3/3 daarna, met bykomende mededingende kursusverminderingsgeleenthede vir kurrikulêre innovasie, navorsing en vakkundige aktiwiteite, en inisiatiewe in buitemuurse befondsing.

Aansoeke op beide die Assistent- en Associate-vlak sal ten volle oorweeg word.

Kwalifikasies

Minimum kwalifikasies – Assistent Rang

 • Ph.D. van 'n geakkrediteerde universiteit verkieslik in 'n geestes- of sosiale wetenskappe dissipline teen die tyd van aanstelling.
 • Doktorale proefskrif of ander substantiewe vakkundige werk met die fokus op geweldloosheid; en bewyse van sterk belangstelling in die voortsetting van wetenskaplike navorsing in niegeweldstudies.
 • Bewyse van potensiaal om bestaande kern- en sluitsteenkursusse in Niegeweldstudies-program te onderrig.
 • Gedemonstreerde toewyding in die organisering van openbare programme soos lesings, konferensies of simposia wat met geweldloosheid verband hou.
 • Potensiaal om programme wat geanker is in geweldloosheid aan te bied vir professionele ontwikkeling van K-12-opvoeders.
 • Toewyding tot mentorskap van studente uit onderverteenwoordigde groepe.

Voorkeurkwalifikasies – Assistent-rang

 • Gereedheid vir die ontwerp van innoverende kursuswerk wat verband hou met niegeweldstudies.
 • Een of meer jaar van universiteitsonderrigervaring in nie-geweldverwante gebied.
 • Bewyse van vakkundige produktiwiteit (bv. publikasies, konferensieaanbiedings, genooide lesings).
 • Bewyse van werk met studente uit onderverteenwoordigde groepe.
 • Sterk belangstelling in gemeenskapsuitreik en saamwerk met die Sentrum se Adviesraad.

Minimum kwalifikasies - Associate Rang

 • Ph.D. van 'n geakkrediteerde universiteit verkieslik in 'n geestes- of sosiale wetenskappe dissipline.
 • Minstens vier jaar voltydse universiteitsonderrigervaring wat minstens twee jaar onderwyservaring insluit in kursusse wat met geweldloosheid verband hou, en gereedheid om kern- en sluitsteenkursusse in die Minor Niegeweldstudies aan te bied.
 • Bewyse van wetenskaplike produktiwiteit (publikasies, konferensie-aanbiedings, genooide lesings, toelae-skryf, ens.) wat verband hou met geweldloosheid.
 • Gereedheid om verskeie programme van die Ahimsa-sentrum te organiseer en aan te bied, soos openbare lesings, werkswinkels en konferensies.
 • Gedemonstreerde vermoë om relevante professionele ontwikkelingsprogram in nie-geweldonderrig vir K-12-opvoeders te artikuleer en aan te bied.
 • Gedemonstreer toewyding om studente van onderverteenwoordigde groepe te mentor.

Voorkeurkwalifikasies - Associate Rang

 • Bewyse van ervaring in kurrikulêre innovasie wat verband hou met Niegeweldstudies.
 • Vermoë om 'n professionele netwerk te bou om die bevordering van niegeweldstudies te fasiliteer.
 • Sommige ondervinding met professionele ontwikkelingsprogramme vir K-12-opvoeders.
 • Belangstelling om buitemuurse ondersteuning te soek, gemeenskapsuitreike, insluitend die Sentrum se Adviesraad, om nuwe inisiatiewe te onderneem of uit te brei op voortgesette aktiwiteite van die Ahimsa-sentrum.
 • Sommige ondervinding in die mentorskap van onderverteenwoordigde studentegroepe.

Toedieningsinstruksies

Die pos is oop tot gevul. Eerste oorweging sal gegee word aan voltooide aansoeke wat deur November 15, 2021. Vroeë indiening word aangeraai. Alle aansoekmateriaal moet in PDF-formaat ingedien word via Interfolio by http://www.cpp.edu/~faculty-affairs/open-positions/.

'n Voltooide aansoek bestaan ​​uit die volgende.

 1. 'n Dekbrief wat (a) die rang aandui waarvoor die kandidaat aansoek doen; (b) die kandidaat se onderrig- ​​en navorsingsbelangstelling en ervaring in Niegeweldstudies beskryf; (c) die rolle en verantwoordelikhede wat onder die posbeskrywing verwoord word, aanspreek; en (d) 'n verklaring van doelwitte vir toekomstige navorsing en professionele aktiwiteite verskaf.
 2. 'n Voltooide aansoekvorm beskikbaar op die aansoekwebwerf: https://www.cpp.edu/faculty-affairs/documents/acadapplication_feb2017.pdf  
 3. 'n Curriculum vitae wat al die elemente dek wat op die aansoekvorm gespesifiseer word, 'n lys van professionele kwalifikasies, prestasies en ondervinding relevant tot hierdie pos, en sluit die name, titels, adresse, e-posadresse en telefoonnommers van ten minste vyf individue in wat kan praat. tot die kandidaat se potensiaal vir sukses in hierdie pos.
 4. Drie onlangse verwysingsbriewe op briefhoof onderteken en gedateer binne die afgelope twee jaar.
 5. 'n Studentesuksesverklaring wat kandidaat se toewyding en bydrae tot ten minste twee van die inklusiewe uitnemendheidskriteria hierbo gelys demonstreer deur die kandidaat se rekord van onderrig, navorsing en/of diens (maksimum twee bladsye).
 6. 'n Nie-amptelike transkripsie wat die hoogste graad toon wat by 'n geakkrediteerde opvoedkundige instelling verdien is. Daar sal van finaliste verwag word om 'n amptelike transkripsie in te dien.
 7. Voorbeeldsillabusse en onlangse onderwysevalueringsopsommings (indien beskikbaar).

Vir verdere inligting of verduideliking, kontak asseblief Dr. Tara Sethia, Soekkomiteevoorsitter via by tsethia@cpp.edu

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo